Hur nära är vi Östersjöns Carring Capacity; Östersjön bärförmåga?

 

How to cope with the situation?

Konsten att bli tjänare för Östersjön inte dess herre

Om att förstå termen bärförmågan via Rachel Carson verk Silent Spring – Tyst vår utgiven 1962

14 punkter att fundera kring vid all form av miljöförstöring

Vad är skillnaden mellan tillväxtbegreppen Growth & Development?

Varför är värdetermen development som tillväxtmått att föredra före Growth?

Silent s

Av Dag *Ståhle

Vi står nu där två vägar skiljs åt; en bär åt helvete en bär åt en destination som minskar de ekologiska fotavtrycken och minskar trycket på det som går under carring capacity – Moder Jords bärförmågan.

Valet måste vi alla göra; det är vårat val.

Rachel Carson skrev en bok med namnet Tyst Vår, 1962; författarinnan konstaterade att om förgiftningen av naturen inte upphörde skulle småfåglarna dö ut. Därav namnet på boken; våren skulle tystna. Här kommer ett utdrag av boken som fortfarande är skrämmande och ännu mera aktuell.

silent

Chapter I

A Fable for Tomorrow

By Rachel Carson

There was once a town in the heart of America where all life seemed to live in harmony with it´s surroundings. The Town lay in the midst of a checkerboard of prosperous farms, with fields of grain and hillsides of orchards where, in spring, white clouds of bloom drifted above the green fields. In autumn, oak and maple and birch set up a blaze of colour that flamed and flickered across a backdrop of pines. Then foxes barked in the hills and deer silently crossed the fields, half hidden in the mists of the autumn mornings.”

Det låter som en dröm. Tänk inte så. Tänk detta är det normala, för det är vad det är. Vad händer nu när människan, den felande länken, kliver in på scenen?

”Some evil spell had settled on the community: mysterious maladies swept the flocks of chickens; the cattle and sheep sickened and died. Everywhere was a shadow of death. The farmers spoke of much illness among their families. In the town the doctors had become more and more puzzled by new kinds of sickness appering among their patients. There had been several sudden and unexplained deaths, not only among adults but even among children, who would be sick suddenly while at play and die within a few hours. There was a strange stillness. The birds, for example – where had they gone?”


Rachel

Livet på Jorden har alltid varit en fråga om interaktioner. Vi kan kalla det för spelet mellan olika levande delar, bios eller biota och miljön kring vanligen de biologiska livsformerna. Bios betyder liv. Det måste finnas en balans mellan allt levande och den miljö som det biologiska livet har som sitt livsrum. Det finns ingen definition vad liv är. Biologiskt liv har sagt skall uppfylla minst två krav.

 1. Det ena är egen ämnesomsättning. Det innebär en cell med en organisering från en kärna
 2. Det andra är möjlighet till reproduktion

Det finns massor av liv som inte uppfyller kraven. Virus är en sådan livsform. Virus måste ha ett värddjur så att virus kan ta över delar av värddjurets celler / cellkärnor. För att liv skall kunna komma till måste en sak uppfyllas energi; energi måste tillsättas i någon form. Det finns faktiskt ingenstans beskrivet att livet måste ha energi tillsatt vid födelseögonblicket eller ens att energi måste tillsättas kontinuerligt i de definitioner som jag finner. Livet är inte beskrivet så; definitionen lyder inte att energi måste till. Ändå är det självklart inte minst efter att Stanley Miller gjorde en rad, på 50- talet, experiment där han tillsatte energi till en ”ursoppa”. Han lyckades få fram minst 5 aminosyror; vissa menar efter ett tag 20. Aminosyror är delar till protein; aminosyror är byggare till nya celler. Energi är en förutsättning för liv. Solen är här vår största energikälla. Solen borde vi människor utnyttja till att värma våra hus med som att omvandla till energikrävande objekt / maskiner. För att livet skall kunna fortsätta måste också livsrummet, miljön och naturen, vara till livets förmån. Det får inte vara för varmt, kallt, fuktigt eller mörkt. En livsform över andra livsformer har tagit sig rätten att förändra livsrummet. Människan har gjort stora skador som inte går att reparera. Människan har släppt ut eller förgiftat luften, jorden, sjöar och hav med farliga ämnen. Det kallar Carson för ren ondska. Människan är absolut den felande länken. Om det är ondska är det ondska för vissa. Det går att förstå vår roll om vi blir mer ödmjuka och lägger oss under naturen, djuren och de livsrum som gör den här planeten till en beboelig plats. När det kommer till radioaktiva ämnen är det helt klart att vi inte kan förutse vad som kommer att ske. Strontium 90, släpps ut vid kärnvapentester och explosioner. Radioaktiviteten kommer ut i luften. Radioaktivitet kommer ner på jorden, ofta med regn eller damm. Detta farliga ämne lägger sig på och i jorden. Här byggs det in i maten. Vete, korn och havre. Vi äter den radioaktiva maten och får radioaktivitet lagrat i benstrukturen / skelettet. Det samma gäller alla former av gifter som vi släpper ut. Här blir djur och människor sjuka eftersom alla gifter kommer ut i näringskedjorna. Det tog livet hundratusentals miljoner år att bli till i den form vi idag har. Jag vill mena att varje enskild varelse kommer i kontakt och är smittade av att vi släppt ut gifter i naturen. Vi kommer i kontakt med gifterna redan vid ögonblick då vi blir till. Vi lever med samtliga miljögifter tills vi en dag kommer att dö.

