Bonoboer – våra fredliga apor – visar vägen för människans ekologiska framtid

Environment / Economy

Lösning / slutsats:

Vore det då inte bättre att gå den andra vägen och som apor söder om Kongofloden gör? Att i samråd komma fram till lösningar som är hållbara för hela gruppen?

casual-sex-can-hurt-mental-healthVi människor bör alltså komma fram till ekologiska lösningar. Leva i samklang med varandra och den natur vi har kring oss samt alla de människor som vi skall dela vattnet (de globala tillgångarna av vatten) med. Den fredliga schimpansen från södra sidan av Kongofloden är mer harmoniskt och ekologisk anpassad än den norra sidans. Hon lever i matriarkat och löser samtliga konflikter på ett betydligt mjukare och klokare sätt.

Bonusartikel: III

Till artikel I

Till artikel I av II

Pan_paniscus01

Den fredliga schimpansen Bonobo som lever söder om Kongo

Hur mycket tid har vi?

LÖSNINGEN

Takeshi Furuichi of Kyoto University, said it best: “With bonobos everything is peaceful. When I see bonobos, they seem to be enjoying their lives.”

Framtidens världsfred måste bygga på ekologi; när det kommer till kriget om vattnet

Om varför det är bättre att ha emotionell intelligens (Emotional Intelligence – Goleman) före logisk / matematisk intelligens – Gardner

Att komma till samförstånd är del i lösningen för samtliga miljöhot / utmaningar

images

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se

”Jorden har så det räcker för allas behov, men inte för ett sniket fåtal” /GANDHI

http://natgeo.se/djur/daggdjur/bonobon-loser-konflikter-med-sex

Fördjupning av vattenproblematiken; lagringen av det svenska radioaktiva avfallet i Östhammar

http://nonuclear.se/en/om-det-svenska-slutforvaret-stahle-fridell2013

Tilläggsartikel

Artikel III

Lic. Spec Nurse / Swedish male fictionwriter Listy Grey / Dag *Ståhlestierna

* = NOTER efter artikeln

Innan Du läser texten läs först detta:

200px-Pangaea_continents.svg

Världen vid Pangeas tid

Pangaea, Pangea, ”hela jorden”, är den superkontinent som existerade under innan jorden delade upp den i dagens kontinenter. Pangaea var inte den första superkontinenten på jorden. Jordens första kontinenter formades för omkring två miljarder år sedan och har sedan dess slagits samman och delats upp i flera omgångar. För omkring 500-700 miljoner år sedan fanns alla kontinenter samlade i superkontinenten Pannotia och för omkring 750-1 000 miljoner år sedan i Rodinia.

07-mountain-gorilla-hand-bwindi-impenetrable-national-park-670

Handen på en bergsgorilla som sticker upp från regnskogen i Bwindi. Antalet hotade primater  har stabiliserats i Kongo, Uganda och Rwanda. De är ändå ett fåtal kvar av Bergsgorillorna

Den fredligare * gorillan i Ugandas skogar, bergsregnsskogarna, jo det finns faktiskt en sådan .., har inte mycket gemensamt med den våldsamma filmfiguren * King Kong. King Kong kunde vi första gången se på 30-talet härja omkring i New York och dess skyskrapor. Ändå är det samma gorillor vi här pratar om. Den ena aggressiv och krigisk som människan. Den andra en mestadels fridfull vegetarian. Det finns faktiskt fler fredliga apor.

Sannolikt kommer vi dock från de våldsamma krigiska schimpansen (Eng. Chimpazee). Det vill säga urmänniskan utvecklades från stammen av  schimpansen (Eng. Chimpazee) från den norra sidan av Kongofloden. Där livsförutsättningarna betydligt tuffare.

Men först till vår utmaning / frågeställning och det artikeln handlar om

Föreställ dig två bilder. Två världar; ett paradis och ett helvete. Så kan vi beskriva vattenfrågan. Tillgången på rent vatten i framtiden för I som U-ländernas befolkning.

Hur skall vi kunna hantera konflikten i framtiden? Det vill säga vattenfrågan. Den engelska termen heter cope with the situation. Försvenskat blir det .., att finna ett sätt att hantera situationen. Texten utgår från att det vore bättre att i samråd och medmänskliga samtal (diplomati) komma fram till ekologiska lösningar som är hållbara för framtiden när det kommer till tillgången på och fördelning av tjänligt vatten? Ekologiska lösningar måste till för ekologiska utmaningar. Det framför kapitalistiska lösningar eller rent av krigiska lösningar som blir alternativen. Kombination av kapitalist och ekologisk kommer också fungera.

