Naturen är inte en Gud för döda utan en Gud för de levande! Om naturfolkens vettiga relation till Moder Jord och Broder träd

Artikel IV av V

Om naturfolkens vettiga relation till Moder Jord och Broder träd

Om varför det är bättre att ha emotionell intelligens (Emotional intelligence – Goleman) före logisk / matematisk intelligens – Gardner, som miljökämpar!

indianer

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se

Kunskap är det största, att praktisera kunskap i praktiken är det andra

Knowledge is king; practise is soldier

Einstein

Naturen är alltså inte en Gud för döda utan en Gud för de levande; alla människor är levande för vår Gud naturen

Är det klokt att skapa en miljöreligion kring naturen för att rädda Östersjön?

indian2Kunskap är makt. Så lyder det latinska ordspråket. Vi behöver en miljöreligion för att rädda Östersjön. Vi skall lära av naturfolken. Kunskap om naturen har och hade indianerna. Indianer har ett annat sätt att betrakta / förhålla sig till naturen som är moderligt och broderligt. Indianer ser naturen som mor. Härifrån kommer det moderna Mother Earth. Att tänka Moder Jord om det som ger frukt och är fruktsamt är gammalt och självklart för samtliga naturfolk .., inte bara för indianer. Naturfolken ser träden som systrar och bröder. Det innebär att en moder ger liv och att naturen är en moder för indianen; inte tvärtom så som vi moderna människor tycks tro. Vi som lever i den västerländska tron och i pereferin till naturfolkens mer sunda och hållbara sätt att vara, nyttja och närma sig naturen. En modern politiker / stadsmänniska eller västerlänning skulle aldrig se ett träd som en broder eller en syster. Hon skulle aldrig se att det är naturen som är överordnad allt och skapad av en osynlig kraft. Möjligen skulle en stadsmänniska tycka det var trevligt med ett grönområde där hon som gammal kunde sitta på en bänk och mata duvorna eller leka med sina barnbarn.

Hon skulle ändå till sist göra en parkeringsplats av det grönområdet.

En indian är en indian; en nutida stadsmänniska tror sig vara herre över naturen. Den vite mannen, är skrämmande oupplyst om sina övergrepp mot Moder Jord. Hon förstår inte så som naturfolken vad som har ett större värde. Pengar på banken är inte att föredra mot ett rent hav.

Hon tror att en parkeringsplats där det går att räkna antal bilar har ett större värde än det grönområde som där förut låg och som nu de framtida generationerna inte kan hämta kraft och styrka från eftersom där nu står bilar. Detta är att förstå vad kapitalismens offer blir.

En indian skulle aldrig kunna värdera ett träd i kronor eller ören; en indian skulle inte ens komma på tanken. Trädet är hans bror och därmed del i indianens stora och nära familj. Trädet diar indianens själ och ger alla människor energi. Om träden dör dör också indianen som samtliga andra människor.

Vi kan komma åt ett sätt att närma oss indianernas förhållande till naturen om vi inser .., att vi är .., förståndsmässigt, åtminstone när det gäller att värdera vatten, djur och natur .., på en nivå av stenåldersmänniskor.

 • Vi begriper att djuren går att äta
 • Vi begriper att vatten går att dricka
 • Vi är fortfarande instinkt och driftstyrda
 • Vi missbrukar och tror oss vara herrar över naturen (kom senare och är del i industrialismen)
 • Vi betraktar naturen med förundran samtidigt som vi förstör allt liv hos henne (postmodernism)

Det eftersom vi förstår att de här krafterna inte går att tygla. Därför bör vi lägga oss platt på marken för naturens enorma krafter och som är så stora och ger oss så mycket liv att vi bör be till dessa krafter att lugna sig. Naturkatastroferna kommer att slå oss alla med häpnad.

Kapitalisternas premiss lyder:

Premiss: Alla A är B

Premiss: B är C

Slutsats: Alltså är alla A också C

Premiss: Den som gör som jag säger är lysande

Premiss: Du är lysande

Premiss: Alltså gör du som jag säger .., det vill säga köper min vara …

Så tänker en kapitalist; så tänker en människa som tror sig vara herre över allt och alla.

Människan, homo sapiens betyder den tänkande människan. När det kommer till människor är vi djur. Jag har elakt kallat oss odjur. Jag tycker fortfarande att det inte är helt fel. Vi styrs av känslor till viss del. Kan det som kallas emotionel intelligence (Goleman), känslan av vad som är rätt och riktigt vara större än logisk matematisk slutledningsförmåga (Gardners uttryck)? Jag hävdar så speciellt när det kommer till samtliga miljöfrågor.

Etik handlar om vad som är rätt och riktigt för alla människor i detta fallet när det kommer till värdet av naturen och det viktiga i att behålla naturen som den är.

