168 HIROSHIMABOMBER AV RADIOAKTIVT CESIUM SPREDS I ATMOSFÄREN VID OLYCKAN I JAPAN 2011

 KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Ugglan i bloggen

Av Dag Ståhle

Storleksordningen av 168 hiroshimabomber med radioaktivt cesium spreds 2011 upp i atmosfären när det blev härdsmälta i en reaktor i Japan.  Hiroshimabomben släpptes 1945 över Nagasaki och Hiroshima. Bomben över Hiroshima  innehöll 64 kilo uran. Jäm­förelsevis skickades 50 ton radioaktivt material upp i atmosfären när det sovjetiska kärnkraftverket Tjernobyl havererade 1986. Ytterligare 70 ton spreds i närområdet. I dag ligger strålningsnivåerna på 10–100 procent över det normala och det är fort­farande farligt att bo i om­rådena nära kraftverket.

Det här inlägget kommer vara ett tillägg till tidigare inlägget:

Doden

OM DET 5:E BUDET – DU SKALL INTE DRÄPA

2 bloggenStruktur av inlägget:

1 Bakgrund till den ansökan som SKB AB – Svensk Kärnbränsle hantering gjorde 2011

  1. 1 Om atombomben över Hiroshima och Nagasaki
  2. Om atomers sönderfall och vad strålning är
  3. Om Cesium 137, radioaktivt ämne,  som kom ut vid katastrofen i Tjernobyl
  4. Om kärnvapen
  5. Om kärnkraften i Japan
  6. Om Tjernobyl

1

Bakgrund:

SKB AB  (Svensk Kärnbränslehantering AB)  är det multinationella företag som har lämnat in en ansökan om att få slutförvara det farliga radioaktiva avfallet i berget vid Forsmarks reaktorerna I, II och III. SKB AB vet att KBS3-metoden är felaktig och att koppar rostar.

SKB-slutforvar-sve-1

SKB AB vet att deras  metod är fel. Den har bytt namn några gånger. Nu heter den KBS3-metoden. Samtliga tre barriärer är otillräckliga.                         1. Kopparkapseln kommer att förstöras inom de första 1000 åren 2. Betonitleran kommer att svälla för fort 3. Berget har en struktur från början som är otillräckligt. Vid sprängningar i berget kommer nya sprickor uppkomma. Vatten kommer ner i berget. Pumpar skall då pumpa bort vattnet i minst 100 000 år.

Ansökan har inte gått igenom. I tidigare inlägg förklaras varför SKB AB anser att platsen är bra. I tidigare inlägg förklaras tydligare varför den här metoden, KBS3-metoden, inte kommer att fungera. Radioaktivitet kommer ut i Östersjön och i grundvattnet i Östhammars kommun.

japan

1:1

Om atombomben:

I augusti 1945 fälldes två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Minst 160.000 människor dog omedelbart och antalet döda har därefter fortsatt att stiga.

hiroshima

Horishima 1945

Överlevande har fått svåra strålskador som lett till sjukdom, missbildningar och skador på arvsmassan. Trots minnet och vetskapen om vad atomenergins strålning kan leda till är Japan den i dag tredje största kärnkraftsnationen i världen.

Japan 1945 är ett mörkt kapitel. Situationen var att i augusti 1945 hade USA tagit Okinawa. Den första ön med inhemsk japansk befolkning.

USA behövde ett uppbyggnadsområde för ett anfall mot de Japanska huvudöarna.

Sovjetunionen planerade att anfalla via Hokkaido. Striderna på Okinawa hade varit ytterst bittra. USA hade över 80 000 döda och skadade. Japan hade minst 110 000 döda soldater och okänt antal civila.

Invasionsplanen av Japan planerades att bli via två massiva sjölandsättningar. En i södra Kyushu och en i Tokyobukten. Japan hade mobiliserar sin civilbefolkning till motstånd. Allt från skolungdom till pensionär. Allt från jaktvapen till spjut och hoppades att skapa så stora förluster på fiendesidan att USA skall tvingas till förhandlingsbordet.  Samtidigt har Japan kvar sina trupper i Kina, trupper som mördade runt 100 000 kineser i månaden.