Två bilder. Två världar:

Framtidens tillgång på vatten har så som jag ser det .., två vägar att gå för mänskligheten!

Framtidsalternativ I

Skall tillgången på rent vatten styras av marknadskrafterna (I-världen)

Skall tillgången på rent vatten styras av krig? U-världen

Framtidsalternativ II

Skall tillgången på rent vatten styras av att finna ekologiska lösningar på ett ekologiskt problem (nedsmutsningen av rent vatten)? (I- världen)

Skall tillgången på rent vatten styras av medmänskliga  samtal mellan nationer, folk och eller individer? (I som U- världen)

Slutsats / ett paradis och ett helvete:

Detta skall texten bevisa:

Framtidens världsfred måste bygga på ekologi och ekologiska lösningar även när det kommer till freden om och kring den globala vattenfrågan

Det eftersom: För att kunna hantera konflikten / eller bättre utmaningen är vi helt enkelt tvungna till att hitta lösningar på hur vatten skall kunna fredas.

Lite om förhoppningarna om ekologiska lösningar utanför Europa:

Kina hoppas vi kunna ge oss många av svaren. Kina har och kommer i framtiden att få ett ännu större problem / utmaningar med sitt vatten. Kineserna har avancerat långt när det gäller (teori) hur städer skall kunna byggas så att vatten skall kunna renas. En lösning är att vattenlevande växter skall rena vatten från de tunga föroreningarna. Anledningen är mycket enkel. Kineserna dras med gigantiska miljöproblem (utmaningar). Det är inte bara vattenfrågan som är akut att lösa för kineserna.

Det vill säga:

Hur rena vatten?

Hur bygga städer på ett ekologiskt riktigt sätt?

Om kineserna inte lyckas hitta de ekologiska lösningarna är det .., och detta blir dystert .., faktiskt kört. Det är där lösningarna sannolikt kommer att komma om dessa lösningar kommer.

 Apes & Monkeys / varför är människan så krigisk?

Igår såg jag ett program om apor. Jag insåg då varför vi människor är så krigiska. Vi älskar konflikter. Vattenfrågan är idag en konflikt i vissa områden. Vattenfrågan är delad i två delar / läger:

Alla människor skall ha rätt till rent vatten -vatten som allmänning. * NOTER: Östersjön är en allmänning som allt vatten’

Rätten att förorena vatten för att vinna monetära framgångar (Ayn Rand står för att egoism är det som gör oss fria; egoism genom kapitalism är självförverkligande enligt Ayn Rand). Sanningen är att den typen av självförverkligande bygger på materialism som i grunden inte visat sig ge oss större lycka. Om än viss frihet att via monetära medel ta oss vart vi vill. Resa med mera. Ayn Rand var en författare från Ryssland som flyttade till New York och slog mynt av sin tes om självförverkligande via egoism och kapitalism.

Att använda vatten för att få fram kött eller i industrin tillhör det sättet att tänka som Ayn Rand här menar är den stora lyckan för egot om Du är producent av kött eller fabrikör.

Detta är de två olika sidorna mot varandra när det kommer till konflikten om vattnet.

Apes & Monkeys

Det finns en skillnad i hur vi bör tänka och dela upp utmaningen. Det finns också en skillnad på apor och apdjur. Skillnaden är att Apes är apor som är våra kusiner (släktmässigt). De kallas för Människoapor. Medan monkeys är alla andra apor som inte kan sägas direkt vara våra kusiner.

Om människoapan:

Hit räknas ett antal olika arter. Gibbonarterna .., exakt hur många beror på vem Du skulle fråga. Orangutanger, gorillor och de båda schimpans-arterna. De är de två sista vi skall fokusera på.

mm7994_110207_35822

2 *En bonobo är en fredlig schimpans

political-party-fights

1 De flesta s.k apes ”kusiner till människoapan” löser konflikter med att slåss

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimpanser (ej fredliga)

Bonoboer (fredliga) kan stavas lite olika

Samtliga dessa benämner vi idag apes och inte monkeys för att kunna skilja artkusiner till människoapor från vanliga apor. Monkeys kan återigen inte i nuläget vara del i människans släktträd. Dna-strukturen är för olika bland mycket annat.

För att kunna slå fast att människan kommer från den krigiska och aggressiva varianterna av art~kusinen schimpansen / kusin till människoapan .., här schimpanser, måste vi utgå att urhemmet för människan är Afrika.

Schimpanser och Bonoboer är båda schimpanser (art). Därnäst är det gorillor som DNA-mässigt liknar människan.

