Sveriges sämsta idé!!!!

Gå in och gör skillnad.     http://samstaide.se/?utm_campaign=SE+Vattenfall+PG&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=20140612_turné+Karlskrona  


Sverige sämst när det gäller bevarandet av biologisk mångfald.

Det är rapporten Baltic Sea Scorecard som med hjälp av ett poängsystem granskar ländernas uppfyllda åtaganden. Rakningen har skett utifrån hur länderna levt upp till överenskommelser inom områdena övergödning, miljögifter, bevarande av biologisk mångfald, sjöfart och integrerad havsförvaltning. Största framsteg i helhet har gjorts inom området miljögifter. Sämst är länderna på att arebta med övergödning… Continue Reading