Om att förstå miljöproblemen samt hantera situationen

Huvudartikel

Artikel III av V

How to cope with the situation?

Det går att kombinera Jesus med Darwin och finna en medelväg

Människan är snedögd! Om det latinska uttrycket Sui generis – vitalkraften och människans verkliga roll i naturen

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se

1Människan

  Kunskap är det största, att praktisera kunskap praktiskt är det andra

Knowledge is king; practise is soldier
Einstein

Knowledge1 Vi växa i storlek; vi mogna icke mer än våra spralligare och roliga vänner aporna. Så som tiden inte kan existera för sig själv eller höra till tingen som oss själva kan inte människan leva utan naturen. Däremot kunde tiden möjligen existera utan oss. Utmaningen är att begripa att tiden sannolikt inte finns. Det samma kan det bli med oss människor. Vi kan och håller på att utrota vår egen ras. Tiden är inget annat än formen för vårt eget sinne eller orientering. Människan är ingenting annat än ett andligt odjur som det inte är helt osannolikt har släktskap med aporna. Vi är bristfälliga och felande till den större ordningen naturen, skapelsen som kosmos och universum. Vi är inte Gud eller ens skuggan av en Gud.

I  dunkel låg Naturen och Naturens lag; Gud sade: Varde Newton (harmoniskt och balanserat)! Och natt blev dag.
Alexander Pope

Sui generis betyder vitalkraften. Vitalkraften är möjligen mest känd när det skall förklaras något om Newton. Termen newton är ett sätt att beskriva något i total balans och harmoni.

Hur skall vi betrakta människan och hennes roll i Universum? Konkret människan styrs som en klocka och har en envishet att uppträda efter samma mönster då det kommer till att förstöra sig själ samt det liv och värld som hon är placerad mitt i. Detta är onewtonskt.

Nu ställer vi två världar mot varandra A versus  B:

Den religiösa som utgår från att människan är kronan på verket men en tjänare till allt som hon ser inklusive sina medmänniskor

Darwins som menar att människan är ett djur som vetenskapligt går att bevisa genom att studera inte bara apor utan även andra mångcelliga djurarter

10-1024x687

Här blir medelvägen att inse att båda ”sanningarna” kan vara riktiga (i nuläget) och att inse att vi måste välja en medelväg mellan dessa. Båda  går att bevisa. Därför bör vi sträva efter det som kallas för newtonskt – harmoni. Detta är här medelvägen mellan Jesus och Darwin.

Att dömas eller erövra är inte newtonskt.

Det blir ett hot för andra varelser i naturen! Att däremot underordna sig och tjäna blir en lyckad strategi. Detta kallas för att hantera situationen utifrån frågan: How to cope with the situation – denna riktad mot att lösa miljöproblem i allmänhet och Östersjöfrågan i synnerhet? Frågan är direkt riktad mot människans strävan att hålla på att förgifta sig själv och sin värld.

.., Må Gud oss bevara .., Från enögdhet och Newtons Mara!

William Blake i ett brev till Butts daterat 22 november 1802

1gatito_lindo

Vad är en människa? Härstammar hon från djurriket över huvudet taget? Om så är hon ett odjur uppkrupen från ett urhav?

Vad är slump och vad är inte slump? Ja vad är snedögdhet, envishet mot dumhet i förhållande till det vi nu håller på med mot vår vän naturen – Moder Jord?

Det spelar i nuläget ingen roll hur människan kom till. Däremot spelar det roll att vi måste hitta ett sätt att hantera situationen med alla de miljöproblem som finns. Den medelvägen är att gå en medelväg här från ytterligheterna Jesus mot Darwin. Det går att säga det lite mer komiskt …

”I begynnelsen var Slumpen, och Slumpen var hos Gud och Slumpen var Gud. Den var i begynnelsen hos Gud. Genom Slumpen var liv och livet var människornas ljus. En man uppträdde, sänd av Slumpen, hans namn var Luke .., ” Ur romanen (den rätt roliga) Tärningsspelaren av Luke Rhinehart

1 CoolAtt betrakta livet från regnbågens öga / regnbuens auge som det heter på norska är sunt. Alltså utifrån kosmos och ner på jorden. Du är en regndroppe i en regnbåge; en regndroppe som kan tänka och förstå vad människan är i förhållande till naturen, djuren och varför inte hennes plats i kosmos. Kunskapen om vår gemensamma värld och vår egen ras (människan skild från apor) är att både naturen och människan är skör. Hon (hon = Moder Jord som människan) har båda tagit emot så mycket gifter från industrin att det tycks som om vi är framme vid fem i tolv eller sista ronden för en gemensam knock out. Kunskapen om människan är hittills att hon är en (själv) destruktiv, ångestladdad och fullständigt opålitlig varelse. Det går att se vår ras som ett odjur och därmed skild från samtliga övriga djur. Det eftersom människan styrs enligt, evolutionsforskare (även andra forskare) och kloka gummor och gubbar av tre / trenne ting. Samtliga tre är påverkade av människans inre drifter.

