Saving the wild salmon

Do salmon farms help or hurt the declining wild salmon population? Dr. Sanjay Gupta reports on the controversy surrounding the multibillion dollar industry. The following is a script from ”Salmon in the Sea” which aired on May 11, 2014. Dr. Sanjay Gupta is the correspondent. Peter Klein, producer. Salmon is the most popular fish on… Continue Reading


Mängder av död fisk spolades upp på Öland

Hundratals döda fiskar av arten tånglake har spolats upp på Ölandskusten. Mycket ovanligt enligt länsstyrelsen i Kalmar län. En privatperson tipsade under fredagen SVT om att han sett hundratals döda fiskar som låg uppspolade på stranden i Långlöt på östra Öland. På plats hittade vi mycket riktigt fullt av död fisk som visade sig vara… Continue Reading