EN KLOK PERSON INSER ATT KÄRNKRAFTENS RISKER INTE GÅR ATT BERÄKNA ELLER FÖRSTÅ

Knapp IIKnapp I KÄRNKRAFTEN VÅRT

STÖRSTA

HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI

OM NÅGOT GÅR FEL?

radyasyon-insana-bunlari-yapiyor-radyasyon-nukleer-1257101

”Av allt, som visheten ger oss, för att vi skall nå det fullkomliga livets välsignelse, är vänskapen utan jämförelse störst.” Epikuros

 DEL III av III

RISKER MED KÄRNKRAFTEN!

Harrisburg 6166

Harrisburg

Att analysera risk för drift av Amerikanska kärnkraftverk via:

Professor Emeritus
Bernard L. Cohen University of Pittsburgh, paper (studien) published by Plenum Press, 1990

”.., utan kunskap om naturen finner Du ingen glädje i rent välbehag”

halva tes nummer 12 skriven av grekiska filosofen Epikuros

map_city_in_usa.php

Harrisburg – USA

 

 ”.., det enda som är bra är att agera dygdigt och det enda som är dåligt är det motsatta, att  agera brutalt.”

Det innebar att leva dygdigt och leva ” enligt naturen ” . Då inträder enligt Epiktetos  eudaimonia ( ” lycka ” ). 

Idealet består av ataraxia ( orubblighet )apatheia ( frihet från passionen )  samt eupatheiai ( ” goda känslor ” )

 * Sophos Epiktetos, grekisk filosof

Uggla & bjorn

Risker finns också i naturen. De riskerna är naturliga. Kärnkraften är inte naturlig. Kärnkraften är därför inte hållbar som energikälla

Av Dag Ståhle

Kärnkraften är inte hållbar av flera olika anledningar. Kärnkraftens risker är underskattade. Dess kostnader än underskattade. Dess skadeverkningar speciellt över en lång period, Long-term effects, är underskattade.

Bild öppet brevRomarriket var för många ett hårt liv. Här gällde att kunna värdera risker för att kunna överleva. Livet som gladiator i Rom bestod i att kunna kalkylera risker och lära sig ett hantverk – nämligen gladiatorns. Det tog kring 2 år att lära sig att bli gladiator. Roms gladiatorer var uppdelade i olika typer som alla använde sig av speciella vapen och tekniker. De hade olika styrkor och svagheter. De olika typerna av gladiatorer fick lära sig hur kunna hantera situationen och värdera styrkor och svagheter hos sin motståndare. Allt gick ut på att värdera riskerna för att undvika att bli dödad själv.

De vanligaste typerna var:

 • Fiskaren fiskaren

 

 • Uppskärarenuppskäraren

 

 • SpetsarenSpetsaren
 • SmygarenSmygaren
 • PansarnävenPnasarnäven
 • RyttarenRyttaren

Målet var att bli en radiarius. En radius var en gladiator som fick en trästav i arenan som tecken på att han var en fri man. Det här var ett sätt att slippa från det hårda livet som gladiator. En radiarius anställdes ofta som tränare vid en gladiatorskola. Bara den som kunde hantera situationen på rätt sätt och kalkylera med risker blev fri. Gladiatorerna var underklassen men också alla romerska kvinnors dröm.

Under romartiden levde Julius Caesar. Caesar valdes som 30 åring in i Senaten. Caesar valde att fälla många klassiska och visa uttalanden.

Ett är:

 • ”Tärningen är kastad. Iacta alea est.”

Två andra var:

 • ”If you must break the law, do it to seize power: in all other cases observe it.”
 • ”I came, I saw, I conquered.”
Ceasar

Caesar Julius

Historien har varit grym på många sätt. Ett av de mera grymma dåden är förräderiet på Julius Caesar. Han mördades med 23 knivhugg. Efter Caesar kom Octavius som blev kejsar Augustus med hela folket. Augustus regerade Rom mellan (63 f.Kr – 14 e. Kr). Augustus krossade allt motstånd. Ännu idag finns uttrycket Pax Romana som kommer från tiden då Augustus regerade. Efter 14 år av strider som gick ut på att finna Caesars mördare använde Augustus aldrig svärdet igen.

Några uttryck som är kända och som fällts av Augustus är:
”Skynda långsamt.”
”Det som görs väl görs tillräckligt fort.”

När det var verkligt bråttom hette det:
”Snabbare än man kokar sparris.”

