KONSTEN ATT LEVA PÅ EN PLANET – OM KRIGET KRING VATTENDEMOKRATIN

Tänk grönt

images

Till artikel I

Till artikel I

Artikel II av II

LÖSNINGEN

Regn kallas molnblomma

Framtidens världsfred måste bygga på ekologi; när det kommer till kriget om vattnet

Om varför det är bättre att ha emotionell intelligens (Emotional Intelligence – Goleman) före logisk / matematisk intelligens – Gardner

Att komma till samförstånd är del i lösningen för samtliga miljöhot / utmaningar

images

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se

”Jorden har så det räcker för allas behov, men inte för ett sniket fåtal” /GANDHI

 Om ett helt annat krig skrev Hemingway ..,

” .., under åren 1915 – 1917, var det mest enorma mordiska, misskötta slaktande som någonsin ägt rum på jorden. De författare som sade något annat .., ljög. Så kom det sig att författarna antingen skrev propaganda, höll tyst eller gick ut i kriget .., ”

Ernest Hemingway från texten ”Men at war…”

Ernest har rätt. Första världskriget är inte likt något annat krig. Det började med löften om glans, heder och ära. Det slutade i folkmord av en storleksordning som man dittills aldrig skådat. Ett meningslöst slaktande som fortsatte .., tills alla var utmattade eftersom ingen .., visste .., hur man skulle få slut på det … Så fungerar även den råa kapitalismen. Den rena och råa kapitalismen .., den som härjar fritt och aldrig tar någon annan hänsyn än profit .., ja där offras allt för att den skall kunna visa blåa siffror. Blå siffror är vinst. I denna jakt på profit = vinst ligger inget vett alls. Lösningen kunde däremot vara kapitalism som tar ansvar för samtliga led och därmed blir inte bara lönsam på lång sikt för oss alla UTAN HÅLLBAR OM DEN KORSAS MED EKOLOGISKA UTMANINGAR SOM ÖSTERSJÖPROBELMATIKEN. Detta kallas för att något är hållbart – sustainable. Den här kapitalism bör operera solidariskt, ansvarsfullt .., moraliskt. Hon bör verka främst inom de ekologiska fältet. Det av anledningen att inget annat område är hållbart

För mycket eller för lite vatten kommer att döda vår planet. Det kan beskrivas som ett krig. Så kan kapitalismens framfart (läs mer om AYN RAND) beskrivas. Kriget går ut på att med propaganda (Läs mer av A. Huxley – Brave New World eller 1984 av G. Orwell)  sälja till vilket pris som helst. Kriget går ut på att tillverka varor på bekostnad av vad som helst. Inget är heligt. Djur, natur eller människor. Detta är ett av de största krigen i modern historia. Det kan mycket väl, det är inte helt osannolikt, bli det sista kriget. Atombomben är med i detta kapitalistiska krig.

”GOOODMORNING GENERAL .., the soldiers said to the general.”
”Gooodmorning .., the General said .., to his soldiers.

Vem är nu soldaterna i detta krig?
Vem är Generalen?

Folket är soldaterna; enfalden efter .., eller hungern efter .., kapitalismens varor är självutplånade och enfaldigt. Du blir inte lycklig av fler varor; du får inte bättre sexliv heller eller snyggare pojk / flickvän! Vi styrs nu av kapitalismens enfaldiga lagar. För att enfalden skall kunna sälja måste hon använda sig av propaganda. Propaganda vänder sig mot massan för att intyga massan om att lyckan är att äga, köpa och kontrollera varor som ibland är gratis eller allmänning. En sådan vara är vatten.

  Lösningen är/ ligger i en ansvarsfull kapitalism *(inga investeringar i nekande krafter som vapen, droger eller miljöförstörande varor eller kärnenergi) korsbefruktad av ekologiska lösningar (ekologi). Ekologiska utmaningar; måste alltså (donc / alltså) bekämpas med ekologiska lösningar. Att jorden förstörs är en ekologisk utmaning. Det eftersom allt som lever på jord kommer att dö med jorden. Hållbarhet (+) ekologi (+) kapitalism (–) ger en bejakande livstil = jakande livsstil.

2 + och 1 – = 1 +.

