Ögat är kroppens lampa; hjärtat är känslans ingång – It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye

Artikel V av V

Om naturfolkens vettiga relation till Moder Jord och Broder Träd

En summering av de övriga fyra texterna i serien om hur hantera miljöproblemen i allmänhet och Östersjöns allt tuffare överlevnad i synnerhet

Om varför det är bättre att ha emotionell intelligens (Emotional intelligence – Goleman) före logisk / matematisk intelligens – Gardner.

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se

420092_371597699537616_376138653_n

Kunskap är det största, att praktisera kunskap i praktiken är det andra

Knowledge is king; practise is soldier

Einstein

 Fri summering av de andra fyra texterna – Vår herre heter Naturarkatet …

DEN ONDA MÄNNISKAN. Kan emotionell intelligens rädda oss / emotionell intelligence (Goleman)? Det vill säga hjärtat .., där all altruism och empati först utgår från? Svaret är ja men då måste det egna jaget och egot undertryckas. Människan måste bli godare än Jesus och därtill lita på att alla andra människor gör det samma – tar sig tjänarrollen inte destruktiva rollen eller odjursrollen som är betydligt enklare eftersom den gynnar jaget och kapitalet.

Kennedysläkten är här intressant att jämföra med. Hur god är människan ens när människan har de så bra hon kan ha det? Det visar sig att ju högre upp en människa kommer i status ju större är risken för stora felsteg. Kennedy är inte de enda .., många exempel finns. Varför inte ta Clinton och Monica Lewinsky (sex skandal).

”I am very lucky to have my father alive .., I know it must be a lot more difficult for my cousins to live with the name they´ve been given without having their fathers there to help them understand and separate the myth from reality ..,”

Patrick Kennedy / Ted Kennedys son

Miljöproblemen är verkliga. Utmaningarna är så verkliga att de flesta av dessa utmaningar kan utrota oss människor … Ett av de större hoten är de fossila bränslena. Ett annat är miljöförstöringen och kärnkraftens slutprodukter.  Ett avgörande måste snart komma när det gäller växthusgaseffekten. Kan det rimligen vara något annat än ett resultat av människans aktiviteter och de fossila bränslena?

Det är inte möjligt!

I en serie av serier (artiklar med olika teman) har vi diskuterat hur vi skall kunna hantera miljöproblemen. Bullseye har varit att kunna .., `cope with the problem´ / challange. Vi har kommit fram till att vi måste lägga oss som tjänare under naturen för att ens komma underfund med vad problemen består i. Tjänarrollen är Jesusrollen till viss del. Vi är människor. Människor är skild från djuren eftersom vi tror oss vara herrar. Darwin menade att vi är en gren från Apes och tillhör människoapan. Vad skiljer människan från apor eller de andra djuren?Att vi är herrar har vi  ..,

 • fått genom religionerna. Den Kristna / Judiska som den muslimska världsbilden.., samt även andra religioner …

Att vi är skilda från djuren har vi fått från bland annat Darwin .., som menar att människoapan är suverän de andra djuren … Tesen är:

 • The fittest survive … Även den tesen pekar på att människor är överlägsna allt annat på jorden. Detta är naturligtvis helt fel. Vi bör vara  ödmjuka inför den skapelse vi hamnat i.

Dessa religioner skall vara ”goda” men gör i dess namn en rad olika onda handlingar.  Darwin ville gott men slår / menar liksom religionerna att människan är en upphöjd varelse. Det är hon rakt inte .., hon är intresserad av destruktivitet, makt, sex och pengar … Dessa pengar har hon fått i arv av bland annat Ayn Rand .., en författare som länge bodde i S:t Petersburg men senare fick möjlighet att flytta till New York och blev där finansens store gud …

Hon var mest intresserad av att .., överleva själv .., och sälja sina böcker … Det är de flesta författare …

Om altruism och empati skall kunna rädda oss måste mänskligheten vara godare än Jesus själv. Altruism och empati är en väg. Hur är rangordningen mot den egna överlevnaden och egot när det kommer till det Darwin kallar för människoapan?