  Kejsar Augustus

Pax Romana, latin för ”den romerska freden”, är ett uttryck för den period av inre fred som rådde i Romerska riket från Augustus till till Marcus Aurelius. Det vill säga

27 f. Kr – 180 e. Kr.

Fredsperioden varade i 200 år

Augustus

Augustus, född som Gaius Octavius Thurinus 23 september 63 f.Kr. i Rom, död 19 augusti 14 e.Kr. Pojken var uppsatt i Julius Caesars testamente som arvinge av Romarriket.

Augustus tog en rad olika risker innan han fick tronen efter Caesar. Han kan i stort sätt inte ha sysslat med annat än kalkylerat på risker i syfte att finna de skyldiga till mordet på Caesar.

Augustus lär ha sagt på sin dödsbädd:
”Jag övertog en stad i råtegel och efterlämnade en stad i marmor.”

* Gaius Marius

Marius

 var son till en plebejiska bonde nära Arpinum. Tvärtemot vad många tror var Marius klanen inflytelserik lokalt. Gaius Marius (157 f.Kr. – 86 f.Kr.) blev romersk general

Gaius Marius

Det går att se många paralleller till Augustus som Alexander den store. Alexander den store förlorade aldrig ett enda slag. Alexander den store var grekernas store segerherre. Han levde mellan 356 f. Kr – 323 e. Kr. Även Alexander den store kunde värdera och kalkylera med olika risker och var världens genom tidernas bäste fältherre. Både Roms olika härskare som Alexander den store styrde med stor skicklighet sitt folk.  Detta är att leda sitt rike med järnhand.

Den svage hade inget på arenan att göra.

Marius Gaius var en icke adlig. Han kom från enkla förhållanden. Gaius förstod sig på att kalkylera och värdera risker. Gaius segrar fick hans popularitet hos det romerska folket att öka rejält. Hot och risker blev det Gaius förstod sig bäst på. Han gjorde armén oövervinnelig i 500 år framåt. Gaius dödsmaskin hette Legionen och förintade varje risk och hot som kom från motståndarna och som ville hota Romarriket.

Tänkt exempel för att förstå och kunna värdera risker:

Mycket uppmärksamhet har givits risken att vara i närheten av en rökare. Det bästa beviset är den ökade risken för lungcancer. Det gäller även för en icke rökare på grund av att denne bor med en rökare.

Cohens enhet LLE blir värdeenheten han använder. LLE är mått på förkortning av ditt liv. För rökare är LLE – 50 dagar. Det finns förmodligen ytterligare risker på grund av andra sjukdomar, eftersom endast 13% av dödsfall relaterat / följd av rökning är på grund av lungcancer. Detta är inte svenska siffror utan baseras på amerikanska studier. Cohen var amerikansk forskare som fick i uppdrag att göra en rapport kring riskerna med kärnkraften. Han valde att studera och mäta risker i enheten LLE som ger ett värde på hur många dagar ditt liv förkortas för att kärnkraft finns eller du är utsatt för KK och dess risker. Du blir exponerad för de konsekvenser som KK innebär. Risk för utsläpp av radioaktivitet och utsläpp av radioaktivitet i samtliga moment från brytning, till slutlagring av det otroligt farliga avfallet. Därav lagringstiden på 100 000 år.

Harriosburg 111

Harrisburg – USA

Risken är här delvist förenad med hur mycket rökare röker. Hur mycket hustrun är i närheten av mannen som vi tänker oss den som röker. Hon blir utsatt för röken. Hur mycket är den ena eller andra utsatt för farliga ämnen som är knutet till rökning? Samma resonemang bör gälla för KK. Är du exponerad för KK, arbetar med eller bor i närheten av KK eller där radioaktivt avfall finns måste det innebära att du har en högre dödlighet än de människor som lever i frisk och oskadad natur.Kärnkraftverk

Det finns flera mycket stora risker som är så vardagliga att vi ofta ignorerar dem. Kvinnor lever vanligen 8 – 10 år längre än män. Vita lever 5,5 år längre än svarta. Mycket av det detta ovan beror på socioekonomiska faktorer. Även KK bör betraktas som en socioekonomisk faktor.

Återigen det är generella siffror Cohen här dragit fram. För att förstå kärnkraftens risker går det inte att utgå från det generella utan från det unikt specifika.Vidare är det sannolikt att avståndet till KK är av viss väsentlighet.

Om du står i ett regn blir du blöt. Om du inte står i ett regn blir du inte blöt. Bor du i närheten av ett KK blir Du påverkad av de risker som finns med KK. Dessa risker och den påverkan ligger på flera olika plan. Psykologiska, stress samt otryggheten för om det skulle gå åt helvete.