Makt
Pengar
Sex

Pnegar 1

Så fungerar även schimpanser. Pengar blir för schimpansen utbytt mot andra ting eller revir så som märkningen av honor (makten att som de höga familjerna i Rom) nyttja samtliga slavar under sig eller som bodde i Rom som sexslavar går att göra. Det är betäckningsrätten som silverhanar (gorillor) som andra apor med högre i rang i klanen / flocken kan jämföras med här.

Homo sapiens sapiens gör allt för att få mer makt och sex för att fylla sitt eget ego.

Det är hälsan och mutationer som ger uttryck i de gifter vi får eller har fått i oss. De människor som tar ansvar, eller låt oss säga så här – kan eller anser sig kunna jobba får slita mer än både varg och hund. Hennes hälsa (människans) och psyke får ta stryk. Moder Jord betalar med skador som inte går att reparera – irreversibla. Annars är Moder Jord mycket harmonisk och förenligt med sig själv. Det samma går inte att säga om Homo sapiens sapiens Darwins människa eller människoapa.

Naturen är det som vetenskapen kallar för newtonsk (allomfattande harmonisk och i jämvikt). Människans verkar däremot påtagligt oharmonisk i sina ogenomtänkta drag. Hon är om vi skall vara snälla erövraren och detta är ett uttryck för hennes drifter. Vår mänskliga, låt oss kalla det, frihet har visat sig vara likt en robots frihet. Vi är fast i ett fysiskt rum här på jorden eller åtminstone är det så med de flesta av oss. Vi är alla satt i skuld till Moder Jord som oss själva i form av räntor och amorteringar. Att människan skulle vara halvvägs i riktning mot Gud och den naturliga ordningen ur kaos kan vi avskriva. Vi är inte Gud. Vi är inte halvgudar. Vi är människor. Vi är skilda som ras från både Gud och apor!

Likt Tjänarna som följa Maktens svans, Nu banorna han böjer i nytt lopp ..,”
Alexander Pope

Vi är sannolikt mer mekaniserade och enkla än vi tror

Vi är sannolikt stora när det kommer till våra kvalitativa brister dels i vårt uppträdande mot andra människor dels i vårt destruktiva förhållande till natur

Vi är sannolikt inte ens särskilt komplexa

Det eftersom tre ting styr oss:

Makt
Pengar
Sex

Stories

Samtliga våra handlingar kan vi spåra till något av dessa tre när vi diskuterar miljöproblem i allmänhet. Det för att själva fylla vårt ego alltså konkret för att överleva eller rent av försöka vara mer än Gud.

Att underkasta oss allt är nyckeln här; så som människan historiskt underkastat sig någon form av yttre men inte fysiskt synlig Gud. Så borde vi också tjäna / underkasta oss allt levande på och i jorden som i hav som luft. Det är att förstå sin roll, uppvisa aktivt kvalitativt och klokt beteende. Allt annat är galenskap i nuläget. Det eftersom vi begriper så ofantligt lite om det vi har kring oss eller vilka vi är. Vi tror till och med att vi är av slumpen gjord och är ensamma i Universum. Det förefaller oklokt och att reducera de krafter som där finns. Universum är för oss ytterst komplext. Universums nyckel begriper vi mycket litet av men vi inser att den är  newtonskt. Alltså i någon form av balans och harmoni .., inte minst i förhållande till oss själva.

 1. Vad är öde?
 2. Vad är slump?
 3. Vad är vårt tempel om inte naturen?

Finns det en utväg som leder bort från och som kan lösa våra miljöproblem? Ja – det går att gå en medelväg. Den skulle gå mellan Jesus roll, vilken var att tjäna sina medmänniskor, som att vara del i hans faders skapelse och Darwins världar. Darwin som menar att människan är ett djur som kan härledas närmast från det Darwin kallar apes.

