Vi söker frivilliga till en samverkans grupp för ökad bevakning av våra kuster.

Vi kan söka medel för att utbilda fler övervakare efter Norrlands kusten! tanken att vi via studiefrämjandet kan anordna flera utbildningar för ökad fiske övervakning av tre meters kurvan. Vi är ense över att kustbevakningens resurser är inte tillräckliga! därför bildar vi en projekt grupp för ändamålet. Målet är att stärka öringens möjligheter och deras… Continue Reading


Hur ska vi rädda Östersjön ?

Save The Baltics egna radiopratare Steve Future bjuder in olika ledande politiker, universitet och myndighetspersoner till sitt radioprogram Östersjöblues FM 98,5 Radio Haninge. Temat  är Hur ska vi rädda Östersjön? De medverkande kan välja mellan tiderna 14.20 alt 15 20 och 14 45  på onsdagar. Därför frågar vi dig om du kan medverka i Östersjöblues FM 98,5 Radio Haningen?… Continue Reading