Flygvapnet hade ödelagt Japans större städer. Då föreslås en kampanj som skall slå mot Japans infrastruktur för att slå det japanska transportnätet. Detta väntas leda till svält med runt 20 miljoner dödsoffer. I det läget väljer Harry Truman att sätta in sina två återstående atomvapen över städerna Hiroshima och Nagasaki.

Därefter kapitulerar Japan.

Strålning

Om en person blir utsatt för höga doser av joniserande strålning kan kroppens celler skadas eller dö. Hur stor skada som uppstår beror på hur mycket och vilken typ av joniserande strålning personen utsätts för. Joniserande strålning delas in i olika typer med olika egenskaper. Nedan listas några av våra vanligaste strålslag. Alfastrålning är partikelstrålning och består av heliumkärnor som sänds ut när vissa tunga atomkärnor sönderfaller. 1 Alfastrålningen har en räckvidd i luft på bara några få centimeter. Strålningen stoppas av tunt papper. Den kan inte tränga igenom huden. De alfastrålande ämnet kommer in i kroppen genom inandningsluft eller dricksvatten. Den största risken att få in alfastrålning i kroppen kommer från radon. 2 Betastrålning är också partikelstrålning och består av elektroner eller positroner som sänds ut när vissa atomer sönderfaller. Betastrålning hindras av tjocka kläder eller fönsterglas och når flera meter i luft. Betastrålning utgör en risk för människan om partiklarna kommer in i kroppen på samma sätt som alfapartiklar. Dessutom kan betastrålningen ge skador på ytliga organ som ögats lins. 3. Gammastrålning är elektromagnetisk strålning som uppstår när radioaktiva ämnen sönderfaller. Den har lång räckvidd men stoppas av ett blyskikt på flera centimeter, decimetertjock betong eller flera meter vatten. Det är den sista varianten av strålning och som kommer från avfall från våra kärnkraftsverk som är verkligt farligt för djur, natur och människa.

2

Om atomers sönderfall och vad strålning är:

En atomkärna som inte trivs med sig själv kan tas itu på fyra olika sätt. Tre av sätten innebär att atomkärnan sänder ut olika slag av strålning som uppkallats efter de grekiska alfabetets första tre bokstäver, alfa, beta och gamma. Alfastrålning sänder ut en heliumkärna som består av två protoner och två neutroner. Betastrålning innebär istället att en elektron sänds ut. Den farligaste strålningen heter gamma.

3

Om Cesium 137, radioaktivt ämne,  som kom ut vid katastrofen i Tjernobyl:

Det cesium-137 som spreds över Europa efter Tjernobylkatastrofen är källan till beta som gammastrålning. Det tar 30 år innan cesiumkärnan  förvandlas till barium. Strålningen är farlig om du får i dig cesium – 137.

4

Om kärnvapen:

Ibland kan atomkärnor vara sammansatt så att de inte kan falla sönder enligt de tre sätten ovan. De faller då isär i två delar. Detta kallas för fission. Det blir energi över i rörelseenergi som i sin tur ger upphov till värme. När uran-235 faller sönder frigörs ofta neutroner. Den reaktionen slår sönder ytterligare atomkärnor. En kedjereaktion sätter igång. Om kedjereaktionen får fortsätta kan det gå så illa att att det hela exploderar.

Det är vad som händer i kärnvapen.

japankartaNY-660

Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) var mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen lika med 168 Hiroshimabomber. Se längre ner i texten om cesium.

 11 mars 2011 slog en tsunami ut ett antal reaktorer i Japan. Katastrofen ledde till en härdsmälta

5

Om kärnkraften i Japan:

radyasyon-insana-bunlari-yapiyor-radyasyon-nukleer-1257101Japan har 17 kärnkraftverk med 55 lättvattenreaktorer i drift. Lättvattenreaktorer använder vanligt vatten som kylmedel och moderator. Det finns två typer av reaktorer av lättvattentyp, tryckvatten- och kokvattenreaktorer. Lättvattenreaktorn är de absolut vanligaste reaktortypen i världen.

I Sverige finns tio – sju kokvatten och tre lättvattenreaktorer. Den aktuella havererade reaktorn Fukushima 1 byggdes 1971 och jämngammal med Oskarshamn 1.

6
Om Tjernobyl:

Tjernobyl är den mest allvarliga olyckan inom de 60 år vi genererat el med kärnkraft.

img

Bilden föreställer Dag Ståhle

Medlem i Sveriges Författarförbund / frilansare

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.