Moral handlar om hur vi faktiskt handlar utifrån vårt eget referenssystem / ram och eller uppfostran till i detta fallet .., Mother Earth. Är vi en indian vördar och dyrkar vi naturen; vi brukar naturen utan att missbruka. Detta är det tankesystem som måste bli allas även när det kommer till det moraliska; det vill säga hur vi handlar när det kommer till vår relation till Mother Earth.

Detta är ett annat sätt att skilja konstruktivism från behaviorism. Det vill säga det ena går att räkna förekomster av medan det andra går att beskriva men aldrig sätta ett fast värde på. Det andra går inte heller att ersätta med en lika unik förekomst. Här ett unikt bräckvattenområde med unika arter – Östersjön.

Exempel: Östersjön som dött hav går inte att ersätta med ett nytt friskt hav. Ett Östersjön går inte att värdera i kronor och ören. Det går däremot att värdera en del av skadorna som industrin gör i kronor och ören. Vad kostar det att sanera en kustremsa av den ena eller den andra storleken? Det går att beräkna. Det som inte går att ersätta eller reparera går inte att ersätta i kronor och ören.

Effekten av miljögifterna som redan hamnat i näringskedjorna; hur skall vi se på dessa skador som kommer att drabba kommande generationer? Verkan eller effekten av dessa är omöjliga att beräkna eller värdera i kronor eller ören.

Om Emotionel Intelligence:

 • Vad har människor känslor till?
 • Vilken funktion har känslor för oss?

Om vi utgår från att stridsflygaren och författaren Antoine de Saint- Exupéry som skrev sagan om den lille prinsen har / hade rätt när han menar / menade att:

It is with the heart that one sees rightly; what is essential is invisible to the eye .., så kommer vi närmare emotionel intelligence. Det vill säga hur vi skall betrakta samtliga miljöproblem. Miljöbekämpningen utgår från att rädda värden som varken går att värdera eller med blotta ögat förstå. Värdet på naturen, djuren eller haven blir irreversibla = går inte att ersätta vid förstörelse av dessa värden.

 • Vi kan därför inte se det fulla värdet av ett friskt Östersjön .., med blotta ögat
 • Vi kan inte värdera det fulla värdet av ett friskt Östersjön .., med vårt medvetna logiska tänkande
 • Vi kan inte ersätta det fulla värdet av ett friskt Östersjön .., med mänskligt fysiskt arbete

Tankexperiment:

Om vi skulle utgå från att tid inte finns. Det är det sannolika speciellt om vi läser filosofer som Kant, Russel eller varför inte Spinoza. Då kan vi inte placera objekt i relation till tiden. Om tiden däremot finns kan vi hävda att klockan 10:00 fredagen den 17 maj gick en svart katt över Gottsundabron. Klockan 11:00 fanns ingen svart katt på Gottsunda bron. Katten låg i ett diket 100 meter från bron. Katten var då i död. Corpus delicti. Överkörd av en människa.

Det vi nu håller på med kallas för eviscerera. Det är ett finare ord som rättsläkare och obducenter använder när de beskriver hur de plockar isär organen. Detta för att senare kunna undersöka organen. Havet Östersjön är snart ett dött hav och går lättare då att eviscerera. Detta vill vi inte. Vi vill inte döda Östersjön för att förstå alla dess delar. Vi vill ha Östersjön kvar i sin nuvarande form. Vi ville sannolikt också ha denna svarta katt levande inte död.

Vad är nu den stora dödsorsaken för Östersjön?

Svar: total syrebrist i stora områden .., speciellt havsbotten

Vi går tillbaka till tankeexperimentet med den svarta katten. Beskrivningen av händelsen med katten går att sätta till tiden och senare i relation till händelsen att katten dog. Det betyder inte att tiden finns mer för det .., snarare tvärtom. Det betyder däremot att tiden, som logiskt tankebegrepp, går att använda för att beskriva att katten faktiskt dog vid en viss punkt i ett rum (här ett dike). Människan är visserligen inte som tiden relativ. Vi är konkreta. Vi är däremot inte perfekta. Den tänkande människan är långt inifrån skapelsens krona därför begriper vi inte värdet av ett friskt levande hav eller ens en svart katt.

Därför skall vi tänka med hjärtat. Hjärtat säger oss känslomässigt vad som är rätt och fel.

 • Det är fel att döda svarta katter med fordon drivna av fossila bränslen!
 • Det är fel att döda ett friskt hav som Östersjön med miljögifter!
 • Det är fel att inte tänka som naturfolken eftersom naturfolken förstår att vörda, hylla och bruka inte missbruka naturen – Mother Earth!

En indian som aldrig kommit i kontakt med den västliga världen skulle aldrig komma på att uttrycka händelse med katten så. Tiden finns inte för en indian innan hon möter den vite mannens värld som styrs av det mätbara – konstruktiva objekt placerade till ett relativa begrepp .., här tiden.

En indian skulle aldrig ens komma på att köra bilar drivna av fossila bränslen före hon kom i kontakt med den vite mannen.