Detta blir på försvenskning människoaporna eller apmänniskan, ekvationen går då ihop och kan därför kallas newtonsk – balanserad och harmonisk. Vi vet inte allt om Moder Jord eller kosmos eller ens hur Moder Jord kom till. Uttrycket är Du Bois Reymonds. Det lyder ursprungligen:

Igoramus, ignorabimus = Vi vet inte och vi kommer inte att få veta …

Vår roll är inte att eliminera oss själva eller skapelsen = Vår roll är att främst förstå vår roll. Därefter är vår roll att börja göra rätt (för oss).

Try and try agine; do right and do right againe …

Isaiah Berlin har uttryckt det att sätta det unika och specifika mot det upprepade och allmängiltiga. Här blir det unika och specifika Moder Jord och allt liv som ryms hos henne mot det allmängiltiga och upprepande strukturerna och som blir människans strävan att utrota sig själv som allt kring sig. Det i en envishet och mest för att fylla sitt eget ego. Detta har dels grund i det djuriska drifterna och dels grund i djurens revirtänkandet.

Makt
Pengar (revirtänkande bytestänkande och ägandet av honor)
Sex

I människan bor en dynamik som är oförståelig eftersom den driver henne till galskap och faktiskt utrotning. Hon är som en klocka som hela tiden går i givna cirklar men inte uppåt utan är stillastående eller sannolikt neråt (fast vi inte ser alla konsekvenserna än). Klockan, människan går absolut inte uppåt och mot högre och bättre livsvillkor. Det eftersom naturen, djuren och hon själv utrotas för att människan gör sig besvär med att tillverka atombomber, miljögifter och nya konflikter med varandra.

Slumpen tycks vara rådande tycker människan när det är hon själv som gör allt detta onda. Naturen däremot är newtonsk och strävar efter att balansera skadorna människan gör; skadorna vi gör blir irreversibla (går inte att reparera). Läs mer om Boltzman när det kommer till irreversibelt och slump.

Om människan är i ett icke-jämviktsförhållanden till det övriga i ett oöverblickbart system (Moder Jord och kosmos); vad är då är Moder Jord om inte ett jämviktsförhållande i ett oöverblickbart system (Kosmos och Moder Jords egen placering i Universum). Den första är en kraft som kan driva den andra till en punkt som kallas för Point of No Return. Där den andra kraften inte längre kan balansera utan kraschar. Förhoppningsvis blir det den första kraften som kraschar före den andra. Människan dör ut! En faktor till att det kommer gå så är överbefolkningen. Människan tror fortfarande att hon är ensam i universum. Hon tror därför att hon kan göra så som hon vill. Sanningen är att det sannolikt förhåller sig tvärtom. Vi är en ytterlighet till universum. Moder Jord som människan har inte kommit till av en ren slump.

Vare sig vi kommit till av en slump eller inte är vår roll lik Jesus. Det vill säga att ödmjukt tjäna naturen som allt levande i naturen så som konsten att vara verkliga medmänniskor till varandra. Nu styrs nu människan på ett mekaniskt och robotaktigt sätt? Om så kommer det leda till sluttillståndet utrotning när det kommer till vår egen ras.

Regeln i naturen lyder att naturen slösar med liv (för att befrukta ett ägg duschas detta ägg med otaliga spermier). En kommer in; en befruktar. De övriga spermierna dör. Regeln är att skadorna för livet som kommer ur det ägget får skador som inte går att reparera. Mutationer som vandrat i näringskedjorna. Ur de andra djurens perspektiv och betraktat utifrån Moder Jord eller som en regndroppe i en regnbåge blir det som att människan är i sitt eget dårhus. Det är därför gott att människan försvinner från jordens yta.

Är det det vi vill?

apaAnvänd nu regndroppens perspektiv. Människan verkar för det mesta önska bara det onda för sitt eget ego. Allt hon hittills kommit på att uppfylla för sitt ego är just:

Sex
Makt
Pengar

Människan är en fullständigt misslyckad varelse och högst missanpassad i förhållande till de övriga djuren. De övriga djuren nyttjar naturen – inte utnyttjar. De andra djuren brukar naturen men inte missbrukar. Vi vet nu att den enda grundregeln vi människor behöver för att bekämpa miljöförstörelsen är att verka som tjänare under skapelsen. Tjänare under:

 • Djuren
 • Naturen
 • Varandra

Trots den kunskapen gör vi tvärtom som trotsiga barn. Hur kan det komma sig?
Om det är en absolut sanning, att människan finner sitt eget ego varande det högsta ser hon sig själv som överlägsen allt.

Det blir källan till absolut makt så som hon vore som de kungliga vilken kan jämföras med den enfaldiga makten.