Rickard Flangan – författare från Tasmanien, Australien, född 1961 .., skriver följande om den mänskliga kärleken…

”The Idea that love is not enough is particularly painful one .., In the face of it´s truth, humanity has for centuries tried to discover in itself evidence that love is the greatest force on eart .., Jesus is an especially sad example of this unequal struggle. The innocent heart of Jesus could never have enough of human love. He demanded it, as Nitzsche  observed, with hardness, and had invent hell as punishment for those who withheld their love from him. In the end he created a God who was ´wholly love` in order to excuse the hopelessness and failure of HUMAN LOVE. ”

Richard Flanagan – The Unknown Terrorist

Brazilien

Livet är en känsla även för de kloka indianerna

Att ögat är kroppens lampa är länge känt. Att hjärtat tolkar känslan av objekt före till och med ögat är sannolikt mindre känt. Om vi utgår från att stridsflygaren och författaren Antoine de Saint- Exupéry som skrev sagan om den lille prinsen har rätt när han menar att:

It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye så kommer vi närmare sanningen om hur vi skall betrakta samtliga miljöproblem. Sanningen är den att innan vi börjat skaffat oss en bild av någon eller något, objekt, intellektuellt så bildar vi oss en en känsla av den personen via vårt hjärta givetvis då senare tolkat av vår hjärna.

.., detta skall bevisas att före empati kommer altruism

.., detta skall bevisa att före empati kommer egoism

.., detta skall bevisa att före altruism kommer egoism

För att kunna rädda miljön måste vi vara både altruistiska och empatiska; ställer det nu inte till för oss att vi före dessa två är egoister? Egoismen är herre över samtliga andra känslor eller yttringar för oss. Därför passar det oss att vi är herrar över naturen inte tvärtom. Därför gör vi fel mot Moder Jord och Broder Träd!

526953_235871603236678_354400250_n

Livet är en känsla

Vår hjärna kommer därför alltid att tolka det som hjärtat säger oss om något, objekt – ett träd, eller någon, objekt ett djur, i form av en känsla som utgår från det första intrycket som vårt hjärta får av något, träd , eller någon, djur.

I sak skulle det resonemanget ovan säga oss att den här texten kommer till i förstahand för min egen egoism skull. I andra hand för att den gynnar min altruism och i sista hand för att den skulle gynna min empati och därför kunna leda till svaret på min egen fråga hur hantera / cope with .., miljöproblemen?

Om det är riktigt; vilket inte är osannolikt, blir kunskapen att vi människor är egoister i förstahand som endast tänker på en enda sak .., hur något eller någon skulle kunna gynna vårt eget ego. Detta är faktiskt ont mot skapelsen.

En sådan kunskap ligger till grund för att vi är tvungna att hitta ett sätt att hantera vår egen egoism när det kommer till samtliga miljöproblem. Vi gör nämligen alla fel; och vi gör stora fel och övertramp mot herren som är naturen. Här är det återigen hjärtat som måste styra. Detta begrepp går under emotional Intelligence – känslomässig Intelligens. Det är kärleken till något, objekt  .., Broder Träd, eller någon, Syster Apa, som måste härska när det är miljöproblem vi skall hantera. Det är tjänarrollen som måste gå in före härskarrollen.

Detta är att kunna hantera situationen .., cope with the problems; hantera problemen eller .., ännu bättre .., utmaningarna med att rädda Östersjön.

Its-Friday-5-Edition-25_large

Livet är en känsla

Det som kommer in med kapitalismen är ont eftersom det är egoistiskt, Ayn Rand, är pengar och att tjäna pengar. Pengar sätts som Gud. Pengar blir ett mål. Så länge människan bedrev handel med att byta till sig varor så levde människan i harmoni med åtminstone naturen. När pengar blev ett sätt att få varor kom ett onaturligt sätt att handla in. Pengar är liksom tiden en konstruktion. Tiden finns inte; likaså är det med pengar när det kommer till värdet på en metallbit med tryck / prägling på. Så länge vi tror att en sedel är värd si och så mycket så är det sanningen. Så länge vi tror att tiden finns så är det sanningen. Så länge vi tror att Gud eller Jesus finns och har funnits så är det sanningen. Det är tron på .., som blir sanningen och i det sista fallet är det definitionen på en religion .., att tro utan att säkert veta utan att veta genom tro på något, ett objekt = Jesus. Om ingen skulle tro på att sedeln var värd si och så mycket eller att tiden finns eller att Gud eller Jesus funnits / finns så blir det sanningen.