I Östhammarskommun i området där Forsmarkskärnkraftsverk ligger har SKB AB (Svensk kärnbränsle hantering) lämnat in en ansökan om att få förvara avfallet i berget.  Ansökan har ännu inte gått igenom.  Avfallet efter det svenska kärnkraftverken kommer att påverka djur och växtlivet.

blogger 222

Exempel:

Om det bara finns en enda art av en viss groda i ett område där resterna av det farliga avfallet skall placeras försvinner denna art av groda. Det går inte att reparera. Det ger konsekvenser på ekosystemet eftersom alla arter har sin nischade roll. I det område där SKB AB  skall placera sitt avfall finns det en speciell gölgroda. Spola fram 3.16 i denna film.

Denna grodart kommer att försvinna då området för att kunna placera avfallet just där kommer att förstöra för den grodartens överlevnad. En rad andra växter och djur kommer också att försvinna från området.

Detta är bara några exempel för att kunna jämföra med de hot och risker som svenska kärnkraftsverk kommer påverka här hemma.

För att förstå riskerna måste riskerna betraktas från ett annat perspektiv, ett holistiskt – helhetssyn. Kärnkraften förstör mer än bygger upp. Det generella förhållandet mellan människa och natur är enligt professor Cohen 0.4 procent. Cohens undersökning är gjord på amerikanska medborgare. 0.4 är en minusfaktor eftersom 0.4 är mindre än 1. Över 1 är en plusfaktor. 1 är plus / minus noll.

Vi är helt enkelt tvungna att tänka på risker som är verkliga, inte generella. Risken att det går åt helvete är varken mer eller mindre än 100 procent. Anledningen är den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn kommer att fela till 100 procent.

Harrisburg 111

Harrisburg 1979

Men okay vi fortsätter i kärnkraftsindustrins resonemang för att begripa Amerikanska företag i Cohens studie. SKB AB (Det multinationella företaget Svensk kärnbränslehantering AB) och som opererar på den svenska marknaden motiverar dessa omoraliska handlingar på olika sätt (att göra el av uran). Vilket innebär att liv och förutsättningen för liv förstörs – att bryta och omvandla uran till el och därefter slutlagra atomresterna i naturen är inte hållbart.

Hållbarhet utgår från att leva i symbios med naturen.

I artikel II fann forskaren Cohen att om du fanns 1000 personer som tog en extra risk bestående av 1 procent från den generella risken här uträknad i enhet LLE skulle 10 av 1000 omedelbart avlida. Dessa 10 är inte generellt döda eller ens obetydligt döda. De är döda om risken höjs med 1 procent. Konsekvensen för de 990 andra blir oförändrad. Däremot blir det en stor skillnad för de 10. De dog ju faktiskt.

Det skall ställas i relation till kärnkraftens risker i det långa loppet. Vi vet ingenting om det. Det går inte att beräkna vad kärnkraftens avfall utgör för risker om de stoppas i ett urberg på svensk mark. Vad är risken på 1, 10, 100 eller 1000 år?

Vi tittar på risker för en del olika andra händelser och som denne Cohen plockat fram för att sätta i relation till sina egna uträkningar kring den faktiska risken med KK. Risk av förväntad livslängds förkortning (LLE ) med bas i olika händelser kring kärnkraften. Det paradoxala är att Cohen inte räknar med några händelser.

Olyckor

Olika olyckor. 7-gradig bedömningsnivå – avseende på risk eller verklig exposition av radioaktivitet. Globala händelser

Risken med att KK är i drift och fungerar utan händelser är det han menar är det mest rimliga. Hur kan han veta det?

Aktivitet eller risk mäter vi nu i dagar av ditt liv, enhet LLE, som ”generellt” blir förkortade för att KK finns som energikälla i USA:

