Stoppa gruvbolagen – Sverige är inget smörgåsbord

Sverige har ett rikt kultarv. Kulturarvet är en del av den svenska identiteten. Gruvbolagen förstör det svenska kulturarvet. Problemen är åtskilliga: Lagstiftningen är för tunn och bör utgå från Miljölbalken Försiktighetsprincipen bör det tas större hänsyn till Miljön måste gå före klimatmålet Det finns ett mål om att ställa om till fossila bränslen. Detta mål… Continue Reading


Antigruvmanifestation 18 maj 2014

  När sommaren är som vackrast mellan hägg och syren och människor vandrar ut i natu-ren och på gator och torg så prioriterade över 500 människor att samlas för att demon-strera mot den hänsynslösa miljöförstörelse som pågår i världen och inte minst i Sverige. En färggrann skara i sommarfärger där också samiska koltarna lyste upp… Continue Reading