Vattenvårdsdirektören ger svar om vattenkraftens dammbyggnader påverkar syrenivån i Östersjön.

Frågan: 

Hej,

Jag heter Bror Högbom och jag har en fråga som jag under en tid funderat på.

Som barn fick jag lära mig att stillastående vatten, sjöar och vattendrag sänker syrenivån.. och att strömmande vattendrag ökar syresättningen i vatten.

 Jag hoppas att ni som jobbar på Göteborgs universitets kan svara på frågan?

 Frågan lyder: Hur tror ni att vattenkraftens dammbyggnader påverkar syrenivån i Östersjön?

Som vi redan vet  så har vi i Sverige byggt ut de flesta av våra strömmande vattendrag till stillastående sjöar (dammbyggnader för vattenkraft). Påverkar detta exempelvis övergödningen och algblomningen i Östersjön?

 Svaret: 

Hej Bror,

Jag kan direkt säga att vattenkraftens dammbyggnader INTE påverkar syrenivån i Östersjön. Det finns en teoretisk (men troligen försumbar) möjlighet om man lagrar näringsrikt vatten från vinterhalvåret länge så att en del hinner tas upp av alger och sedimentera i regleringsmagasinen innan näringsämnena når havet. Ser att även Anders Stigebrandt nämner detta i sitt mailsvar nedan. Däremot kan vattenreglering påverka syrgasförhållandena lokalt. Vattenuttag i reglerade vatten under lågflödesperioder kan innebära kraftigt sänkta vattennivåer, temperaturhöjning och syrgasbrist lokalt. Påverkan på Östersjön från vattenkraftens dammbyggnader gäller framförallt minskad nedströms transport av sediment och olika spårämnen kopplade till dessa. Den kraftigt ökade sedimentationen i kraftverksdammarna minskar t.ex. transporten av kisel till havet vilket kan påverka förutsättningarna för kiselalger och därmed påverkan på näringskedjan i Östersjön. Även andra spårämnen har diskuterats och huruvida den minskade transporten i reglerade vattendrag påverkar havet.

Med vänlig hälsning

Mats Wallin

Vattenvårdsdirektör/Vattenmyndigheten

562634_3177389315369_17521838_n576723_3177395715529_876800207_novervik

ab3308209_3658861471872_631615010_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.