Aktion rädda vildlaxen i Jockfall Kalixälv

 Inlösen av fiskerätter är helt rätt samt ökad bevakning. Jockfall AB och Ronny Landin stödjer Save the Baltic Salmon i arbetet med att rädda de utrotningshotade laxstammarna i Östersjön samt i Kalix älv. Vi måste arbeta tillsammans för att laxen ska få leka i våra älvar. Vi vet att Östersjölaxen är särskilt hotad och uppmanar förvaltande myndigheter och… Continue Reading


Högsta förvaltningsdomstolen avslår Vapstens samebys ansökan

”Högsta förvaltningsdomstolen avslår Vapstens samebys ansökan om att inte verkställa regeringens beslut när det gällde att prioritera gruvplanerna före rennäringen i Rönnbäcken, Storumans kommun. Domstolen håller dock med samebyn i att muntlig förhandling ska hållas. Den ska hållas i Stockholm, oklart när. Även Vaapsten Sijte och sex privatpersoner hade ansökt om rättsprövning av ärendet, men… Continue Reading