Antigruvmanifestation 18 maj 2014

Gruvdemonstrationen 18 maj 2014

Gruvdemonstrationen 18 maj 2014

 

När sommaren är som vackrast mellan hägg och syren och människor vandrar ut i natu-ren och på gator och torg så prioriterade över 500 människor att samlas för att demon-strera mot den hänsynslösa miljöförstörelse som pågår i världen och inte minst i Sverige. En färggrann skara i sommarfärger där också samiska koltarna lyste upp denna första sommarhelg 2014.
Flera kända ansikten fanns med i skaran som demonstrerade. En av dessa var 93 årige Tomas Cramér jurist som hela sitt liv fört samernas talan.Han finns även med i dessa frå-gor än idag.

I hela Sverige pågår en hänsynslös mineralpolitik . Till varje pris ska gruvor öppnas i skyddade områden.Den sittande regeringen eftersträvar att Sverige vara en ledande gruvnation och förse världen framförallt Asien med mineraler för att lyftas till vår levnads-standard.
Man kan dock fråga sig om det är hög levnadsstandard är att byta mobiltelefon
årligen?Är inte det en varningssignal på att konsumtionssamhället är på väg att
förgöra vår jord ?

Sverige har varit ett föregångsland för miljöarbetet och FN höll sin första
miljökonferens 1972 i Stockholm. Vid den konferensen lyfte Olof Palme då
statsminister att ecocide, miljöbrott skulle lagföras.Idag är inte Sverige en ledande
nation i miljöfrågor.Emellanåt får Sverige stå vid skampålen när svenska
organisationer vänder sig till internationella rättsorgan.
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140429-naturens-ratt-och-ekocid-pa-agendan.html
Rachel Carscon skrev Tyst vår och tiden var inne för prioritera miljöfrågor.

Dagens talare vid manifestationen synliggjorde politikernas ansvarslösa beslut
där vart femte beslut som Bergstaten tar är ett undersökningstillstånd i skyddade områ-den. Har svenska miljölagar tillkommit för att frångås? Risken är stor att det
svenska rättssystemet urholkas.

Den kända journalisten Åsa Moberg lyfte i sitt tal Sveriges ställningstagande som
befästes på 50-talet då målsättningen för Sverige var att bryta sitt eget uran för att använ-das i energiförsörjningen.
Åsa Moberg var Sveriges främsta kärnkraftsmotståndare på 80-talet.
http://www.etc.se/kultur-noje/asa-mobergs-nya-bok-gor-upp-med-karnkraften

Göran Greider flitig debattör ondgjorde sig över IF Metall som ett stenkast från manifestat-ionen hade Metallkonferens ,sitter fast i ett tänkande som inte utvecklar ett hållbart sam-hälle. De har möjlighet att ansluta sig till Omställning Sverige,ett tänkande som i djupet där varje enskild människa måste i sitt dagliga liv se sig själv som en resurs för ett hållbart samhälle.
Det gröna folkhemmet och behovet av en ekodemokrati
https://www.youtube.com/watch?v=74snQ8xvXZc&feature=youtube_gdata

Marie Persson från Tärnaby, skapare av Gruvnätverket Stoppa Gruvan i
Rönnbäcken Björkvattsdalen och även ledamot i Sametinget höll som vanligt
ett tal om att vi har en skyldighet för kommande generationer att utveckla hållbara sam-hällen.

https://www.facebook.com/groups/stoppagruvan/permalink/670946732942168/

Christer Borg , Älvräddarna var också en talare. Han berättade om Älvräddarnas och kampen om de idag orörda älvarna och den nödvändiga kampen som Älvräddarna också
deltar i. Synd att han inte nämnde att det är kampen längs Kalix älv där
det ena byalaget anslöt sig till kampen som ofta räknas till upphovet till Älvräddarna.Det
var en kamp och en folkrörelse där lokalbefolkningen längsälven drev kampen. I mitt kommande projekt att dokumentera denna kamp kommer jag att intervjua människor idag många äldre som finns på äldreboende.Kampen är för viktig för att falla i glömska.
https://www.facebook.com/groups/alvraddarna/permalink/869717509708780/

Stefan Mikaelsson ordförande i Sametinget är alltid tydligt i sitt tal att vi behöver en annan utveckling att det svenska samhället. Samernas situation att leva av och med
naturen kan inte existera när grundläggande förhållanden tillintetgörs.

Det var en enad kamp mot den miljöförstörelse som orsakas av gruvor. Idag var
det inte de enskilda organisationernas kamp som lyftes utan ett buskapet som fördes fram . Trots en enad kamp så tar alliansens politiker inte sitt ansvar. Politiker med
Annie Lööf i spetsen vill inte möta lokalbefolkningen och då främst samer. Trots lands-hövdingens inbjudan i Norrbotten om att möta lokalbefolkningen eller
samepolitiker i Sametinget och även plenum så lyser hon med sin frånvaro där.
Hon valde att åka till Luleå och öppna en Facebook hall där socialdemokrater inte fick någon inbjudan.

En av de mest glädjande i denna kamp är det stora engagemanget bland unga
människor. Inte minst den trummande gruppen omtog täten i manifestationen.
Fältbiologerna hade tagit ansvar för att samordna denna manifestation. Där tog Leo Ca-landrella Rudberg ett stort ansvar och unga talare – Saga Åkerman,
Ung Vänster Storstockholm ,Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom och Sara
Vikström Olsson, ordförande Fältbiologerna ger hopp om ett engagemang och
ansvar som är nödvändigt för att utveckla ett hållbart samhälle.

Sonja Holmedal

Sonja Holmedahl på miningdemonstration 18 maj 2014

Sonja Holmedahl på miningdemonstration 18 maj 2014

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.