Här finns något .., ett objekt för människan, en katt i relation till något högst relativt (till och med Einstein hävdade det – att tiden är relativ). Det antagligen för att Einstein insåg att tiden faktiskt inte finns. Därför är / var tiden relativ för Einstein. Vad är / var nu tiden annat än en konstruktion även för Einstein? En tänkt punkt på dagen; ett värde att räkna med. Visserligen en falsk konstruktion men en konstruktion för att beskriva och förstå objektens rörelser och status till något relativt .., här tiden. Detta är being .., till not beeing; living .., not living … när det kommer till denna svarta katt.

Det samma håller vi på med när det kommer till Östersjön. Tiden är kapitalistens vän. En katt .., är en katt .., är en katt; en indian .., är alltid innerst inne en indian .., innan en indian möter en vit mans konstruktivistiska synsätt. Då finns minnet av en katt, som var en katt som var en katt. Då finns minnet av en indian som hade det riktiga synsättet om naturen som en mor och ett träd som en bror.

Konstruktionen av världen:

.., läs gärna skapelsen i sig, medför ett ansvar som vilar på två ben.

 1. Dels det etiska
 2. Dels det moraliska

Nyttan av havet är större än samtliga människor som kommer i kontakt med Östersjön. Detta enligt tesen människan lever en kort tid. Hon har en kort brinntid. Vi dör. Östersjön har en lång brinntid; havet är till nytta för kommande generationer i friskt tillstånd. Östersjön är / blir en kostnad som miljöbomb.

Om det engelska being:

Kroppen vill inte dö eftersom döden är en slutlig punkt. Det kallas för irreversibelt. Kroppen vill inta bara vara (being). Kroppen vill till det som kallas becoming (förverkligas).

”Vägen till lycka ligger i att förverkliga sin fulla potential som människa ..,

Ayn Rand

Ayn Rand, en rysk författare från St: Petersburg som kom till New York. Hon trodde på kapitalismens krafter. Ayn Rand trodde på den fria politiken. Detta vet vi idag är fel väg att vandra. Däremot är det helt rätt att människan mår bra av att självförverkliga sig. Idag vet vi att indianen och naturfolken har det rätta synsättet. Vi människor måste lägga oss under naturen eller vara till gagn för/ till naturen. De hade en religion kring naturen; detta är det riktiga.

Rand menade att pengar är något gott. Det går att härleda det vi idag tycker är bättre än naturens värde till Rands praktik och kunskaper. Inom etiken erövrade Rand välvilja och generositet som värdemått. Hon menade att resultatet av att var och en lever för sin egen skull, alltså egoism, är att självförverkligas. Att förhärligas genom Rands syn på människan innebär inte bara att Moder Jord och Broder träd går förlorade. Det innebär .., konkret .., att några eller något måste offras för att andra skall ha det bra. Det leder till både praktisk och psykologisk missunnsamhet och sist fiendeskap mellan människor, nationer och pakter. Ayn Rands teorier leder till ondska inte godhet. Vägen till lycka ligger för en människa att förverkliga sin fulla potential. Det måste dock läggas under de värden som inte går att beräkna ett fast värde på.

* Naturen, är ett sådant värde

* Östersjön är ett annat sådant värde

* Friska barn är ett sådant värde

Östersjöns vara eller inte vara ligger därför inte bara i att förstå hur djur och natur kom till (begynnelsevillkoren) utan främst begripa hur vi skall hantera situationen med de blommande miljöhoten. Ett sätt att hantera situationen är att adaptera indianens sätt att betrakta naturen på. Det för att låta livet i Östersjön vara i stadiet being (vara) och helst i stadiet fredat (fridlyst). Det så att livet i Östersjön kan övergå i ett nytt stadium av becoming .., eller det absolut bättre development. Att utvecklas självständigt och i fredat tillstånd i den riktning naturen själv väljer för detta hav utan påverkan av oss människor.

Det vill säga inte bara bevara de arter som finns i Östersjön och som där nu lever utan utveckla arterna till nya former med  de naturliga evolutionära krafterna / trycket så som Darwin hävdade att apan blev människoapa. Denna människoapa som senare blev homo sapiens sapiens – den tänkande människan. Mitt förslag är att vi dels adapterar naturfolkens sätt att vara till naturen dels börjar tänka med hjärtat som Antoine de Saint – Exupéry, stridsflygaren och författaren sade var av godo för oss.

Detta kallas för att vara emotionellt smart och har inget med IQ att göra. Termen är Emotional Intelligence. Det är att att hantera samtliga miljöhot på ett duktigt klokt vis. Att sist skapa en religion och kult kring Mother Earth är rimligen fullständigt nödvändigt.Blodsarvet får stanna med vår generation!

111DagSthlejpg

 

 

 

 

 

Av Dag Ståhlestierna

Sveriges Författarförbund

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.