Dött hav.

Östersjön är ett stressat hav. Det syns sällan på ytan. Men under vattnet är exempelvis
utbredningen av helt syrefria bottnar i centrala Östersjön nästan tre gånger som stor som före
2000.i

Östersjön är känslig redan av naturliga förhållanden. Det är relativt få arter som trivs i
bräckvattnet – inte lika sött som insjöar, inte lika salt som havet i övrigt. Vattnet byts ut
långsamt i det nästan stängda innanhavet. Kraftiga skikt mellan djupare kallare och saltare
vatten och ytvattnet begränsar blandningen mellan vattenmassorna.

Havet är starkt påverkat av människan. Ungefär 85 miljoner människor bor i de landområden
som påverkar Östersjön. Där för vattnet med sig utsläpp från industrier, jordbruk, skogsbruk,
avloppsreningsverk och avfallsdeponier. Havet påverkas också av luftutsläpp från trafik,
kraftverk, industrier, jordbruk och sjöfart. Det byggs vid kusterna och fiskas. Det kommer
utsläpp från sjöfart och småbåtar: lagligt och olagligt, avsiktligt och oavsiktligt.

Denna PM fokuserar på problematiken med och hanteringen av övergödning i Östersjön, men
tar också i slutet upp problematiken med miljögifter och hot mot biologisk mångfald.

Östersjöns bottendöd är värst i världen
Östersjön är idag världens största område med syrebrist orsakad av människor.ii
Hösten 2013
var omkring 30 procent av Östersjöns bottnar drabbade av akut syrebrist och omkring 15
procent var helt syrefria och döda. Jämfört med året innan hade den syrefria ytan i västra
Gotlandsbassängen ökat, och syrefria områden i Bornholmsbassängen hade återkommit

Sammanfattning av Miljöpartiet de gröna. 

PM: Östersjön – Svenskt ledarskap – 100 % ekologiskt
Visby, 2014-07-02
Åsa Romson och Gustav Fridolin, språkrör

10338300_741885015842440_7541915240436167479_n

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.