Naturen är en ändlig källa medan miljöproblemen har oändlig spridning

Artikel II av V

How to cope with the situation?

Det går att kombinera Jesus med Darwin och finna en medelväg

Östersjön

The Lion of Judah  Knowledge is king; practise is soldier
Einstein

Av Dag Ståhlestierna

* Den som är utan synd kastar första stenen; säger Lord Jesus.

Bland de sju dödssynderna finner vi:

  1. Högmodet – Superbia
  2. Fåfängan – Vanitas
  3. Girigheten – Avaricia
  4. Vreden – Ira
  5. Frosseriet – Gula
  6. Vällusten – Voluptas
  7. Likgiltigheten – Acedia

Samtliga ovan synder går att förknippa med de miljöproblem som finns kring och i Östersjön.

apaJämte kättja är sannolikt högmodet den synd som tydligast kan urskiljas och förknippas med apor och även ses hos människan. Medan de första världskriget rasade i Europa, hade den tyske psykologen Wolfgang Köhler möjlighet att vistas på Teneriffa. Han var där forskningsledare för den Preussiska vetenskapsstationen. Köhler studerade schimpanser och skriver om dessa följande:
” .., Intelligent beteende av ungefär samma slag som vi känner igen hos människor…” Köhler fann att schimpanser hade förmåga att planera sina handlingar; Köhler menade till och med att djuren kunde förstå orsak och verkan. Det innebär att en högre ordnad struktur som människans också kan begripa vad som är orsak och vad som är verkan eller åtminstone konsekvenser av verkan.

Är det verkligen helt sant?

Spinoza, filosofen, menar att kausalitetsuppfattningen (det som är orsaken) är det traditionella och det som ligger i människans medvetandet. Spinoza medger att orsak är det som ger verkan och att verkan skall begripas av bakgrunden. Det vill säga orsaken. Inget nytt får tilläggas i orsak. Finns det då aldrig en faktor utanför när det kommer till miljöförstöringen och som gör att verkan inte går att beräkna eller fullt förstå verkans fulla kraft / genomslag?

Det finns ett antal olika faktorer som vi inte kan beräkna. Spridningen av miljögifter har med diffusion att göra, om vi pratar att miljögifter släpps ut i vatten. Diffusion är spridning av atomer och molekyler (miljögifterna) i vätska.

Om jag slår in en spik i en vägg finner jag denna spik i väggen om ingen dragit ut spiken.
Om jag däremot som miljöbovarna gör häller ut 10 liter miljögifter i Östersjön kan jag inte plocka tillbaka 10 liter miljögifter i samma bytta / hink och som mördaren använde för att sprida gifterna i vattnet. Detta ger kausalitetsbegreppet en ny vinkel. Spinoza menar, då han pratar om orsak och verkan, att det går att förstå orsak och verkan; att det går att beräkna verkan utifrån orsak. Miljögifter stannar i begreppet oändligheten, ett annat begrepp som Spinoza som filosof sysslat mycket med, vid kontakt med levande varelser. Detta innebär att verkan blir i det oändliga och i form av mutationer i / hos levande djuren samt växters arvsanlag.

Det blir inte i det ändliga som med en spik i väggen.

Spinoza förklarar att ändligheten är nekande medan oändligheten är jakande. Detta är Spinozas lärosats nummer 7. Det innebär att det ändliga har ett avslut någonstans efter en orsakslinje medan det oändliga inte har en given slutpunkt. Det går att beräkna ändligheten – detta är konstruktivism. Medan det i miljösammanhang inte går att beräkna verkan av orsak – detta är behaviorismen. Det måste beskrivas i symtom eller möjligen beteende av djur eller utseende av djur som växter.

I vetenskapliga termer går det även att beskriva det som kvantitativt (ändligt) mot kvalitativt (oändligt).

Det innebär att miljögifterna ger en verklig bild av vad kausalitet verkligen är i miljösammanhang. Det går inte att varken förstå, beräkna eller på förhand inser vad de fulla konsekvenserna blir av att hälla ut 10 liter miljögifter i Östersjön. Däremot går det att inse att slår Du in en spik i en vägg blir den där om ingen drar ut spiken. Om någon skulle dra ut spiken går det ändå att förstå att en spik varit där i väggen. Önskar Du reparera skadan spacklar du igen hålet efter spiken. Hur skall vi reparera skadorna efter att någon hällt ut 10 liter miljögifter? Det är omöjligt. Det kallas för irreversibla skador på djur, natur och växter samt i detta fallet ett unikt hav bräckvatten som Östersjön faktiskt är.