Kapitalismen är därför dels en religion inte en ism; dels det högsta att sträva mot. Det vill säga Gud. Detta kallar Ayn Rand för självförverkligande .., vilket det inte är. Det är en religion. Guden heter mammon.

Miljöbekämpningen skulle därför kunna bekämpas om vi trodde på att naturen var Gud – vilket också är det riktiga. En miljöreligion. Här kommer naturfolkens insikter in. Moder Jord – Broder Träd .., Fader Himmel. Se särskilt artikel IV om indianer. Det var faktiskt det naturfolken trodde. Naturen var en kraft som var större än allt. Därför blev naturen Gud.

Naturfolken lade sig under Gud. Det vill säga naturen. Det blir också vad vi alla måste göra .., lägga oss under Gud. Gud är inte pengar eller kapitalism eller tiden. Ayn Rand är därför en felaktig profet här. Vår Gud heter naturen! Den Guden måste vi troget tjäna för att inte själva gå under.

Är inte det logiskt?

Det blir människans relation till naturen. Ett objekt – BRODER TRÄD. Låt oss ta en man. En man måste om han skall överleva lägga sig under ett annat objekt .., en kvinna för att kunna få sina gener vidare. Den man som tror sig bestämma i ett äktenskap eller som tar sig rätten att bestämma blir snart utfryst och lämnad. Det är en av de tragiska kunskaperna vi skaffat oss. Detta är det moderna relationerna som utgår från modernt tänkande kring jämställdhet.  Det är kvinnan som bestämmer – det är kvinnans rätt att vara den bestämmande parten. Detta har gjort att kärnfamiljen idag är ett minne blott. Hennes rätt att sätta sig själv före allt är det som gjort att balansen är störd. Det är alltså inte barnen som går före .., det är kvinnan i en familj som går före alla andra.

Mannen klarar inte av den rollfördelningen – kvinnan anser att mannen är vek. Barnen och familjen går sönder.

Detta kommer jag få kritik för. Detta är lika sant för det. Män som tror att de bestämmer i en relation är lurade. Starka män som har en egen drivkraft har bara två vägar att gå. Bli lämnade eller underkasta sig den moderna maktstrukturen där kvinnan är herre. Det riktiga är att båda parter har samma värde och samma rättigheter – dit har vi inte kommit och kommer sannolikt heller aldrig att komma. Vi är inte mogna för det än …

När det kommer till naturfolken var visserligen männen herrar i de allra flesta fall (notera särskilt att det finns naturfolk .., som haft .., kvinnan som den främst bestämmande. Det kallas matriarkat .., att det varit så är inte helt säkert men teorier finns om det. För att kunna hantera miljöproblematiken är det naturen som blir herre (naturarkatet) medan samtliga andra objekt, män, kvinnor, barn och de andra djuren blir underlägsna tjänare.

197946_383817191703450_235345085_nDet är rollfördelningen – ingen annan.

Miljöbekämpning utgår från etik och moral. Etik kan vi likna vid det som händer i hjärtat när vi ser något för första gången. Moral är det vi kan likna när tanken tar över och intellektuellt börjar vända situationen till den egna fördelen. Detta är egots lag. Alla människor försöker vända på en känsla om något, ett objekt – Broder Träd, till något, ett annat objekt Naturen / NATURARKATET, som hon själv gagnas av. Eftersom Ayn Rands filosofi .., om att den starke är stark och om denne kan bli självförverkligad via pengarnas kraft (KAPITALISM) så kommer vi ständigt bort från vad livet VERKLIGEN är. Livet är nämligen .., en känsla. Vilken känsla vi vill ha är det som ytterst ytterst styr oss.

