Sverige missar 14 av 16 miljömål. Vilka 2 miljömål kommer då att nås?

En tidigare granskning från Naturvårdsverket visade att Sverige kommer att misslyckas med 14 av 16 miljömål.

Det 2 mål som enligt Naturvårdsverket kommer att nås är ”Skyddande ozonskikt” och det som kommer att vara nära att nås är målet ”Säker strålmiljö”.

Vi från Save The Baltic-salmon funderar om det verkligen stämmer?

Enligt statens egna kraftbolag Vattenfall  kommer koldioxidutsläppen öka kraftigt efter den misslyckade Nuon affären.

Hur påverkar de ökade utsläppen exempelvis klimatförändringarna?

I februari 2009 köpte statliga Vattenfall holländska Nuon för 89 miljarder netto,

Den hittills största kontantaffären i Sverige.

Riksdagens konstitutionsutskott, förra näringsministern Maud Olofsson (Centerpartiet) anmälts för sin hantering av affären. Maud Olofsson har sagt nej till att bli utfrågad.

jizdbpnviw1ojt4h0fmerw

Sedan dess har värdet på Nuon skrivits ned kraftigt, vilket bidrog till att Vattenfall gjorde en förlust på 15 miljarder kronor i fjol, och slopade utdelningen till ägaren staten.

Året innan var utdelningen till staten ca 7 miljarder kronor.

Utanför Sveriges gränser, främst i östra Tyskland, sitter statliga Vattenfall AB i en minst sagt besvärlig knipa genom sitt ägande av cirka 20 miljöskadliga kolkraftverk.

10007500_10153128484439622_132227899088077837_n

10345830_10202665465419519_8053225734738007304_n

De övriga miljömålen som är misslyckade är:

Begränsad klimatpåverkan,

Frisk luft,

Bara naturlig försurning,

Giftfri miljö, Ingen övergödning,

Levande sjöar och vattendrag,

Grundvatten av god kvalitet,

Hav i balans samt levande kust och skärgård,

Myllrande våtmarker,

Levande skogar,

Ett rikt odlingslandskap,

Storslagen fjällmiljö,

God bebyggd miljö,

Ett rikt växt och djurliv kommer vi Svenskar alltså enligt Naturvårdsverket inte att nå.

Miljömålen

De 16 nationella miljökvalitetsmålen, varav 15 miljökvalitetsmål antogs 1999 av Sveriges riksdag.

Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet för 16 områden. Miljökvalitetsmålen anger alltså vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket för de allra flesta målen är 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. För de 15 första miljökvalitetsmålen togs beslut 1999. 2005 tillkom det 16:e miljökvalitetsmålet, ett rikt växt- och djurliv, med inriktning på biologisk mångfald.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.