Dags att stoppa vattenkraftens gräddfil i miljöprövningar

Vattenkraftsbranschen har haft autobahn i 100 år.

Nu är det dags att lagstiftningen moderniseras, menar WWFs vattenexpert Lennart Gladh.

 

576723_3177395715529_876800207_n

Regeringens vattenutredare Henrik Löv har lagt fram förslag för att skärpa miljökraven på vattenkraft.  Lagstiftningen är ålderdomlig och omprövningstakten har varit mycket låg med ett fåtal prövningar per år. Frågan diskuterades på ett av Naturskyddsföreningens seminarium i Almedalen.
– Vattenkraftsbranschen håller emot. De har haft autobahn på det här området i 100 år till skillnad från andra och det är klart att de inte vill ha krav på sig som kostar pengar, säger Lennart Gladh, vattenexpert på WWF.

Han säger att det gått från att vara ett ordkrig till att i alla fall bli en diskussion om förslagen i utredningen, men där parterna fortfarande står långt från varandra. Det råder till exempel fortsatt oenighet om vilka miljökrav det går att ställa på de stora kraftverken i Norrlandsälvarna.

– Det kan inte vara så att staten och skattebetalarna ska stå för alla kostnader i det här, för att få förändringar till stånd. Sen är det upp till exempelvis Vattenfall att agera på egen hand om de vill införa detta frivilligt eller inte, säger Lennart Gladh.

Förslagen i utredningen har skickats ut på remiss och svaren ska vara inne i slutet av oktober.

 

Läsvärda länkar.

Länk till Miljöaktuellt.

Fiskvandring arter och drivkrafter. 

Vattenkraften. Hur ser den egentligen ut?

Våra älvar385035_3658824150939_1762488305_n

 

Östersjöns omkringliggande länder har allvarliga problem med att bevara den biologiska mångfalden av våra de runt 255 fiskarter som finns i Östersjön .  52  av dem  lever  i våra sötvattensjöar,  varav 12 är lekvandrande mellan hav och sötvatten,  i strömmande vattendrag . Orsakerna till arternas nedgång kan variera. Industiellt överfiske, övergödning,  utsläpp, dammbyggnader och vattenkraft är några av orsakerna. Vi ser även att exploateringen av ny gruvdrift och nya  vattenkrafts-turbiner  och en oansvarig skogaverkning  påverkat  mångfalden negativt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_fiskfauna

Östersjön är ett känligt hav och  dess fiskfauna är internationellt sett ganska fattig. De runt 255 fiskarter som observerats i svenska vatten under historisk tid utgör knappt 1 procent av arterna i världen. Dessutom är det bara drygt 140 av dem som förekommer regelbundet.

Sötvattenfiskfaunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö. Några arter, exempelvishornsimpa och rödingar, levde nära iskanten vid senaste istiden och blev kvar som ishavsrelikter när isen försvann. Andra arter, exempelvis mört och löja kom in senare i avsmältningsskeendet. Vid tiden för Ancylussjön kom andra mer värmekrävande arter in.

Av Östersjöns fiskarter utgörs en tredjedel av marina fiskar, till exempel torsk och strömming, medan två tredjedelar är sötvattensfiskar, till exempel abborre. Några av östersjöarterna är anadroma eller katadroma. Faunan vid västkusten är präglad av faunan i östra delen av Atlanten. På västkusten finns en fast fauna av ca 110 arter där många är ovanliga.[källa behövs]

Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige. Exempel på fiskar som omplanteras är laxfiskar och gösRegnbågsöring och karp är exempel på fiskarter som planterats in och numer förekommer vilt i Sverige.

Miljömålen : Bevarandet av BIOLOGISK MÅNGFALD.

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_16_nationella_milj%C3%B6m%C3%A5len

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.