Kärlek, religion (religion är en känsla som ligger nära det psykotiska för många kristna), trygghet, starkhet .., ömhet …

Detta är och blir en sanning om vad livet är. Det är visserligen en känsla att känna sig duktig för att Du tjänat pengar. I den känslan medföljer då hur Du tjänat dessa pengar. Har du tjänat dessa på att förstöra andras mark, vatten eller luft inträder en skuldkänsla. Du vet att Du faktiskt gjort fel. Handlingar, det vill säga alla verb, som Du praktiskt gör i livet blir din moral. Känslan före du utför ett verb – en handling blir etiken bakom handlingen .., moralen.

Om etik är att känna efter före vad som är rätt .., blir moral handlingen som följer av etiken .., och .., att …, faktiskt göra rätt (för sig eller till andra eller mot naturen – naturarkatet). Att människor väljer att göra orätt mot sina nästa, djur och naturaktatet utgår från att om människan kan motivera sig att vara egoistisk på andras bekostnad, läs att tjäna pengar på något någon annan har glädje av så gör hon det.

Detta borde straffas och lagar borde konstrueras när människan gör övergrepp mot .., naturarkatet.

Förklaringen är enkel:

 • Vi är djur
 • Vi drivs av drifter
 • Vi lever i en tid där Ayn Rands tankar om att självförverkligande utgår från att framgångar mäts med summor på ett konto. Det via verktyget pengar. Framgångar kan inte beskrivas – framgång räknas i kronor och ören
 • Vårt väsen blir därför hela tiden att göra rätt mot det vi sedan anser är det goda och att utgå från den första känslan om något. Denna känsla kommer alltid från hjärtat .., sekunderna före .., hjärnan tolkar det verkligt rätta och det verkligt goda (empati / altruism .., till något som vi kunde göra till egoistiskt eller  tjäna pengar på
eggs

Livet är en känsla

Sanningen är: It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye

Miljöbekämpningen utgår från att rädda värden som varken går att värdera eller med blotta ögat förstå vad för effekter det blir för oss själva och de kommande generationerna om naturen, djuren eller haven förstörs. Känslan av ett hav är att det är gott; känslan av ett djur är att det är gott och äger en helt egen frihet. Frihet är en egen Gud skild från .., naturarkatet .., och faktiskt allt annat med men är en känsla .., som allt i livet. Vi kan inte se det fulla värdet av ett friskt Östersjön. Vi kan inte värdera det fulla värdet av Östersjön. Vi kan inte ersätta det fulla värdet av ett friskt Östersjön om vi förstör detta hav.

Det samma gäller för de fria djuren. Om naturen kan liknas vid en katt som är ett självständigt djur; kan människan liknas vid en hund. Skillnaden mellan en katt och en hund är bland mycket annat att en hund tjänar sin matte och lyder sin matte. Människans matte är naturen. Medan en katt som är naturen och tillhör naturen endast gör en sak går sin egen väg och därför är självständig. Vad gör nu hunden annat än jagar denna katt!

Det viktiga är att vara levande och att överleva. Människan har varit på planeten en mycket kort tid i jämförelser med låt oss säga dinosaurierna. Att dinosaurierna dog ut berodde på två saker:

Förutsättningarna på jorden ändrades för snabbt för att de stora djuren skulle hinna anpassa sig via det evolutionära trycket.

Dinosaurierna blev för många för snabbt och därmed hämmades tillväxten. Detta är också en utmaning som människor har. Vi blir för många för snabbt. Det innebär:

 • matföroreningar
 • matbrist
 • sjukdomar
 • utslagning
 • Syrehalten sjunker .., sannolikt .., med tiden …

Att vända det går om vi utgår från att livet är en känsla.

Det vill säga:

It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye.

Det är ofantligt tråkigt att vara i det andra tillståndet som är död. Vilket är det motsatta till att vara levande. I being dead .., är du ingenting ; i tillståndet beeing (alive) är du allt. Ett betydligt mer roligare tillstånd.

