Framtidens världsfred måste bygga på ekologi – Om den globala bristvaran rent vatten

Tänk grönt

Till artikel II

Till artikel II

Artikel I av II

Regn kallas molnblomma

Framtidens världsfred måste bygga på ekologi; när det kommer till kriget om vattnet

Om varför det är bättre att ha emotionell intelligens (Emotional Intelligence – Goleman) före logisk / matematisk intelligens – Gardner

images

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se

”Jorden har så det räcker för allas behov, men inte för ett sniket fåtal” /GANDHI

 

10569216_10202387695795452_36519087_n

Vattenkonflikten (tillgång till rent vatten) har två sidor. Konflikten mellan rätten till rent vatten och rätten till att förorena vatten är en strid mellan massan och massans självklara rättigheter och de privata företagens ekonomiska intressen. Resources härstammar från ordet surge. Ordet betyder .., att resa sig. En annan betydelse är; det som har förmåga att resa sig igen och igen. Ordet går tillbaka på latinets ressuscitare. Ordet kan också betyda att vakna upp och eller att återuppstå.

Idag har marknaden förvanskad ordet till att bli endast i betydelsens råvara till industrin. Det går inte att sätta ett värde på vatten; vatten är oersättligt. Vatten måste därtill, det är helt tydligt, bevakas med lagar och straff om vatten förstörs.

Det är lika rätt att tänka att biologisk mångfald inte är en genetisk guldgruva så som att vatten inte är en handelsvara. Vattenkriget består dels i att företag sätter likhetstecken mellan pris och värde. Vatten är heligt; liv är heligt. Vatten har en betydelse som liv. Vatten kan därutöver inte förvandlas till varor med ett pris. Det eftersom liv är oersättligt. Vatten är återigen liv.

 • Allt liv är länkat genom / via vattnet
 • Vatten är inte bara en källa till liv det är livet självt
 • Planetens vara eller inte vara är framförallt länkat till tillgången på rent vatten

indexOrsak ger verkan. Om A händer sker också B och därefter C och sannolikt också D. Detta är B. Russel som påstår bland många flera.  Om vatten, A, förorenas kommer det bli brist, B, på rent vatten .., arter och det resulterar i att den biologiska mångfalden kommer att reduceras (C). Ytterligare en del arter kommer att utrotas (D).

År 2025 kommer c/a 817 miljoner att leva utan tillräcklig tillgång till rent vatten. Det beror dels på slöseriet med vatten dels på befolkningstillväxten. Under det senaste århundradet har vattenförbrukningen i världen ökat två och en halv gång snabbare än befolkningstillväxten. Det menar Sandra Postel i sin bok Water, the Fate of Oure Most Precious Resource (Washington, DC – World Watch Institute, 1989). Vattenkrisen och vattenkrigen kan inte lösas via teknologi. Vattenfrågor är främst och endast ekologiska utmaningar; ekologiska utmaningar löser människor via ekologiska lösningar.

Vad vi vet är sant är följande:

 • Lösningen på ekologiska kriser är ekologiska
 • Lösningen på ojämlikhet och orättvisor heter demokrati. Vattenförbrukningen och underskottet av rent vatten har båda dessa ”sanningar” / element inbyggda i samtliga frågeställningar som rör efterfrågan av rent vatten.För att förstå varför vi måste lösa vattenfrågan ligger detta nedan som en bas.
 • Det finns inget som kan ersätta vatten
 • Vatten är grunden för djurs och växters biologiska överlevnad. ab3Att vi har ett vattenkrig kan vi inte bortse från. Att två sidor står mot varandra är klart. Den ena parten är marknaden. Den andra parten är massan. Förklaringen till krisen skulle ligga i kapitaliseringsivern = girigheten att göra pengar till priset av naturens sönderfall eller förstörelse. Den andra förklaringen ligger i den ekologiska förklaringen. Vatten faller inte jämnt fördelat över jorden. Det går inte att ersätta vatten med något annat. Därför måste vatten flyttas / TRANSPORTERAS. Sanningen är att vattenkrisen dels är ekologisk dels är och har roten i kommersiella krafter. Kommersiella krafter ödelägger planetens naturtillgångar. Företagsverksamheter tar inte hänsyn till något annat än att göra pengar för pengars skull. Vatten är en gemensam tillgång
 • Vatten utgör den ekologiska basen för allt liv på planeten
 • Vatten måste betraktas som en hållbar resurs som vind och sol som också är gemensamma tillgångar
 • Besluten om vatten måste flyttas till lokala beslutsorgan
 • Vi kan inte ha centraliserade stora politiska maktcentrum som beslutar om lokala naturresurser
 • Vatten är en gemensam resurs, en allmänning som kräver vattenvård. I vattenvård ingår att bevara vattnet för kommande generationer i det tillstånd vi själva fick se, bada och nyttja
 • Det finns ingen som har rätt att smutsa ner en allmänning utan straff eller påföljd
 • Marknadskrafter har inbillat massan att vatten finns i obegränsad mängd. Det är inte sant. Det är deras främsta argument för att få smutsa ner vatten till förmån. Det naturliga är att företagen / de juridiska personerna borde straffas

sport_Wallpaper_h8zrcOm krigen under det förra seklet till viss del handlat om oljan; så kommer de kommande krigen handla om vattnet. Kriget om rent vatten pågår redan. Det är ett paradigmskifte när det kommer till anledningen till krig. Konflikter och framförallt kriser kommer på löpande band. Människan har genom historien varit en art som varit krigisk. Krigen har handlat om makt, pengar och ibland tillgång till sex. Det traditionella sättet att bedriva krig har varit med kulor och krut. Hur bedrivs dessa nya krig; krigen om vattnet? Paradigmkrigen, låt oss kalla krigen så, pågår i alla samhällen. Vattenkriget är globala. På den ena sidan står den universella etiken (tanken om vad som är rätt och fel) på den andra sidan står att vatten går att tjäna pengar på eller utnyttja i industriprocesser. Lösningen har basen i vad som är ekologiskt hållbart. På den andra sidan står företagen. Företagen inhägnar en allmänning. Allmänningen är vatten. Den tillhör oss alla. Ändå kan företag inhägna vatten och göra profit på vatten eller skita ner allas egendom utan påföljd.

