Byske 2014 Vilken resa!!!!

Här finns resurser som är helt outnyttjade och kan ge varaktiga jobb inom turismen, sportfisket är beroende av bra bestånd i våra sista levande älvar. Årets uppgång påminner om krigsåren då lax var del av lönen för mödan, att den är giftig stör inte sportfiskare nämnvärt, eftersom värdet är nästan det samma på fångsten och… Continue Reading