Börje Salming sommarpratare 2014 LKAB tog hans far

Börje Salmings livsberättelse om livet och ishockey, jakt och fiske! gruvan som tog hans far, Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Källa:http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/397055?programid=2071 LKAB produktion av järnmalm uppgick till 25 miljoner ton 2013,  Kraftigt stigande produktion i Australien, den största exportören av järnmalm, bedöms bli en bidragande orsak bakom nedgångarna. UBS tror att överutbudet av järnmalm kan stiga till 154… Continue Reading


Östersjöblues intervju med Börje Salming

Borje Salming medverkar på Onsdag i Östersjöblues FM 98,5 Radio Haninge Direkt 14.00-16.00 Mat special Vad äter vi ? Kenneth Hans Karlsson från föreningen SaveThe Baltic Salmon Rapporterar från Strömsund där 90000 st odlade Regnbåge rymt från Sveriges största fiskodling som förorenar och gödslar Älven enorma mängder far ut i Östersjön, den odlade fisken äter… Continue Reading


Statliga Vattenfall anmäls för miljöbrott

Vattenfall har inte stängt av sina vattenkraftverk vid de tidpunkter som de är ålagda att göra. Nu har Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Vattenfall för miljö- och villkorsbrott. I en dom i mark- och miljödomstolen från 2008 ålades Vattenfall AB att stänga av Bosgårdens kraftverk i Västra Götaland under 90 timmar fördelat på åtta tillfällen i… Continue Reading