LIVE – Andörja World Record Expedition featuring Joel Abrahamsson!

Pressmeddelande – Filmen Andörja World Record Expedition har världspremiär LIVE på Youtube den 31:a oktober! (for english version scroll down) Följ den svenska äventyraren och sportfiskaren Joel Abrahamssons resa från idé till verklighet när han lyckades fånga den största fisken som någonsin fångats från en kajak. Joel fiskade utanför Andörja i Nordnorge, en plats där… Continue Reading


Frågor kring näringsfattiga vatten.

När en fiskodlare vill etablera sin verksamhet i en sjö eller strömmande vattendrag så bör vattenkvalitén vara ren och näringsfattigt.  Därför anser många forskare och experter att vattenkraftens dammbyggnader i Norrlänska vatten är speciellt lämpade för fiskodling. Naturligt näringsfattiga (oligotrofa) sjöar finns vanligen i norra och mellersta Sveriges mer höglänta områden, ofta över den så kallade högsta kustlinjen. Det… Continue Reading


Vindel Life

Konferens om restaurering och flottningsåterställning i Vindelälven samt projekt i vatten åtgärder runt om i världen.                       Introduction session 1 (1) Session 2_ Session 3_  


4 rapporter om fiskvandring enligt Havs och vattenmyndigheten.

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar. Forskarna redogör för den senaste tekniken när det gäller olika typer av fiskvägar och fiskavledningsanordningar. I rapporten finns exempelvis uppgifter om hur stor andel av fisken som överlever passagen av vattenkraftverken vid användandet av olika tekniker. Forskarna rekommenderar total passageeffektivitet på minst 90 % för fisk… Continue Reading


Börje Salming intervjuas av Östersjöblues

Steve Future mer kallad Stefan Pettersson Östersjöblues med Radio Hanige. Börje Salming är en lugn sansad och väldigt medveten person med stor kännedom om våra norrländska vatten, hans önskan är att vi tar hand om våra sista älvar och gruvindustrin ska städa upp efter sig, det är det minsta vi kan begära. Sportfiske är en… Continue Reading


Monsantos intåg i Sverige :-(

Monsanto Company är ett multinationellt kemi- läkemedels- och jordbruksföretag som är världens näst största producent av genmodifierade frön. Företaget är kontroversiellt på grund av dess utveckling och marknadsföring av GMO-grödor och tillväxthormon för nötkreatur såväl som dess aggressiva juridiska strategier, politisk lobbying och hårda attityd mot sädesindustrin. Det är bidragande orsaker till att företaget ifrågasätts av… Continue Reading


Dear Damnation.

DamNation – Official Film Trailer Here you get some info on what the researchers in Sweden say about hydropower. In Sweden there are about 2,500 dams for hydropower,  about 3% have fishways. (See map) Our Baltic Sea has major problems with eutrophication and dead zones. More recently, (the world’s largest dead zones) researchers have also… Continue Reading


Dokumentär laxfestens baksida

Certifiering av den odlade fisken finns numer i Norge, WWF:s verifiering fortsätter samarbete med den förstörande industrins baksida. Den Svenska staten gör generalfel när våra källflöden belamras med dessa sjuka industrier som hotar den biologisk mångfalden från kust till fjäll. Se filmen hur miljö organisationer miljömärker allt mellan himmel och jord för att få in… Continue Reading


Nopeantoiminnan joukko

Nopeantoiminnan joukko Nopeantoiminnan joukko on vastuullista kalastuspolitiikkaa Suomeen aktiivisesti ajava järjestäytymätön ryhmä johon jokainen vastuullisesta kalastuksesta kiinnostunut on tervetullut mukaan. Ryhmä on alunperin perustettu toimimaan Itämeressä syönnöstävien lohikantojen hyväksi, mutta ryhmä toimii myös muiden uhanalaisten kalakantojen hyväksi. Tärkein tapamme toimia on nopea vaikuttaminen päättäjiin kun suuria päätöksiä ollaan tekemässä. Jos nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kalakantoja vaarantavan… Continue Reading