MURPHYS LAG SLÅR MED 100 PROCENTS SÄKERHET IN – DET ÄR INTE BARA STJÄRNOR OCH ÄPPLEN SOM FALLER

If anything can go wrong, it will.”

”Om det finns två eller fler sätt att göra något,

och ett av dessa sätt leder till en katastrof,

så kommer någon att göra det på det sättet”.

Murphys lag

”Efter detta mirakel är det mitt ansvar att berätta sanningen”

Tsutomu Yamaguchi

Överlevaren Tsutomu Yamaguchi efter bombningarna över Hiroshima och Nagasaki 1945

 

 KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Ugglan i bloggen

Av Dag Ståhle

What comes up will come down. Uttrycket kan sättas i samband med den radioaktivitet som spreds via luften vid de olika härdsmältorna / olyckorna i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima. Det samma gällde även vid bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945. Radioaktiviteten som kom upp i luftrummet spreds via luften och ramlade Radioaktivtdärefter ner på jorden igen.  Murphys lag, är en 100 procentig lag när det kommer till mänskliga aktiviteter som planeras och skall skötas av människor. Murphys lag kommer att slå med 100 procents säkerhet mot kärnkraften någon dag någonstans där människor driver kärnkraftverk.

What can go wrong will go wrong. Lagen är ett ordspråk lika mycket som en verklig lag. Lagen beskriver den mänskliga faktorn förhållande till aktiviteter, jobb och eller andra sysselsättningar av alla möjliga olika slag . Lagen ringar inte bara in problemet med kärnkraften utan allt som har en inbyggd mänsklig faktor till kärnkraften. Var denna kärnkraft än kommer att byggas upp är det 100 procent säkert att Murphys lag kommer att ge utslag.  Det är ingen gissning. Det är inte heller mer eller mindre sannolikt att något kommer att hända eller riskerar att ske. Det kommer att hända med 100 procents säkerhet. Murphys lag slår in med 100 procent säkerhet. Murphys lag kommer alltså att ge utslag där människor har hand om drift, uppbyggnad eller konstruktion av kärnkraft.

Orm

Om något kan gå fel så går det fel .., Murphys lag.

All kärnkraft har den stora svagheten att människor har byggt och planerat allt kring verken. Människor har räknat ut var verken skall ligga och hur verken skall byggas. En påskfredag som denna, år 2014, kan åtminstone jag absolut skriva under på att den enda som är perfekt är Gud. Det är några till av oss som tror oss veta det.

Murphys lag ger följande. En dag kommer vi att stå där, mitt i ett kaos. Vi kommer knappt förstå eller vara medvetna om hur det kom sig att vi hämnade i kaoset. Då blir tidspressen en faktor som kommer att ge utslag. Den som är kall eller har tur nog att handla rätt kommer att överleva. De tre stor olyckorna inom kärnkraften visar att det gäller att handla snabbt för att kunna rädda liv.

Vad människor än kommer att hitta på kommer det alltid bli felkällor. På vetenskapsspråk kallas felkällor bias. Murphys lag och kärnkraften går hand i hand eller som hand i handske. Lagen har fått sitt namn från ingenjören Edward A. Murphy, Jr. Edvard experimenterade med raketslädar. Han var anställd inom det amerikanska flygvapnet under hela 1940. Arbetslaget där Murphy deltog försökte eliminera alla möjligheter för att de tekniska anordningarna skulle misslyckas.

Känns det igen när vi debatterar kärnkraften?

Murphys ursprungliga formulering var:

”Om det finns två eller fler sätt att göra något, och ett av dessa sätt leder till en katastrof, så kommer någon att göra det på det sättet.”

Vad Du ibland funderar på är säkert hur är det att leva vid ett kärnkraftverk? Hur påverkar det människor? Jag själv funderar kring kärnkraft åtminstone en gång per dag. Hur är det då för de människor som bor vid kärnkraftverk? De måste fundera kring kärnkraften ganska så regelbundet. Ja flera gånger om dagen. Det här funderade även Maj Wechelsmann  på och gjorde en film. Filmen heter Världens säkraste kärnkraftsverk. Filmen gjordes 2013 och släpptes i januarimånad. Filmen startar med att Du får stifta bekantskap med en flicka som lever sitt liv vid Ringhals, (svenskt kärnkraftsverk)  på Västkusten. Vi får höra en tonårsflicka som tänker kring kärnkraft. Flickan berättar att hon alltid levt vid kärnkraftverket. Därefter går hennes tankarna till det som hänt i Fukushima.