02-mai-mai-kifuafua-militia-flaunts-power-670

Norra Kivu är en konflikthärjad provins i Demokratiska republiken Kongo. Mai-Mai Kifuafua, en av många lokala miliser, prunkar på sin makt på en väg. Milisen rånar byborna och resenärer. Området har varit konstant utsatt för krigiska-aktioner / krigssituationer om mark, gruvrikedom och makt. Krigen har terroriserat folket

Hur blev nu människan krigisk?

Kongofloden delar av kontinenten Afrika i två delar. Kongofloden delar av två typer av apor. Den ena .., den icke krigiska (Bonoboer) och den klart aggressiva varianten av schimpansen (orig. vanlig schimpans). Den första schimpansen * Bonobo, saknar DNA:koder för aggressivt beteende.

Denna apa – (eng. Ape) är kallas således Bonobo och är den förebild vi skall ta fram när vi skall hantera vattenfråga. Cope with the situation. Enklare Bonoboer lever i ett litet område söder om Kongofloden och är fredliga. Bonoboer löser sina konflikter med fredliga medel. De styrs av en grupp av honor. Flocken utser ett antal honor som blir den ledande instansen.

Hur blev det nu så här?

Kongofloden var från början en sjö mitt i Afrika. Det blev en flod då landskapet förändrades sig. Via evolutionen.

Det Afrikanska Great Rift Valley är den stora förändringen i Afrika (speciellt Östafrika. På svenska heter / kallas The Great Rift för det Östafrikanska förkastningen eller ÖSTAFRIKANSKA dalsänkan. Det är en 6000 mil spricka i jordskorpan, som sträcker sig från Libanon till Moçambique. En av dess mest dramatiska avsnitten skär genom Östafrika och delar Kenya i två segment. Geologer vet att Rift Valley bildades av våldsamma jordiska krafter som slet sönder jordskorpan. Dessa krafter orsakade att stora bitar av jordskorpan kunde sjunka mellan parallella förkastningslinjer. Där bildades då vulkanutbrott. Bevis för att den här processen som kallas rifting fortfarande pågår kommer från de många aktiva och semi-aktiva vulkaner, som ligger längs The Great Rift.

Bevis på vulkanisk aktivitet längs sprickan ges av förekomsten av ett stort antal kokande varma källor. Den här processen gjorde att den sjö som låg mitt i Afrika blev en flod med tiden.

Via evolutionen blev Bonobon fredlig. På ena sidan Kongofloden .., den södra .., uppkom fredliga apor – Bonoboer / bonobon. På norra sidan uppkom krigiska eller aggressiva apor – orig. vanliga schimpanser. Bonoboer är vilket vi tidigare nämnt en schimpans. På den södra sidan fanns tillgång på mat och inga naturliga fiender. På den norra sidan var förutsättningen helt annorlunda. Lite mat och många rovdjur. De apor som lever på den södra sidan av Kongofloden löser alla konflikter med vanligen sex. Honor styr gruppen. På den norra sidan finns det alla möjliga typer av apor även gorillor (numera i ett begränsat antal – spec. bergsgorillorna).

De aporna löser konflikter med att slåss. Hannar styr. Så gör också alla de schimpanser som lever på norra sidan av Kongofloden.

Konklusion:

facebook pic

Att leva i harmoni med sina medarter

Samarbete

Människan kommer från aporna. Vi har 99% (DNA:at) likhet med schimpanser (schimpanser och speciellt den mindre gruppen schimpanser som kallas bonoboer är fredliga). De apor vi sägs stamma från heter människoapor. Här blev det den starkaste i flocken som fick honorna. Det vill säga de människoapor som var mest aggressiva förde DNA:at vidare. Det borde innebära att den norra sidans schimpanser ( Norr om Kongofloden) är basen för det evolutionära trycket. Det vill säga förde vidare de dominanta anlaget för aggressivt beteende till människoapan därefter till människor).

Läs om Mendel här Wikipedia och anlag.

Samtliga människor utgår från att via egot vinna partners, makt och pengar (Ayn Rand, Darwin Lamarck med flera). Vi gör det bland mycket annat genom att kriga till oss detta. Det är, vanligen, män som blir fysiskt starka. Starka män vinner flest honor att para sig med.

Det är därför män tar livet av andra män för att få kvinnor. Alltså startar krig. Detta kan verka självklart men så är det inte hos Bonboeraperna.

Alla har lika rättigheter och skyldigheter även hos de fredliga aporna. Kriser, eller konflikter löses via fredliga metoder.