 • Att leva i fattigdom – 3500 dagar
 • Att vara manlig (kontra kvinnlig) – 2800 dagar
 • Cigaretter (manligt rökare) – 2300 dagar
 • Hjärtsjukdom * – 2100 dagar
 • Att vara ogift – 2000 dagar
 • Att vara svart (kontra vit) – 2000 dagar
 • Socioekonomisk status låg – 1500 dagar
 • Att arbeta som en kolgruva – 1100 dagar
 • Cancer * – 980 dagar
 • 30 -lb övervikt – 900 dagar
 • Grade school dropout – 800
 • Suboptimal sjukvård * – 550 dagar
 • Stroke * – 520 dagar
 • 15 -lb övervikt – 450 dagar
 • Att bo i sydöstra USA – 350 dagar
 • Gruva (olyckor endast) – 320 dagar
 • Alkohol * – 230 dagar
 • Trafikolyckor -180 dagar
 • Lunginflammation, influensa * – 130 dagar
 • Drogmissbruk * – 100 dagar
 • Homicide incidents * – 90 dagar
 • Luftföroreningar * – 80 dagar
 • Arbetsolyckor – 74 dagar
 • AIDS * -70 dagar
 • Små bilar (vs midsize) – 60 dagar
 • Gift med rökare – 50 dagar
 • Drowning / död via drukning * – 40 dagar
 • Hastighetsgräns : – 65 vs – 55 miles per timme * 40 dagar
 • Falls / fallolyckor * – 39 dagar
 • Poison + kvävning via gift * – 37 dagar
 • Radon i bostäder * – 35 dagar
 • Brand, brännskador * – 27 dagar
 • Kaffe : 2 koppar / dag – 26 dagar
 • Skjutvapen * – 11 dagar
 • P-piller – 5 dagar
 • Jordnötssmör (1 msk. / Dag ) – 1,1 dagar
 • Orkaner, tornados * – 1 dagar
 • Flygkrascher* – 1 dagar
 • Dammbrott * – 1 dagar

* Asterisker anger medelvärden av hela den amerikanska befolkningen
De övriga värdena visar till dem som faktiskt utsättes / exponeras enligt Cohen

Vad är nu problemet tänker du? Det verkar vara en futtig risk här att det skulle gå åt helvete. Det som Tage Danielsson så snällt uttrycker som sannolikheten.

Det finns nu frågor Du skall ställa dig:

Frågor:

 1. Hur räknar du ut det verkliga värdet av natur som går förlorad?
 2. Hur räknar du ut  / värderar människans negativa relation i värde LLE mot att denna naturen försvinner?
 3. Hur räknar du ut / värderar människor som dör i cancer och andra sjukdomar relaterat till KK?
 4. Hur räknar du ut / värdet av förstörelsen av DNA:at i djur och människor som KK leder till?
 5. Hur räknar du ut / sjukdomar och missbildningars relation till KK?
 6. Värdet går inte att räkna ut. Det finns värden som är omöjliga att sätta en prislapp på. Detta kallas / går under namnet ovärderligt. Det vill säga; det går inte att förstå värdet eller att sätta ett pris på det värdet.

Kärnkraftverk 11Tjernobylolyckan – kan det hända här?

Det är mycket svårt att förutsäga den framtida verkliga som vetenskapliga utvecklingen. Om någon skulle ens våga göra förutsägelser som sträcker sig utanför de kommande 50 åren skulle jag inte tro henne. Baserat på allt vi vet kan vi göra ett starkt argument för tesen att KK kommer att ge en stor del av vårt energibehov för de kommande åren om inte opinionen vänder.

Detta kommer att öka riskerna betydligt för oss alla.

Den värsta reaktorolyckan genom tiderna inträffade i Tjernobyl, Sovjetunionen, i april 1986. En sådana olycka kommer att ske igen. Radioaktiviteten i reaktorn spreds i miljön som huvudsakligen luftburet damm. Det är svårt att föreställa sig hur något värre kan hända en reaktor med tanke på den skada den olyckan gav. I spåren av olyckan i Tjernobyl, är den primära frågan på den Amerikanska marknaden kan en olycka hända igen?

Ja det kan hända igen och på samma plats. Därför stoppades all kärnkraftsutbyggnad sedan olyckan i Harrisburg. Det hände faktiskt en olycka just där och det kommer att hända en olycka där igen just där när den mänskliga faktorn åter felar precis just där. Risken är 100 procent.

Allt det Du nu läst hittills är alltså ren och skär sannolikhetslära och statistik. Med statistik kan du faktiskt säga vad som helst beroende på hur gott du förstår siffrorna.

Vi har blivit informerade hur extremt osannolikt en olycka av den storleksordningen är enligt positiva forskare för kärnkraften så som Cohen är. Men om det är så extremt osannolikt; varför skedde det då över huvudet taget en olycka 1979, 1986 och 2011?

Svaret blir: Du kommer få vinkeln från kärnkraftsförespråkare att det finns mycket stora skillnader mellan Tjernobylreaktorn och de amerikanska reaktorerna. Innebär det då att det inte finns några risker. Risker = 0? Det vill säga att det absolut inte kan ske? Det är 100 procents risk i båda fallen så länge KK är i drift.

