Vart är vi på väg? Robinson Björn tycker till!

Nu är det klart att Robinson Björn vill värna om våra vatten på sportfiskemässan i Jönköping 20-22 Mars 2015. Kom och träffa den coola sjungande killen med cowboyhatt, kanske finns där en över till dig.

1931210_53197225681_9260_n

När jag växte upp på 40-talet metade vi i sjöarna i Boden. Vattnet var klart och man såg abborrarna mot bottnen och massor av musslor. Detta trots att avloppen mynnade i sjöarna. Vi klubbade lake på förvintern och de syntes tydligt mot sjöbottnen. Det fanns gott om fisk och en del arter vandrade upp genom Bodån när Luleälven steg på försommaren. I Bodträsket vid Bränna strand fanns ett mudderverk som användes för att hålla tillräckligt djup för flottningen av timmer ned till älven. Det användes aldrig under min uppväxt.

10721154_10152721875930682_1749191289_n10718290_10152721879585682_1400735493_o
Så byggdes Bodens kraftverk i älven och ån avskärmades och fick bara en hävert där man kunde reglera sjöarnas ytor med hjälp av vatten från älven. 1974 köpte jag en kanadensare och började paddla omkring i Bodensjöarna. I Bodträsket hade det funnits ett allmänt bad med bryggor, omklädningsrum och hopptorn. Det var nu borta och sikten i vattnet var så dålig att man inte såg bladets nedre kant på paddeln genom vattnet trots att den var illröd. Det flöt omkring geleaktiga klumpar på ytan. Den naturliga reningen av sjöarna vid vårfloden var borta.
Boden hade fått ett rejält reningsverk som gjorde att de förutvarande avloppen styrdes dit och de ”korvar” som flöt in bakvägen till badplatsen i Kläppen nedanför kyrkan, när vattnet rann in baklänges, var borta. Sjöytorna var vackra att se på men vattnet ogenomskinligt.

Hemsida

Björn Hernefeldt

Den sjö som låg närmast vårt hus, ca 300 meter nedanför, var Svartbyträsket. Där fanns mycket fräken. Någon fick en ”ljus” idé. Med hjälp av häverten vid åmynningen skulle man höja vattenytan i sjöarna på våren när isen fortfarande låg. Den skulle då lyfta sjögräset med rötterna från bottnen och vassarna skulle försvinna. Det fungerade! Men i stället blev Svartbyträsket drabbat av enorm algblomning så att varken människor eller djur kunde bada. Mycket fiskdöd på köpet och de tidigare lyckade utsättningarna av regnbåge dog ut. Man provade nu utfiskning av vitfisk för att få bort algblomningen men allt misslyckades. Vass och fräken arbetar MOT algblomning. Mitt förslag att sänka ned halmbalar på flera ställen i sjön dissades. I stället förde man in friskt vatten från älven hela året för att förbättra vatten kvaliteten. Det är nu bättre, men inte bra ännu.

En fiskeförening fick tillstånd att inplantera ädelfisk i ”Lillavan” som ligger mellan Svartbyträsket och Bodån. De stängde av Svartbyträsket med galler från det lilla vattendrag som går därifrån till Lillavan och utloppet från Lillavan. Nu minskade vattenflödet drastiskt mellan ån och Svartbyträsket eftersom gallren sattes igen av sjögräs, plast och skräp. Man kunde heller inte längre åka båt mellan sjöarna och algblomningen blev ännu värre!

Idag är det mest invandrare som fiskar i sjöarna, de tar rätt på allt de får upp för att dryga ut hushållet. Så gjorde även vi på 40-talet. Abborre, gädda, lake, nätting, id och braxen var ofta på matbordet.
Min far fiskade i den oreglerade älven och vi åt mycket börsting, sik och harr,  vi pojkar fick följa med till älven men ingen av oss barn fick fisk. Han dog när jag var 11 år, så vi var i 8 – 10 års åldern. Vi hade aldrig flytvästar trots att vi gick på iskanterna längs älven.
Idag finns det två kraftverk i Boden och fiskodlingar för återutsättning av laxsmolt i älven. Nedanför kraftverket i Bodforsen finns nu ett av Sveriges bästa lax- och öringsfiske.