Vi människor kommer alltid att söka konflikter med andra människor. Från tvättstugan till rent vatten. Det eftersom vi löser samtliga konflikter under hela vårt liv med att vara krigiska eller bara ge upp saken.

Precis så som apor norr om Kongofloden kommer att vara aggressiva för att vinna makt, status och honor kommer vi människor att göra. Det just för att deras anlag är de anlag som vunnit terräng via evolutionen. Människan kommer därför alltid att vara krigisk och söka sig till konflikter. Familjer kommer att splittras och människor kommer att förskjuta varandra. Döttrar kommer alltid göra uppror mot sina mammor och tvärtom .., syskon mot sina syskon. Människor härstammar därför sannolikt i större grad från (orig.) vanliga schimpanser (norr om Kongofloden) än bonoboer söder om den samma.

Vi är med ett enda ord väldigt väldigt förenklat en krigisk (egoistisk) apa som tror att konflikter och att vinna konflikter är allt detta livet går ut på. Kvinnor kommer alltid att göra sig vackra för män. Män kommer alltid att ha en oförmåga att visa djupa .., känslor … Män är om något krigiska. Därför kan vi bara visa den sidan tills en kvinna vinner oss över till kärleken … Vi kan inte ha fel. Detta är generellt.

Därefter blir vår roll att försvara oss mot samtliga hot .., försvara vår familj och vår kvinna. Så gör schimpanser på den norra sidan av Kongofloden och så gör gorillor. Bergsgorillorna har alfahanar. Dessa kallar vi för silverryggar.

Går det att leva annorlunda? Absolut!

Sammanfattning:

Därför ser världen nu ut som den gör. Människoapan stammar sannolikt från de apor som uppkom norr om Kongofloden. De krigar till sig makt och sex. Med andra ord de slåss tills de får vad de vill ha … Det är också det draget som kommer visa sig / få utlopp när det kommer till vattenfrågan.

Fråga:

Är det en hållbar lösning (att kriga till sig vatten)?

Lösning:

Vore det då inte bättre att gå den andra vägen och så som apor (Eng. Chimpazee Bonobo) söder om Kongofloden gör? Att i samråd komma fram till (för människan ekologiska långsiktiga) lösningar som är hållbara för hela gruppen och framtiden?

Vi bör alltså komma till ekologiska lösningar. Leva i samklang med varandra och den natur vi har kring oss samt alla de människor som vi skall dela på vattnet med.

Utmaningen ligger på flera olika plan. Vattnet kommer inte att räcka om vi inte tänker ut ekologiska lösningar. Vi kommer att få en tillväxt av människor i rasande fart. Tillväxten blir störst i utvecklingsländer. Afrika är den kontinent som kommer att växa mest .., avseende befolkning.

Att då ha en lösning på vattenfrågan blir angeläget. Det är faktiskt redan idag i stora delar av världen akut att lösa.

111DagSthlejpg

 

 

 

 

 

  Dag Ståhlestierna

Sveriges Författarförbund

 

* -tips: James Mollison bok James and other apes – James och andra apor innehåller närgångna bilder på schimpanser och Bonoboer. Även en del bilder på gorillor och orangutanger .., våra mer avlägsna kusiner finns avbildade

* NOTER:

* King Kong spelades in 1933. King Kong, modellen var en två decimeter hög docka. King Kong kom från Afrika i filmen. Fångades och kom därefter till New York. Där kidnappar han Ann, sitt kvinnliga objekt .., igen. Apan skjuts ner och blir en symbol för Paradiset fall och faktiskt det onda Afrika.  Det kan också ses som en bild av mänsklighetens råa kapitalism, egoism och enfald. Det som senare kommer att stå för Ayn Rand, Förf. Am. född CCCP

* Östersjön är en allmänning som allt vatten. Östersjön kan därför inte användas som en soptipp för miljögifter eller som en eventuell reservoar / buffert för radioaktivitet som SKB AB (Svensk Kärnbränslehantering AB) tänker sig när vi kommer till slutförvaringsfrågan av det högaktivt radioaktiva avfallet. Om radioaktivitet läcker kommer det att läcka till havet = Östersjön. Kärnkraften är inte lönsam då avfallet måste lagras i 100.000 år

* Bonboer började studeras sist av schimpansarterna. Anledningen var att de fanns i ett fåtal kvar i ett litet område. Relativt sent ansågs dessutom Bonobon vara en egen grupp av schimpanser. Studierna påbörjades kring 1920

Ståhlestierna, namnet .., kommer från slaget vid Lund.

Förf. orig. Ståhle född 1970 Östersund

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.