Det finns alltså bara en ända väg att gå; sluta sprida miljögifter via vatten, luft eller jord.

fightclub1Det som borgare kallar pöbel; må häva sig ur sin underlägsna botten och visa vägen och ställa sig som en mur mot borgarna som gör pengar på vår natur. Den globala intellektuella massan måste visa vägen för att vårda och tjäna naturen. Tjänstemännen går inte att lita på längre eller politiker. Dessa är enfaldiga avskrap och samhällets verkliga bottenfällning. De människor som politiker och kapitalister kallar för pöbel är de verkliga människorna. Tag fram giljotinen om så behövs; de har gjort sitt detta avskrap.

Chuliganerna (banditerna) är de som förstör naturen; stråtrövare och mördare är den globala maktens domare, polishejdukar, presidenter, chefer för straffexpeditioner, militärer, befälhavare, ledamöter av fabriks och verkstadskommittéer, handels och bankkontrollörer. Samtliga är de härskare och skojare, bedragare och tjuvar. Världen lider medan överflöd rinner mellan fingrarna på de verkliga skurkarna och odågorna. I Ryssland går mördare som dessa under namnet Chuliganer. De är likgiltiga inför lagen och lyfter lön och tror att de äger naturen. Ingen äger naturen; den är till låns.

462px-Pyramid_of_Capitalist_System

De här Chuliganerna förstår inte vad de ser. En blind kapitalist leder en blind. Skapelsen är ett konstverk; naturen är skön. De enfaldiga skall ha straff och uppfostran inget annat för att de tillåter dessa stinkande affärsskandaler för det är vad de här människorna sysslar med och det på naturens bekostnad – Moder Jord.

Folket, de som i vänsterord kallas för gatansparlament, måste tjäna Moder Natur; vi som vet måste se till att kunskapen kring miljöförstöringen sprids. Ungdomar och åldringar med vettet och knytnävarna i behåll måste kämpa för Östersjön och vår gemensamma natur. Arbetarklassen är återigen de lurade. Arbetarna är de som kommer att få betala med sin hälsa. De kommande generationerna, trots att de ännu inte ens är födda, blir de verkliga förlorarna. Bonden är märkligt passiv. De verkligt kloka måste styra bonden rätt.

De intellektuella och gatans parlament är som vanligt de som bäst vet hur detta skall göras rätt.

Vi som har kunskapen om tingen; vi som har modet att praktisera kunskapen om miljöförstöringens konsekvenser. Vi förstår den verkliga orsaken och delar av den verkliga verkan, läs vad detta är och ger för effekt i olika världar. Vi är alla tjänare till Moder Natur. Vi är alla människor – inget annat och underlägsna naturen. Juden har fel, vilken färg eller nationalitet Juden nu än har, för Juden tjänar pengar och har mage att ta ränta och det på naturens bekostnad. Borgaren har fel eftersom borgaren blivit kapitalist – högmodet styr borgaren och girigheten. De intellektuella har rätt; de styrande, de härskande och som anser att det finns en pöbel skall bort från syltburken. Det vill säga Moder Jord skall fredas.

Vi kloka har kraft att slå de styrande ner från pyramidens högsta topp. Vi har kunskapen; vi äger kunskapen. Vi måste nu ta oss till att praktisera det kunskapen säger oss är det rätta. Att tjäna; att vårda .., att omvårda naturen.

Ingen är fri synd men vi vet och de som vet måste ta ansvar. Ingen är perfekt men vi måste handla i kraft av vårt kunnande. Med Gud om så behövs störta den enfald som Gogol pratar om och som tjänar pengar för pengars skull. Att stjäla och ljuga har blivit legitimt även för politikerna och tjänstemännen.

Det logiska är att utan jord inga bönder ingen mat. Med en förgiftad jord och vatten kommer endast en sak .., död, sjukdomar och förändringar i arvsanlagen i samtliga led för allt på jorden skapat.

Varför tror vi människor att vi går framåt när vi går i sned riktning och i enfaldens tjänst. Vi missar målet att tjäna; vårt mål tycks hela tiden vara att finna avgrunden med allt även oss själva och inte som Jesus faktiskt menade att vårt uppdrag var .., att tjäna.