Jag har följt utvecklingen till havs i Kattegatt, Gullmarsfjorden, Hanöbukten, Östersjön , Kalmar Sund (när jag fick en abborre på 1,5 kg i sundet sade en fiskare att jag nog tagit upp den sista stora abborren där), Gryts Skärgård och Bottenviken. Det handlar om döda bottnar idag och tidigare om kvicksilver och miljögifter som slog ut fågelarter och sälar. Gifterna har man börjat få kontroll på men kvicksilvret finns lagrat i vikar utanför industrianläggningar och vattendrag som fört ut det i havet.
1977 fanns det så få sälar i Bottenviken att vi som jobbade i flottan skulle rapportera alla siktade sälar till Nordiska museet. Det blev fyra stycken det året. Sedan följde en explosiv utveckling av sälstammen när gifterna försvann. De som hade fasta fisken drabbades hårt! Sälarna lärde sig snabbt att vittja laxfällorna och man fick till en början inte bedriva skyddsjakt. Man ankrade små båtar vid fällorna med en docka i naturlig storlek samt burkar som skramlade när båtarna gungade. Det hjälpte ett tag, men sedan lärde sig sälarna att det inte var farligt. Nu har det varit tyst i pressen under lång tid om förstörda/vittjade redskap. Detta kan bero på ökad tillgång på lax i Bottenviken.

10719444_10152721876750682_404023245_n

I Hanöbukten har fiskbeståndet gått ned drastiskt. Detta kan bero på tidigare synder. Kustartilleriet och flottan har bedrivit mycket övningar där och ammunition som ibland innehållit bly finns i havet på stora områden.
I Östersjön har man kvoterat fisket på framför allt torsk. Tillgången på torsk har minskat i takt med syrefattiga bottnar.

Jag tror inte att det handlar om utfiskning. Problemet är bottnarna och länderna runt Östersjön borde i stället, genom EU, satsa på sanering av bottnar främst genom minimerade av skadliga utsläpp från vattendragen men också genom fysisk sanering av bottnarna där det är som värst.

Vi har släktingar i skärgården utanför Nyköping och de har stora problem med algblomning. Idag leder Sverige när det gäller utsläpp av koldioxid. I Australien har ozonlagret förbättrats sedan freon förbjöds i kylaggregat.
Varje förbättring nu när det gäller minskning koldioxidutsläpp är mycket dyrbart hos oss. Vi borde nu lägga resurserna på att ta vara på våra närliggande hav, våra älvar, åar och sjöar. Sverige är ett stort, vattenrikt och vackert land som måste bevaras för kommande generationer.

I år har uppvandringen av lax i Västerbottens och Norrbottens älvar varit överraskande riklig. Riktiga bjässar har landats och alla jag känner som fiskar lax har fått mer än någonsin! Vad beror detta på? Jag tror att fiskeförbud i skärgårdarna under vissa perioder samt förbud att lägga nät innanför tremeterskurvan är en stor bidragande orsak. I mindre vattendrag som tidigare använts för flottning har mycket arbete lagts ned på att återställa lekbottnar. Man inventerar även beståndet av flodpärlmusslan som är betydelsefull för tillgången på ädelfisk.

Vi har bott i 17 år i en liten by norr om Råneå vid stranden av Bjurån.  I både Råneälven och Bjurån finns både kräftor och nätting. Jag fiskade kräftor nedanför huset varje sommar. Där fick jag även stora gäddor, id och grov abborre. Våra barnbarn lärde sig fiska där.
Idag bor vi i Kalix Bredviken. Tyvärr är det utloppet i havet och i älven flyter mycket sjögräs som gör att det är svårt att fiska med spö eftersom man får gräs på krokarna väldigt ofta. Lax och havsöring vandrar upp genom djupfåran och kommer så småningom upp till Jockfall där det stora hindret för vandringen undanröjts med hjälp av en rejäl laxtrappa. Nu finns det räkneverk i flera av älvarna och åarna. Alla rapporterar stor tillgång på lax och stora laxar. Om detta fortsätter kan våra fisketurister och vi bosatta fiskare räkna med en intressant framtid!

Björn ”Robinsonbjörn” Hernefeldt född 4/1 1941

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.