Det är 100 procent säkert att den mänskliga faktorn kommer att vara den faktor som åter felar när det åter igen går åt helvete. Risken är 10 av 10 eller 100 av 100 eller 1000 av 1000.  Utfallet blir 100 procent. Den enorma osäkerhetsfaktorn innebär att vi människor inte vet när det kommer till att hända. Vi vet bara att det kommer att hända.

Detta är att förstå hela risken med kärnkraften.

Caesar gick in den 15 mars 44 f. Kr till ett Senatsmöte. Där överfölls Caesar då 59 år av vänner som fiender. Caesar mördades. Caesar hade aldrig förstått den risken. Lika stor sannolikhet är det att Alexander den store måste ha blivit förvånad då han dog. Alexander den store ansåg att han var rakt nedstigande från Zeus och därför odödlig. Det fanns ingen risk att dö för Alexander. Lika förvånade kommer sannolikt vi bli när KK felar igen.

Risken går inte att räkna ut. Det finns för stora osäkerhetsmoment. Risken och påverkan på varje enskild människa är unik precis som smärta är unikt för varje enskild människa. Kärnkraften påverkar oss psykiskt, fysiskt och mentalt. Den kommer att göra oss sjuka om radioaktiviteten sprider sig i näringskedjorna.

Kärnkraftens risker är helt enkelt ogripbart stora och möjligheten att människan felar är lika säker som att en gladiators överlevnad i det antika Rom hängde på en enda faktor – kunde gladiatorn värdera och hantera situationen med risken han löpte att bli dödad då han gick ut på arenan?

Om han kunde förstå och bedöma  all de risker de olika gladiatorerna hade för att kunna döda honom, se ovan och han därtill själv kunde hantverket sina vapen tillräckligt väl så överlevde han. Har vi som dessa gladiatorer insett alla de olika sätt det finns att dö på med KK? Har vi insett alla de risker som skulle kunna uppkomma. Tornados, andra naturkatastrofer och inte minst den så svårhanterliga mänskliga faktorn?

Risken med KK kan inte vara generellt 0.4 procent som Cohen fastslagit. Risken med KK har en mängd olika geografiska och stressorer inbyggda i systemet. Risken kan inte gå att beräkna; risken är inviduell för varje enskild händelsen och framförallt risken är inte generell den är unik och specifik för varje enskild händelsen och för de människor som då är på plats och skall avstyra en härdsmälta.

 

DSC01168

Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

*  Gaius Marius:tjänstgjorde som konsul sju gånger under sin karriär. Han noterades också för hans viktiga reformer av romerska arméer, bemyndigande rekrytering av jordlösa medborgare. Han reformerade de militära formationerna och omorganiserar strukturen på legioner. Marius besegrade de invaderande germanska stammar. Dessa gick under namnen Teutones, Ambrones och Cimbri. Han kallades ”den tredje grundaren av Rom.” Hans liv och karriär var betydande i Roms förvandling från republiken till imperium – (imperie).

* Marcus Aurelius, kejsare 121 e Kr -180 e. Kr: endast fyra av Marcus tjugo år vid makten skulle vara utan krig. Marcus Aurelius var stoiker. Han hade undervisats av Rusticus som han lånade ett exemplar av verk av den stoiska filosofen Epiktet. Epiktets filosofi utgår från tre område:

 • Begär ( orexeis ) och aversioner ( ekkliseis ) egentligen fysik.

Det är inte tillräckligt för filosofen att veta hur naturen fungerar; han måste träna sina begär mot bakgrund av den kunskapen, så att han bara önskar det som är i harmoni med naturen

 • Impuls att agera ( hormas ) och inte att agera ( aphormas ) egentligen etik.

För att förändra det sätt på vilket man beter sig, är det nödvändigt att utbilda (förstå) de impulser som formar ens uppförande

 • Frihet från bedrägeri , förhastade beslut , och allt annat som rör samtycker ( sunkatatheseis ) egentligen logik.

Filosofen träna sig att analysera sina intryck noggrant och vara på sin vakt att inte ge samtycke till omotiverade värdeladdade omdömen

* Sophos = Nyckeln till att förvandla sig själv till den stoiska Sophos ( klok person ) är att lära sig vad som är ” i ens makt” enligt Epictetus

* Asterrisk – Ordet kommer från latinets asteriscus och grekiskans asteriskos. Ordet betyder ”liten stjärna”

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.