Frågan om lobbykoppling inom politiken måste malas ett varv till

Tema Lobbykoppling Miljöpartiet föreslog 2013-04-29 en statlig utredning för att kartlägga lobbying och hur det påverkar politiken. I många länder är lobbyism hårt reglerad.  I USA måste exempelvis alla lobbyister registreras. Alla kontakter med politiker måste bokföras, och alla utgifter ska redovisas för att tydliggöra vilken lagstiftning som varit föremål för påverkan. Inom EU-parlamentet och EU-kommissionen… Continue Reading