Anledningen till att det blev härdsmältor i de reaktorerna var att en tsunami svepte över området. Konsekvensen blev en massvis förstörelse. Elen slogs ut. Det innebar att vattnet som har till uppgift att kyla reaktorstavarna i reaktorerna dels kokade bort (eftersom det var otroligt varmt där kärnstavarna var) dels inte byttes ut. Det eftersom det krävdes el för att byta vatten. Vattnet var havsvatten som cirkulerar i ett system som skall hålla stavarna lagom kylda.  Pumparna stannade. Vattnet slutade att cirkulera. Det vatten som fanns i reaktorerna kokade bort.

Härdsmälta följde när stavarna blev utan vatten kring sig.

Våra svenska reaktorer fungerar på samma sätt. Det är därför som kärnkraftverk ligger vid havet. Vattnet utanför verket i Forsmark där vattnet går direkt ut i Östersjön är betydligt varmare än de vatten som ligger längre ut. Det påverkar förutsättningen för liv. Det här är något som SKB AB tonar ner. SKB AB (Svensk Kärnbränslehantering AB) är det multinationella företag som gör pengar på att göra energi via svenska kärnkraftverk. Det innebär följande korta problemställningar för svenska medborgare:

 1.  SKB AB är inte svenskt. Ägarna har ett enda intresse
 2. Ägarnas enda intresset går före allt annat. Allt annat blir bland annat miljön, människan och djur
 3. Ägarna lever / bor inte själva i de områden där de svenska kärnkraftsverken finns
 4. Vinsterna är kortsiktiga
 5. De kortsiktiga vinsterna slår mot miljön eftersom miljön är den part som tar stryk
 6. De multinationella företagen är rovlystna och giriga
 7. Deras intresse är ett enda. Att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt

Här har vi grundproblemet med multinationella företag över huvudet taget. Deras ansvar sträcker sig bara så långt som våra politiker anser att ägarna till dessa multinationella företag behöver göra. Dessa krav måste självklart höjas. Miljöskadestånd skall betalas om företagen inte tar det ansvaret fullt ut och som våra politiker satt upp för dessa företags drift. Helst är det bästa att göra en omställning av hela energilinjen. Det vill säga producerandet av el. En omställning där vi alla stegvis byter ut all form av skadligt produktionssätt till mindre farligt produktionssätt. För att det skall lyckas måste vi Sverige:

 • Få opinionen att vända.
 • Fler människor måste sätta sig in i vad som kan hända och faktiskt en dag kommer att hända. Det enligt Murphys första grundlag som inte är ett skämt för er som tror det
 • Få människor vill eller orkar sätta sig mot de problem som de multinationella företagen genererar
 • Forska mycket mera på nya energislag

  demonstrera

  Sodds andra lag lyder: Förr eller senare måste sämsta möjliga omständigheter inträffa. Det har nu hänt tre gånger när det kommer till stora olyckor vid kärnkraftsverk. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima. Det förstår människor som demonstrerar för bättre miljö och mot multinationella företags kortsiktiga vinstintagning på bekostnad av människor, djur & natur

 • Utveckla större globalanät & närverk
 • Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima är katastrofer / olyckor som  kommer att hända igen. Skadorna är irreversibla. Det innebär att skadorna är oåterkalleliga. De skador och den radioaktivitet som läckte vid de tre olyckorna kom ut i näringskedjorna. Resultatet blir genförändringar på människor, djur och växter.
 • Människor och djur kommer lättare kunna få missbildningar, hjärntumörer och cancer
 • Priset för att vi idag lever med kärnkraft är inte det priset i kronor och ören som vi människor betalar när vi sätter in pengar för elnotan!
 • Priset kommer senare och blir en dyr nota!
 • De skador vi gör kommer att kosta mer i lidande och ekonomiska fasta värden
 • Det går inte att värdera hur mycket ett helt rent hav är värt

My HipstaPrint 0-718492

 .., att tänka stort är bra, att tänka rätt är större

What comes up will come down

What can go wrong will go wrong

Moln

Hiroshima:

1945 i augusti fäller USA (Truman tar det slutgiltiga beslutet) bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Antalet offer var så högt att Japan kapitulerar. Kejsaren trotsar sina egna generaler när han tog det beslutet. Katastrofen drabbade i första hand kvinnor och barn. Det eftersom männen gjorde militärtjänsten. Bakgrunden är att USA hade lyckats att göra två atombomber. Presidenten hette Harry S. Truman. Från den amerikanska basen Trinian utgår flyget och militärerna  som skall ha till uppgift bomba Hiroshima. Planet lyfte den 6 augusti 1945. Den 9 augusti faller ytterligare en bomb över Nagasaki. Resultatet blir att en kvarts miljon människor dör. Efter den andra bomben meddelar kejsaren av Japan att Japan har ger upp.

hiroshima

Hiroshima efter att bomben gjort sin verkan. Året är 1945. Månaden är augusti

Lätt bakgrund:

12 april 1945 dör Franklin D Roosevelt. Han har plötsligt drabbats av en hjärnblödning. Efterträdare blir Harry S. Truman. De klassiska orden lär ha följt:

”Harry, skall Eleonor Roosevelt ha börjat .., Presidenten är död”.

”Är det någonting jag kan göra för dig?” Lär Harry S. Truman ha svarat.

”Är det någonting vi kan göra för dig? Det är Du som tar över problemen nu.”

Samma dag på kvällen får Truman höra talas om framställningen av atombomberna. Den 25 juli ger Truman order om att bomberna skall fällas över Japan. Det görs genom att Truman signerar ett papper som ger ordern full giltighet. Den 6 augusti 1945 sitter den 30-åriga översten och piloten Paul Tibbet i en B-29:a. Flygplanet heter Enola Gay. Paul Tibbets uppdrag är att få planet rakt över bron som löper över floden i staden Hiroshima. Bron heter Aioi. Bron ligger i centralt. På planet finns Thomas Ferebee. Det är Ferebee som är siktaren. Ferebee har den här dagen till uppgift att fälla bomben över bron. Tibbet, piloten, lyckas komma över Hiroshimas luftrum. Bombluckan öppnas. Så är bombluckan öppen och bomben skall siktas in rätt. Det tar ett tag innan Ferebee, siktaren, är nöjd med sina korrigeringar och som han ger till Tibbet. Så säger Ferebee plötsligt:

”Bomb away!”

aa 250px-Fat_man

En modell av samma bomb som föll över Nagasaki 1945 (Fatman)

Tibbet vet att nu gäller bara en enda sak. Att komma så snabbt som möjligt och så långt som möjligt från platsen. Enola Gay, flyplanet, hinner 17 kilometer innan bomben exploderar 580 meter över ( bomben exploderade i luften / ovanför Hiroshima city) Hiroshima city. Flygplanets kabin fylls av ett starkt ljussken. Därefter följer en kraftig tryckvåg. Över Hiroshimacity reser sig ett gigantisk svampliknande moln. Samtliga män i flygplanet sitter tysta under tillbakaresan. Chockvåg har kort senare jämnat hela staden. Därefter kommer ett stort dammolnen. Över staden faller ett svart, oljeaktigt regn. Den extrema hettan från explosionen har dödat allt liv inom en radio av en halvkilometer. Hettan har satt eld på huden på människor. Hettan har fått de inre organen att koka på djur som människor. Fåglar började brinna i luften.

Senare gör USA om bombningen. Den här gången blir det piloten Charles Sweeney som skulle bomba en stad som heter Kokura. Invånarna i Kokura hade tur i oturen den här dagen den 9 augusti 1945. Sweeney kunde inte bomba staden för det tjocka molntäcket. Därför tog piloten istället beslutet att bomba Nagasaki.

En av överlevarna blev japanen Tsutomu Yamaguchi. Mannen jobbade i Hiroshima 1945. Han bodde i Nagasaki. Tsutomu överlevde två atombomber under tre dagar. Tsutomu  har kallats för världens mest tursamme man. Han har också kallats världens mest otursdrabbade man. Den då 29-årige ingenjören har ägnat sitt liv för att stoppa kärnvapenkapprustningen i världen. Han dog i en ålder av 93. Året var 2010.

”Efter detta mirakel är det mitt ansvar att berätta sanningen,” sade Tsutomu senare. Tsutomu levde i flera år inlindad i bandage på grund av sina brännskador.