Det är ett kapitalistiskt grepp att få människor att utföra arbeten och få betalt inte för arbetets kvalité utan för dess snabba utförande i ett annars evigt rum och ett sannolikt expanderande rum. Att därför erkänna att tiden finns och att följa klockans lagar blir att lura sig själv – Ayn Rands klockvarelse och människans tankar om att .., endast en verklig kapitalist är självförverkligad är felaktigt. Detta gör oss olyckliga.

Om livet är en känsla, vilket det är, måste den enskildes självförverkligande utgå från vilken känsla som han eller hon finner vara mest rätt. Känslan och valet av känsla måste alltid vara att underkasta sig något eller någon. Detta eftersom människan inte är:

 • Kronan på verket
 • Inte är perfekt
 • Är en hund mer än en katt .., alltså då inte genetiskt men i en metafor …
 • Hennes liv går ut på att tjäna inte förstöra för andra
 • Naturarkatet är allas herre

Filosofen Spinoza hävdade att oändlighet och ändlighet är motsatser. Tiden är ändlig. Hur kan då tiden också vara oändlig? Klockan 10 gick en svart katt över Gottsundabron; klockan 11: hittade samma katt död i diket 100 meter från brofästet. Detta är slutpunkten för denna katt och för kattens tid. Om tiden finns, vilket den inte gör, skulle tiden endast vara ändlig i relation till objektet i verkligheten. Här ett objekt som en svart katt.

De båda villkoren om rummet lyder:

1: Antingen är inte rummet oändligt eller ..,

2: Så existerar inte rummet …

De båda villkoren för tid skulle då ge:

1: Antingen är inte tid oändligt ..,

2: Eller så existerar inte tiden ..,

Villkoret uppfylls i vår verklighet endast med en kombination:

Rummet är oändligt eftersom tiden inte finns

Det kan inte förhålla sig motsatt:

Tiden är oändlig eftersom rummet inte finns …

Verkligheten blir den som hjärtat tolkar i form av känslor av de ting, objekt som finns i rummet – Broder Träd .., Moder Jord .., Fader Himmel. Tiden är inte en del av rummet utan skild från rummet och en abstrakt konstruktion som människor tror är konkret. Eftersom tiden inte finns kan tiden varken vara abstrakt eller konkret. Pengar betingar bara värdet för att vi tror lappen är värd den summan. Vi tror .., det har inget med värdet i sig att göra, att myntet är värt så eller si mycket.

Tror gör bara religiösa – pengar tillhör en religion. Guden heter där mammon.

Nu kommer vi till orsak och konsekvens. Om människan är ett odjur, Linné bland många flera ansåg att människan var åtminstone ett djur vilket ingen kan fälla honom för idag. Det vill säga om människan är ett odjur; om människan därtill kommer från aporna .., hur kan då en filosof som Decarte anse att djuren var mästeringenjören Guds mekaniska konstruktion, som endast reagerade automatiskt på intryck utifrån?

Vi vet ju inte ens om Gud finns. Gud är en känsla som vi tror finns och ger oss en upplevd känsla från hjärtat att Gud finns. Vi tror på Gud .., vi vet inte om Gud finns. Vi känner alla en godhet när vi tänker på att Gud finns. Denna godhet är den känsla som hjärtat ger oss av tron på en tro på denna Gud.

Det är fullständigt klart att människan är ett odjur som medvetet förstör för sig själv och samtliga andra djur. Det är inte mekaniskt .., det är självvalt och en del av Ayn Rands, visserligen, påtvingade tankar om vad som är människans självförverkligande – att bli rik. Detta tror vi på men detta är inte sant. Ingen blir varken lycklig eller självförverkligad via pengar. Däremot blir vi lycklig av att kunna bada i ett rent vatten. Varför gjorde Rand detta? För att det gynnade hennes ego. Det är dels en del i slumpen / faith. Ayn Rand kom från S:t Petersburg. Hon fick möjligheten att flytta till New York. För att själv överleva skapade hon en fiktiv värld via sin litteratur som utgick från att lycka och true happiness var att bli rik.