Miljöförstöringens krafter kommer vi att få leva med så som en stor läxa. Det för och inför en förbryllad eftervärld – läs .., de kommande generationerna. De kommer fråga sig hur vi kunde handla som vi gjorde fast vi hade kunskapen om tingen; kunskapen om naturen och såg vart hän det barkade.

Är det så vi vill så kan vi alla fortsätta med vårt destruktiva beteende. Det som utgår från att människan inte bara är bästa störst och vackrast. Hon önskar också att göra som hon vill med skapelsen eftersom hennes Gud (som kallas mammon / pengar) styr hennes ego.

Allt för att tjäna pengar.

Ägarna till de multinationella gruvföretagen. De som lämnat Sveriges natur förstörd och ger svenskarna 0,05% av vinst tillbaka är nöjda men borde inte vara så nöjda. De kommer nämligen i sinom tid få tillbaka sina miljögifter eftersom de vandrar i näringskedjorna. Dessa hamnar på deras tallrik eller i form av mutationer i släktleden.

Deras avkomma kommer med tiden få olika defekter.

Den girige människan har aldrig varit lycklig; frågan är väl om den fattige kan sägas vara lyckligare? Här kommer vi åter till frågan kring människans roll i skapelsen som hennes missanpassning till naturen. En klok människa anpassar sig efter naturen eller förutsättningarna. En oklok missbrukar och överutnyttjar tillgångarna som finns i naturen. Vi lever i en tomhet och isolering där vi undertrycker naturen. Vi sätter oss som herre över henne fast det är hon som är herre över oss. Detta vare sig om Darwin har rätt – som menar att våra närmaste släktingar är aporna, och att vi därmed är apmänniskor eller om Jesus har rätt – var mot dig själv som Du önskar att andra skall vara mot dig. Darwin var, av och till, både religiös och högst osäker på om världen kommit till genom någon form av kosmisk kraft.

Ändå om vi utgår från att människan är en utvecklingen från aporna så är det riktigt att vara tjänare till naturen. Darwin ansåg, vilket också är sannolikt, att det är skillnad på monkeys och apes. Apes är det som Darwin menade var grunden till människan. Människan är därför, enligt Darwin, inte mycket mer än en apa, ape .., och inte en monkey .., som då skulle vara en underlägsnare konstruktion än ape. Om Darwin nu är en förebild så minns då att han så som du bara är en apa .., en apmänniska / människoapa. Darwin själv är en utveckling av ape.

Därför är tjänarrollen den enda vettiga. Vi kan, inte idag, begripa exakt hur skapelsen kom till eller ens hur vi själva kom hit till Moder Jord. Att tjäna blir då det enda vettiga i den situationen. Vi får luta oss tillbaka och inse att det är ett mirakel och ett mysterium.

En av de faktorer som gör att vi kan leva här är syrehalten och tillgång till vatten. När syrehalten steg i atmosfären kunde större och mer avancerade djur utvecklas. Syret i atmosfären är i dag kring 21 procent. Motsätter det att det finns en högre skaparen av någon form? Nej. Både Darwin och Jesus har ändå nu rätt. Vi människor kan därför gå en medelväg från Darwin och Jesus som blir ytterligheterna till denna medelväg. Denna blir då:

 • Undertrycka vårt ego
 • Verka som tjänare till skapelsen som våra medmänniskor
 • Sträva efter att undertrycka vår onda sida som ständigt suktar efter mer makt, sex och pengar
 • Acceptera att vi inte fullt ut kan förstå miraklet livet eller hur vi själva kommit till
 • Att inse att våra verkliga tillgångar är, naturen, djuren och varandra (möjligheterna i samtliga dessa tre)

Detta är alltså vår medelväg mellan Jesus och Darwin; det går sannolikt att bygga ut begreppet

Detta är och blir defacto och nu per definition att förstå sin egen roll. Nu lever vi i ett sinnessjukhus. Att vara men vara i tjänst till och under skapelsen. Det är att vara i naturen och världen utan att sätta sig som herre över henne.

Människan är destruktiv och girig; vårt ego styrs av djuriska drifter som blir mer onda än goda. Därför är människoapan (om Darwin har rätt) farlig för inte bara andra människoapor utan för hela skapelsen.

Vi är alltså ingalunda djur; vi är per definition odjuret i skapelsen som får lugna ner sig för att inte utrota sig själv.

111DagSthlejpg

Dag Ståhle / Ståhlestierna

10277374_10152138583430963_4998976724488781888_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av
Dag Ståhlestierna

Medlem i Sveriges Författarförbund

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.