Människans lycka ligger i att vara i kontakt med naturen; vi är inte lyckliga med att andas in de gifter vi har i luften.

 • Vi är inte lyckliga med att äta de gifter vi får via maten
 • Vi är inte lyckliga med att bada eller dricka vatten som är förgiftat
 • Vi kommer absolut inte vara lyckliga om fåglar dör och våren tystnar

Punkterna nedan är resultat av det liv vi idag lever:

 • Det går helt enkelt inte att dra annan slutsats än att produktion, i vårt moderna samhälle, är det samma som destruktion av något eller samtliga av följande naturen, människan, djuren eller livsrummen
 • Det finns inte längre någon mening att mäta tillväxt i termer av BNP eftersom BNP är ett kvantitativt mått. Den engelska termen Growth är inte det vi människor skall sträva efter eftersom Growth betyder kvantitativ tillväxt. Det vill säga går att få fram med BNP

Lösningar:

Däremot finns den bättre termen development (beskrivande av kvalitén eller förbättringen) och som fritt översatt betyder utveckling. Termen pekar på ett kvalitativt begrepp. Det vill säga:

 1. Ett begrepp som beskriver vad som är värdeökningen i sig; inte ett mått som räknar värdeökningen, vanligen i siffror, så som BNP idag gör. BNP räknar antal men säger inget om hur människan själv uppfattar, beskriver eller får en känsla av, att värdeökningen gett henne mer livskvalité
 2. Development är därför ett bättre mätverktyg/ stock än Growth. Det första är gott att sträva mot det andra är uselt. Livskvalité måste gå, i Östersjöns fall, att beskriva i form av rent vatten eller ett biologiskt levande hav. Artrikt och friska individer
 3. Growth är det mått vi människor måste SLUTA att använda
 4.  Känslan av eller upplevelsen av ett rent hav är det bästa här
 5. Centralt är att värdeökningen i sig måste alltid ta särskild hänsyn till klimat eller miljö; om värdeökningen skadar klimat eller miljö är det inte en värdeökning

Vi människor är helt enkelt illa tvungna att börja lära oss leva på en planet; inte tro att vi har resurser för 10 eller 20 planeter. Det går under namn som ekologiska fotavtryck. I fallet med Östersjön är det likadant; vi har ett bräckvatten hav inte 10 eller 20 och som ligger mot svensk kust.

Vi människor har olika områden där vi nu måste fundera kring hur vi skall se kvalité istället för kvantitet när det kommer till förgiftning eller produktion. Dessa är:

1: Hållbarhet

2: Kretslopp

3: Jämställdhet

4: Icke våld

5: Ekologisk hänsyn / vishet

6: Social rättvisa

7: Demokrati – delta mer och få mer makt över beslut – deltagande demokrati

8: Internationellt samarbete – Otroligt viktig punkt för att komma någonstans med de globala miljöproblemen

9: Livskvalité inte livskvantitet; de individer som nu finns är mer än tillräckligt för att kunna hålla balansen mot det ekologiska fotavtrycken. Födelsekontroll är nödvändig eftersom fler individer inte kommer få det bättre snarare sämre inte minst i stora delar av U-länderna. En känslig fråga men nödvändig att få grepp om och diskutera öppet

10: Mänskliga fri och rättigheter

11: Biologisk mångfald

12: Rättvis handel / omfördelning av resurser

13: Självtillit och egenmakt att kunna påverka på en global / internationell plattform

14: Agera globalt inte lokalt vid samtliga miljöproblem. Det eftersom samtliga miljöproblem idag mer eller mindre går över nationsgränserna Allt detta för att kunna minimera de hot och risker som vi idag kallar för planetens bärförmåga. Termen kallas för ”Carring Capacity”. Samma mått är gott att ta till sig för att förstå Östersjöns bärförmåga.

 1. Vad är Östersjöns Carring Capacity?
 2. Hur minskar vi trycket och hjälper havet att ta tillbaka sin ursprungliga balans?

Ett sätt att hantera situationen, Cope with the situation, är att bli tjänare under / för havet inte dess herre.

Dag Ståhle

Dag Ståhle

Av Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.