Hennes böcker sålde .., marknaden fångade in hennes tankar.

Att primaterna .., monkeys eller apes .., inte gör så ser vi. De anser inte att pengar har ett värde; vilket är helt riktigt. Vi tror att pengar har ett värde; så som vi tror att det kan finnas en Gud. De andra aporna förstör inte naturen kring sig men visst kan djur vara elaka mot sina medapor. Monkeys som apes har maktspel för sig. De önskar att avkomman går vidare för att de egna generna skall bli kvar. De förstör inte miljön kring sig då de måste se ett högt värde i att ha miljön och bevara rummet i den nuvarande formen.

Monkeys som apes vårdar oftast sin miljö och sina medapor samt sina ungar. Detta kallas för att ansa.

Människan gör tvärtemot .., speciellt om det inte är deras egna barn eller deras egen natur. Människan lurar människor i andra länder för att kunna göra pengar av dessa andra människors natur och djur. De lurar till och med av andra människor deras barn eller deras pengar. De begriper inte orsak och konsekvens av vad de gör.

Här kommer passande uttalandet:

 • Fader förlåt dem för vad de gör; ty de begriper inte vad de gör … Religion är mest av ondo. Att tro är / tillhör däremot en känsla och är del i livet. Att tro på en Gud förefaller vara del i rika fantasibilder av hur världen är uppbyggd. Det är dock en känsla att tro och del i .., ”It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye.., ”. Troende människor upplever en stark gemenskap med Gud som andra troende.
 • Det är möjligt att Darwin har rätt; vi är utvecklade från aporna. Att vi däremot är ondare än apor begriper vi snabbt. Att Jesus som förebild som tjänare eller att vara hund är den väg vi måste gå för att bevara det fysiska rummet. Vi har bara en enda väg att gå; att tjäna medmänniskan, djuren som naturen. Det kallas för den smala vägen och handlar vi inte kommer den vägen att bli allt smalare.

Både kan faktiskt vara sanna. Det finns nämligen ingen motsättning mellan Darwins människoapor och att en Gud kan finnas. Gud skapar .., Darwin listar ut hur arterna hänger ihop i skapelsen.

Vi är alltså alla tjänare och tjänarinnor. Detta är att hantera situationen med samtliga miljöproblem / utmaningar på klokt och riktigt sätt och som utgår från en känsla av vad människan ytterst är. Det vill säga en tjänare eller tjänarinnor som styrs av: It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye .., detta är del i miljöreligionen där herren heter naturarkatet!

Livet är en känsla! Ögat är kroppens lampa .., hjärtat tolkar känslan av objekt – Broder Träd .., i ett evigt expanderande rum som saknar tid och där pengar är en tro på ett satt värdet av en papperslapp eller en pressad rund metallbit med bilder på.

Detta är att ta sig både en herre – Naturarkatet och följa under den herren som tjänare.

111DagSthlejpg

Dag Ståhlestierna

Ibland förkortat till Ståhle

Sveriges Författarförbund

*Människan räknas under Regnum animale – djurriket – och där bland Mammalia – däggdjuren. Vi hör, enligt Linné, där till primates – herre eller apdjuren. Apdjuren skiljer sig från övriga däggdjur. Vi har två spenar på bröstet och framtänder i överkäken. Inom primates är människan, återigen enligt Linné, placerade i gruppen Homo med artepitet sapiens. Detta skulle betyda .., den visa – en benämning som väl ändå skulle syfta till förnuft. Om det nu är sant borde vi ta detta förnuft till fånga illa kvickt för att bevara de fysiska rummet eftersom det är det enda rummet vi kan ta vår mat och uppleva livsglädje att vistas i. Detta som kallas being för att bli det som kallas becoming.

Vi kan då inte bara behålla en god känsla av oss själva .., vi kan behålla en känsla av livet ..,

 • Kärlek är en känsla
 • Hat är en känsla
 • Att vara lycklig och känna lycka är en känsla

  Japan strike

  Livet är en känsla

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.