Do not touch our toxic fish

Here is the politician who fires up for the Swedes’ right to eat dioxin- poisoned fermented herring – but that ’s chilly set of most hearty climate action . Anna Maria Corazza Bildt (M) is the bottomhit in our environmental review of the Swedish EU politicians . Naturskyddsföreningen     Here are two examples of… Continue Reading


ALLT ÄR MÖJLIGT

  Polly Higgins jurist från Skottland arbetar för att lagföra miljöbrott, ecocide. Det pågår arbete i såväl EU som FN att  det blir en internationell lag. End Ecocide in Europe arbetar för ecocide ska lagföras. Hon föreläste i lördags i Stockholm. Hennes kamp är beundransvärd. Men hennes kunskap och insikter ansluter sig fler och fler… Continue Reading


Sveriges Mineralforum möte med Annie Löf

Regeringen hade idag bjudit till Mineralforum där även Save the Baltic var närvarande: Sonja Holmedal och Nina Vallioniemi.  Fältbiologerna var där samt några andra för ren natur och sedan majoritet aktörer från gruvnäring i Sverige. Regeringen har tagit fram Mineralstrategi, som är väldigt aggressiv plan för gruvnäringens växt i Sverige de kommande 14 åren. Idag får 6000 sin… Continue Reading