Kapitalism (–) som tär på jorden, naturen och människan (3 –) ger en ohållbar livsstil & en ändlig utgång. Det vill säga vi tär, bränner och förstör jorden tills inget finns kvar. Detta är det ändliga i detta levnadssätt. För att djupare förstå att en ekologisk obalans = ekologisk kris måste bekämpas med ekologiska lösningar skall vi ta jordens tillgång på vatten. Marknadens lösning (kapitalismens) på föroreningsproblemet av vatten bygger på ett felaktigt antagande. Det felaktiga antagandet är ..,

VATTEN FINNS I OBEGRÄNSAD MÄNGD

Det är givetvis fel

tre-apor-2

Om någon tror att marknaden = den råa kapitalismen kan garantera eller ens värna om medborgarens rätt till rent vatten måste dessa människor snabbt tänka om. Den råa kapitalismen är bara intresserad av en enda sak .., vinst. En knarkare är vad kapitalismen är. Den tär och förstör allt kring sig. En knarkare är endast intresserad av en enda sak .., att få sin drog. Kapitalismens drog är pengar. Den råa kapitalismen kan därför jämföras med en junki. Det är en junki vi alla är eftersom vi låter oss luras av enfalden att köpa saker .., vi sällan behöver och om vi behöver dessa varor är det påfallande ofta de är tärande mot jorden, naturen & människan.

Sanningen blir då att:
Företagare och dess teoretiker samt förespråkare vilka anser att marknaden skall hitta tekniska eller kapitalistiska lösningar på det förorenade vattnet kommer aldrig att hitta rätt lösning. Det enligt den tes som här förespråkas. En ekologisk kris kan krigas ner med ekologiska lösningar. Det eftersom en ekologisk lösning inte bara är hållbar, den är ekologisk och oändlig inte ändlig som pengar är. Pengar räcker inte hur länge som helst .., naturen gör det .., åtminstone i jämförelse med människans korta levnadstid på jorden … Det om vi är varsamma mot henne. Den tid vi befolkat jorden som art och den tid som en individ kan leva på jorden är mot den förstörelse vi hunnit med .., häpnadsväckande.

Lagen bevisas vara sann. Lagen är (Donc / alltså):

Ekologiska kriser krigas ner / bekämpas med ekologiska lösningar.

Den ekologiska lösning är:

En ansvarsfull kapitalism som befruktas med ekologiska lösningar ger hållbar tillväxt och hållbar livsstil.

Vatten är det främsta för oss levande organismer. Detta för att:

Vattendemokrati:

1: Vatten är en gåva från naturen
2: Vatten är livsavgörande
3: Allt liv är länkat till vatten – källan till allt liv
4: Vatten måste inte bara vara gratis utan oförstört för att kunna upprätthålla våra behov
5: Vatten är en ändlig resurs och kan ta slut om vi är oaktsamma
6:Vatten måste vårdas
7: Vatten är en allmänning
8: Ingen har rätt att förstöra vatten
9: Vatten kan inte ersättas …

Fördjupning av vattendemokratins lagar, se ovan.

Vatten är gratis. Vi måste därför med varsamhet bruka .., inte missbruka vatten. Vi är skyldiga att hålla vattnet rent och i tillräcklig lagrad kvantitet. Vatten är källan till allt liv. Vatten binder samman samtliga varelser och samtliga livsuppehållande cykler på jorden. Vatten är gratis och kan därför inte köpas eller säljas. Det går emot lagen om vår medfödda rätt till naturens gåvor. Vatten kan ta slut med överförbrukning. Att konsumera mer vatten än Du behöver innebär att du tar av någon annans rättighet av vatten. Du är skyldig att inte bara nyttja vatten med vett utan också vårda vatten med förstånd. Ekologiskt tänk inom rättvisa gränser med andra ord. Vatten kan inte ägas av någon! Vatten är inte privat egendom. Därför har ingen rätt att förstöra vatten .., läs förorena vatten. Det strider mot hållbarhet och rättvis förbrukning av en allmänning. Det strider mot vattendemokrati. Slutligen vatten är en resurs som inte kan ersättas. Vatten kan inte betraktas som en ren kapitalistisk vara. Det eftersom alla äger vattnet som faller ner på jorden; alla har därför rätt till det vattnet.

Sammanfattning: Ekologiska lösningar är ett måste på ekologiska utmaningar. Den rena och råa kapitalism (den som endast är intresserad av profit = pengar) kan inte och skall inte komma med lösningar på ekologiska katastrofer.

Vatten är inte både gratis utan allas egendom. Därför måste vatten brukas med vett och vårdas med etikett. För mycket eller för lite vatten kommer att döda planeten. Vatten är livsavgörande för samtliga levande processer på jorden.

111DagSthlejpgDag *Ståhle

Sveriges Författarförbund

* Ståhlestierna (Läs om Ståhle och slaget vid Lund) / Pseudo Listy A. Rufus Grey

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.