WWF corrupted or corruptor

We make no great fuss of the WWF verifies industry backyards and have lifted numerous articles in the areas that affect our water. That there is an ongoing sale of toxic fish from the Baltic Sea, toxic fish is forbidden to export under the EU.

490f5d3551bf44208aeabf02f2c7fd62

Vi gör inget stort väsen av att WWF verifierar industrins bakgårdar och har lyft ett flertal artiklar i berörda områden som drabbar våra vatten.  Giftig fisk är förbjuden att exportera inom ramen för EU.

1.svenska-kockars-forening-svarar-pa-giftig-fisk-fran-odlingsindustrin/

2.wwf-verifiering-ar-den-att-lita-pa/

3.Ryssland stop norwey fish

4.http://saarefishexport.ee/tooted/iqf-baltic-herring/

5.Herring

6.Kina stoppar lax importen

 

Vi har än idag inte hittat export från Sverige men arbetet fortgår och jag tror att vi inom kort kommer att hitta källor med fisk från Sverige som exporteras till just den typen av industri. Detta fenomen återkommer i fler miljö organisationer, där man miljömärker det med grön röd gul fisk, olika märken  kan förekomma, vilket gör att man ej kan lite på miljörörelsen. Vi rekommenderar läsare att ta mer del i framtiden och vad föreningar och organisationer står för, en viktig del i detta är just att industrin aldrig kan köpa en Org eller förening som har för avsikt att just rädda våra vatten. Vi på save har som policy att vara politisk obundna samt att vi ska vara öppen för alla religioner, kapital och sponsring får aldrig gagna oss som organisation om det har en motverkan på miljön.

Nya uppgifter om WWF arbete världen över ser ut att fälla organisationen som sådan, man får givetvis granska och döma utifrån dessa källor som bifogas.

http://www.bbc.com/news/world-europe-22446780

http://www.pandaleaks.org/operation-lock/

WWF, kända globala naturvårds varumärke är i sängen med världens största miljö förorenare; det ”greenwashes” de ekologiska brott Big Business, bolagen nu förstör de sista kvarvarande regnskogar och livsmiljöer på jorden; och det accepterar deras pengar. WWF inte stanna för att samarbeta med GMO jätten Monsanto. Affärsmodellen för den berömda ”eko” organisation gör mer skada naturen än att skydda den. Gör en egen bedömning av framkomna bevis men onekligen är miljörörelsen ett fall för industrins bakgårdar och därför skall befolkningar världen över informeras om vart deras stöd pengar går.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.