Gör vi inget tjänar vi kapitalet .., och inget annat; att göra inget är ett val i miljöförstöringens favör.

Tjänare är det vi alla måste bli till det ena eller det andra vad det ena eller det andra nu än månde vara för att rädda Östersjön. Inte förstörare och vandaler i pengars namn. Förklaringen är enkel; vi är helt skild i konstruktion från samtliga andra varelser. Vi har ett samvete och ett medvetande om att vi gör fel. Tsar Peter den store av Ryssland var ond. Människans natur är ond. Därför måste de kloka stå upp och bilda grupper som slår mot överheten och makten. Vi som inser att människans natur måste bli att tjäna inte att härska över skapelsen.

Att tjäna är plikten, moralen och den oskrivna lagen. Det är människans rätt och ordningens verkliga natur. Vi är återigen tjänare till naturen, skapelsen som varandra. Inget annat är klokt eller vettigt. Detta vare sig det finns en Gud eller inte. Det är inte heller ens det viktiga om Jesus var Guds son; det viktiga är hur Jesus levde. Inte ens Jesus lärljungar såg Jesus som annat än Messias, det vill säga en lärare och en god man. Ingen av dessa insåg förutom Judas att Jesus också var son av Herren och av David släkt. Så står det skrivet. Det är att lära ut kunskapen som är det viktiga och att praktisera kunskapen för att få stopp på miljöbrotten.

Jesus var sannolikt en vanlig människa som alla vi andra men med ett uppdrag. Vi har alla ett uppdrag; uppdraget är att först tjäna. Det viktiga är Jesus levnadsregler och hans sätt att förhålla sig till andra människor som djur och natur. Det att tjäna inte att styra eller förstöra.

Godhet, vård och omvårdad framförallt.

Sätt de kungliga att rensa upp i skiten istället! Så gör de lite nytta. Vår tids största lögn är att de är nyttiga. För vilka är de kungliga nyttiga? De kungliga kan varken läsa, bete sig eller välja med vett och etikett. Då kan de kungliga lika gärna bli allas våra egna slavar; utan lön skall de rensa i skiten de nöjsamt sett växa i och kring Östersjön. Fronten är de kloka inte de kungliga. Fronten är de människor som äger kunskapen kring naturen och kan praktisera kunskapen rätt. Enfalden som styrs av pengar måste störtas. De kungliga är återigen endast en sak .., kostsamma .., enfaldiga .., drönare .., tiggare och deras namn är parasiter.
Vad är pengar annat än en sedel som inte är annat än en papperslapp med en tryckt valör. Att det endast är en papperslapp är det sannolikt mycket få av oss som tänker på. Vi sätter värdet på en papperslapp högre än skapelsen och allt i skapelsen. En god penninggruva är att göra affärer på att vara tjänare till naturen. Det kallas för gröna jobb. Inget annat förefaller vara klokt när det kommer till framtida näringar. Gröna jobb är inte bara vägen; det är den verkligt vettiga vägen. Det är förutsättningen för vi skall kunna klara alla miljöproblem.

imagesTiden är en faktor som ofta nämns i miljösammanhang. Om vi utgår från att tiden inte finns, vilket är det riktiga, utan att dåtid, nutid och framtid är ett enda rum förstår vi att det inte går att vänta när det kommer till miljöförstöringen. Då-tid finns inte; nu-tid finns inte, framtid finns inte allt är ett enda rum. Detta rum benämner vi aktion/ aktionsrummet. Det blir ett sätt att se och tänka för streetsvise people  – gatans kunskapsparlament.Fuck this

Nu lever vi alla mer eller mindre likgiltiga för allt; detta håller inte. Det är möjligt att vi alla är av apor som liknar varandra .., om så är det verkligen denna mänskliga apas roll att ta tag i saken och handla.

Aktion framförallt; aktion. Människoapan är det stygga odjuret i skapelsen .., går det att göra henne till tjänare till skapelsen istället för destruktören?

andra val

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Dag Ståhlestierna

dag@aobocker.se

* They brought before him a woman taken in adultery and said, ”Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?” Jesus stooped down, writing on the ground with his finger, as though he had not heard them. When they continued asking, he said to them, ”He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.” And he continued writing on the ground.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.