Hiroshima 11

En överlevare som blev 93 år. Tsutomu dog 2010

Lyckligvis är nutida offer sällsynta; offer för saker som ramlar ner från himlen. Det går visserligen att göra en roligare parallell till den egyptiska hund som 1911 strök med efter att hunden fått en sten från planeten Mars i huvudet. Det är extremt sällsynt att stenar från Mars dimper ner på jorden. Det har dock hänt fler gånger en kust bara det året 1911. Staden där detta skall ha hänt heter Nakhla.

Det blev en lätt utvikning från ämnet.

 Det fanns kritiker till att bomberna fälldes. En av kritikerna var Dwight Eisenhover. Han sade:

”In 1945 … , Secretary of War Stimson visited my headquarters in Germany, [and] informed me that our government was preparing to drop an atomic bomb on Japan. I was one of those who felt that there were a number of cogent reasons to question the wisdom of such an act…. During his recitation of the relevant facts, I had been conscious of a feeling of depression and so I voiced to him my grave misgivings, first on the basis of my belief that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary, and second because I thought that our country should avoid shocking world opinion by the use of a weapon whose employment was, I thought, no longer mandatory as a measure to save American lives. It was my belief that Japan was, at that very moment, seeking some way to surrender with a minimum loss of ’face.’ The Secretary was deeply perturbed by my attitude, almost angrily refuting the reasons I gave for my quick conclusions.”

Source: The White House Years: Mandate for Change: 1953-1956: A Personal Account (New York: Doubleday, 1963), pp. 312-313

Murphys lag är en lag som kommer att drabba oss när den mänskliga faktorn felar vid något av världens kärnkraftsverk. Murphys lag berättar för oss att människan är inte perfekt. Vi felar. Vi felar hela tiden och varje dag. Vi kommer aldrig kunna göra kärnkraften fullständigt säker. Det är det främsta argumentet för att ta bort kärnkraften.

 • Kärnkraften är gjord av människan
 • Människan är inte perfekt
 • Människan gör fel
 • Det kallas den mänskliga faktorn
 • Ett annat sätt att uttrycka den felande länken människan är Murphys lag

Murphys lag lyder:

”Om det finns två eller fler sätt att göra något, och ett av dessa sätt leder till en katastrof, så kommer någon att göra det på det sättet”

dag staahle - Sweden - STHLM

En annan bra lag jag själv praktiserar är: ju oviktigare ett dokument är, desto viktigare är det att man tar en kopia på det

Dag Ståhle

Medlem i Sveriges Författarförbund sedan 2004

Definition:

 1. En katastrof är inom sjukvården en situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet
 2. En stor olycka är en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet
 3. Enbart termen olycka är en plötslig händelse som har skadlig inverkan på människor, miljö och egendom

* Internationella termer är:

 1. Catastophe
 2. Disaster
 3. Accident

Källa till definitionen: Liselott Englund, Katastrofens öga, journalisters arbete på olycksplats – englunds förlag (s.i.c), 2008

Om andra bra grundlagar som gäller kärnkraften
Murphys grundlag:
Allt som kan gå galet gör det

Tillägg till Murphys 1:a grundlag:
Och vid sämsta tänkbara tidpunkt

O’Tooles tillägg till Murphys lag:
Kan ingenting gå galet, gör det ändå det

Murphys 2:a lag:
Om något som borde ha gått galet inte gör det, visar det sig senare att det hade varit bättre om det hade gjort det

Arkimedes princip enligt Murphy
När en kropp nedsänks i vatten, ringer telefonen

Andra grundlagar inom vetenskapen:

Inom vetenskapen klassificeras ting i tre kategorier:

1. De som inte fungerar
2. De som går sönder
3. De som man tappar bort

Lagen om den selektiva gravitationen:
Varje föremål faller så det ställer till med mesta möjliga skada

Sodds andra lag:
Förr eller senare måste sämsta möjliga omständigheter inträffa

stjärnor

Klotformig stjärnhop i Ormbäraren. Det är möjligt att det finns möjlighet att leva någon annanstans i rymden. Det är bara det att det blir så dyrt att flytta dit. Stjärnorna kvittar det ändå lika om någon är född eller död. Det betyder däremot en ganska stor roll för oss själva att det går att överleva på jorden. Då gäller det att börja fundera på hur vi skall göra minst åverkan på jorden för att kunna bevara den i så bra skicka som möjligt till framtida generationer.

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.