Dialog för hållbar vattenkraft

Vi måste göra vattenkraften ekologisk hållbar. Alla pratar om det, men de praktiska åtgärderna ute vid kraftverken har vi inte sett så mycket av ännu. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att samla berörda intressenter till dialog med syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål… Continue Reading