ALLT ÄR MÖJLIGT

 

Polly Higgins jurist från Skottland arbetar för att lagföra miljöbrott, ecocide.

Det pågår arbete i såväl EU som FN att  det blir en internationell lag. End Ecocide in Europe arbetar för

ecocide ska lagföras.

Hon föreläste i lördags i Stockholm. Hennes kamp är beundransvärd. Men hennes kunskap och insikter ansluter sig fler och fler organisationer till hennes tänkande om Naturens Rättigheter.

Hennes koncept är ett annat förhållningssätt till naturen vilket finns bland urbefolkningar

runt om i världen. Jag känner igen mig i hennes tänkande. Kanske för att jag har samiska anor.

På mina resor bland urfolk har jag mött ett förhållningssätt där människor visar vördnad och aktning för Moder Jord på olika sätt och i olika ceremonier.

 

Polly påminde om att Sverige varit drivande för miljöfrågor och lagstiftning.På FN:s miljökonferens 1972 , förlagd i Stockholm. Stockholmskonferensen 1972 om den mänskliga miljön, blev det första stora globala miljömötet i FN:s regi. Konferensen 1972 ses som den första milstolpen när man talar om ämnet hållbar utveckling. På svenskt initiativ hade för första gången miljöfrågan tagits upp till samlad behandling i FN. Konferensen utmynnade i en deklaration och ett handlingsprogram. Som en direkt följd skapade FN:s generalförsamling samma år FN:s miljöprogram, UNEP.

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503

Sveriges roll som en ledande miljönation är ett minne blott.  Orsaken har många förklaringar.

Situationen i världen med överkonsumtion har ställt miljöfrågan i fokus och nödvändigheten att lämna överkonsumtion blir allt mer märkbart.

Omställning en ny tid där BNP är ett jämförelsetal för att bedöma tillståndet i länder måste överges. Att mäta BNP är ett föråldrat verktyg. Att dricka rent vatten och andas frisk luft ingår inte i BNP.

Många av oss är medvetna om att vi lever i ett samhälle med överkonsumtion. Vi kan börja redan idag för att ställa om. Om alla lämnar in sina kapsyler för återvinning räcker det till 2200 nya bilar varje år.En plastförpackning kan återvinnas 6-7 gånger innan den är så sliten att den behöver gå till förbränning. För  varje konservburks återvinning sparas 7 timmars TV tittande.

Måndag 28 april Mineralforum. Jag hade inga större förväntningar .Regeringens strävan om samsyn verkar avlägsen. Konflikt om naturvärden och samernas situation påminner oss om att vi har lagar som inte blivit raticifierade.(ILO 169)

Att Sverige ska vara en ledande gruvnation tog Annie Lööf upp mer än en gång likaså att Sverige har de starkaste miljölagarna likaså, men det anser inte alla länder utanför Sverige. Annie Lööf påpekade att Sverige måste bidra med metaller som höjer levnadsstandarden i Asien. Vad är en hög levnadsstandard? Att byta mobil, iphone mm årligen?

För att Sverige ska bli en ledande gruvnation så arbetar Riksantikvarieämbetet med ett uppdrag om turism och kultur i naturmiljöer . Arbetet har knappt kommit ur start groparna. Ovanan att hantera frågan framkom också. Jag saknade när man lyfte kultur i naturmiljöer att KKN(KulturellaKreativaNäringar) inte nämndes i detta sammanhang. Kanske det inte helt lätt går att förena med en expansiv gruvnäring?

Geologi i skolan ska ges större uppmärksamhet, men hur är frågan. Skolan har en relativt ny läroplan och skriva en ny läroplan för att få in geologi på ett synbart sätt blir intressant att ta del av.Skolverket har fått uppdraget och där är et svårt att hitta utformningen av uppdraget. På 90-talet när en ny läroplan implementerades fanns en tydlig viljeinriktning att lämna detaljstyrningen och ett frirum skapades där möjligheter utifrån det omgivande samhället kunde vara en god undervisningsmiljö. Är detta inhopp från SGU att detaljstyra skolan? Kanske få fler att bli geologer?  Det har visat sig att styra in elever för vissa yrkesval har föga effekt.

En ev det mest hoppfulla inslaget var samtalet efteråt med generaldirektören Lena Söderberg och hennes reflektioner att söka kunskaper utanför Sveriges gränser. Konflikten med lokalbefolkningen  i olika gruvsamhällen bekymrar henne.

 

 

http://www.indigenous.youth-leader.org/?p=4464

http://transitionsweden.ning.com/profile/PellaThiel

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5848171

http://www.regeringen.se/sb/d/15420/a/184920

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.