Företag som:

Suez Lyonaise de Eaux, Vivendi Environment och Bechel har varit spetsföretag som bedriver handel med vatten. Sekundärt ligger skulden till konfliktupptrappningen på tre organisationer.

 • Världsbanken
 • WTO = Världshandelsorganisationen
 • Internationella valutafonden

Tertiert, i tredjehand, finns en stor skuld hos / i händerna på de länder som kallar sig för G7. Det vill säga ytterst regeringarna till / knutna till G7.

Surfing The Sunset Wallpaper__yvt2Nya begrepp för oss kommer sannolikt att bli ekologisk terrorism & pacifistisk ekologisk revolution. Det senare håller Save The Baltic på med. Vi önskar med kunskap förändra tänkesätt / konstruktioner samt sist metoder till att bli hållbara / ekologiska. Det framförallt för att kunna rädda miljön via att påverka massan. Våra kunskaper om Östersjön i allmänhet och miljöhoten kring vatten, sjöar och hav i synnerhet är så stora att vi skulle kunna motivera till en  klimat eller vattenrevolution. Det vill säga om vi organiserade de miljöorganisationer som idag finns och som jobbar med miljöfrågor går det att göra våldsamt motstånd för att hindra regeringar att missbruka Moder Jord.

Nu tror Save The Baltic inte på våld. Våld föder våld; kunskap föder kunskap och nya lösningar. Kunskap är den verkliga makten. Vi tror inte på fundamentalism eller terrorism. Vi tror på nya lösningar, gröna jobb och att föra ut kunskap om naturen. Vi tror på att naturen är herre över människorna; människorna är inte herre över naturen. Vi tror på att sociala band är starkare än monetiska .., där pengar är banden. Vi tror att emotionella .., broderliga band är lösningen på samtliga konflikter. Vi inser att de människor som är ödmjuka nog att inse att altruism är en större kraft än egoism .., som inser att empati slår kapitalets strävan att göra pengar för pengar är de människor som ofta är medvetna om och förstår att de destruktiva krafter som finns och som förstör natur, djur och människor måste motarbetas eller straffas när de gör fel. De människorna är medvetna om att ekologiska lösningar är ”grejen” på ekologiska utmaningar. Gröna jobb är en sådan lösning. Vi tror däremot inte att religionerna kommer lösa våra utmaningar kring alla de miljöproblem som finns. Vi tror på kunskap och att kunskap är den verkligt starka kraften som slår in portar och öppnar dörrar.

Att det finns ett odemokratiskt ekonomiskt system som centraliserar makten och besluten är tydligt. Att ta ifrån människor deras / våra produktiva sysselsättningar och resurser. Det vill säga oftast våra försörjningsmöjligheter skapar endast en enda sak .., social otrygghet. Det skapar ett Vi & dom samhälle. De som har makt att bestämma stegrat mot vi som som tagits från makt (förminskats till väljare, lyssnare eller hör nu upp så här är det lille vän ). När människor blir av med allmänna egendomar sker en klar förminskning av de demokratiska rättigheterna över, i det här fallet, de naturtillgångar som tillhör massan. Vatten är en naturtillgång. Här finns en uppenbar risk för terrorism och fundamentalism när massan, det gamla proles, blir allt för frustrerade.

Storföretagens globalisering är inte av godo för massan. Det är sant att olika länder, medborgare i dessa länder .., Kina med flera och som förut varit fattiga, blivit rikare av att företagsverksamheter givit sig ut på en global marknad. Däremot finns en annan sida av myntet; miljöproblemen har ökat.

Girighet och utplundring av planetens dyrbara resurser, som rätteligen hör till andra eller alla människor, bäddar för konflikter. Det är roten för terrorism / roten för konflikter där pengar ges ett högre värde än människa, djur och natur (tillgångar). Människan som art kan inte överleva om girigheten får styra och eller värre .., om girighet beskyddas eller förenklas. Idag är normen att göra pengar = framgång. Detta är inte heller hållbart …

Fred skapas via att främja ekologiska och ekonomisk demokrati. Fred skapas via att värna mångfald .., mångfald av arter. Demokrati är inte en valritual .., det är folkets sätt att forma den gemensamma framtiden. Frågan om naturresurser ligger i hur resurserna skall nyttjas eller inte nyttjas; ägas eller inte ägas. Går det att äga något som är en allmänning; går det att i företagskonstruktioner sälja något som är alla egendom?

Östersjöfrågan ligger i det här fältet av frågor. Hur är det möjligt att människor går med på att företag, ofta multinationella, förstör förutsättningen för liv och rent vatten för den befolkningen som bor kring de nio andra länder kring Östersjön?

Östersjön är en allmänning som allt vatten. Östersjön kan därför inte användas som en soptipp för miljögifter. Östersjön kan inte användas som en eventuell reservoar / buffert för radioaktivitet som SKB AB tänker sig – när vi kommer till slutförvaringsfrågan av det högaktivt radioaktiva avfallet. Om radioaktivitet läcker kommer det att läcka till havet = Östersjön.

Östersjön är liv = vatten = inte ersättlig med något annat hav eller vatten!

111DagSthlejpg

 

 

 

Av Dag Ståhlestierna

Sveriges Författarförbund20-0

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.