OM DET 5:E BUDET – DU SKALL INTE DRÄPA

 KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Thank you for the mess

Ugglan i bloggenAllt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. ( Matt. 7:12, Bibel 2000)

 

Av Dag Ståhle

– Harrisburg, Tjernobyl och händelsen i Japan är en realitet som vi måste förhålla oss till

Doden

Det svåra valet. Att använda kunskapen vi har eller att döda kunskapen vi skaffat oss? Hur vi än gör riskerar vi att det leder till död när det kommer till kärnkraften, slutförvaringen och upparbetningen av det använda avfallet / uranet till plutonium. Mortus/mortua betyder död på latin.

Den gyllene regeln hjälper oss förstå vad vi skall göra med det farligaste avfallet vi hittills producerat. Den gyllene regeln hjälper oss förstå varför kärnkraft är fel.

Döden så har plutonium, kärnkraft och kärnvapen beskrivits. Vi människor har skapat något som hur vi än vrider och vänder på det bara kan leda till förstörelse. Kunskapen om klyvning av atomer gav oss kunskapen om döden. Vi tog en bit av kunskapens frukt och fick större kunskap om döden. Vi författare skräms med döden. Nu skräms förtroendevalda dels med hur lite de kan om kärnkraft och slutförvarsfrågan dels hur de skulle kunna använda kärnvapen. Ja hur vi än väljer blir det död av detta i slutändan. Vem skall vi skylla på? Går det att skylla på någon – hitta en syndabock? Det är ju så vi människor brukar lösa problem inte utmaningar. Låt oss betrakta avfallet från kärnkraften som utmaningar.

Förslag någon hur lagra?

Kan vi skylla på vetenskapsmännen som tog fram kärnvapen? Politikerna som valde att släppa bomberna över Japan? Kapitalisterna som tjänade och ännu tjänar pengar på detta som har döden i sina armar?

En synsätt är att älska; glömma och förlåta. En utmaning är att finna var vi skall placera guden Plutos avfall. Pluto är dödens gud enligt den romerska mytologin. Vi själva kan bara lita på att vår egen Gud vet det svaret.

Förr i tiden gick det bra att elda med ved.Vinterkvällar som sommarkvällar; vi var lika mycket europeér för det. Länken går till en artikel om släktskap. Så gott som samtliga folk i Europa är mycket nära släkt med varandra. Enligt en ny genetisk studie har nästan alla människor på kontinenten samma ursprung för bara 1 000–2 500 år sedan.

Ukriana

”Vad är överklass? De tärande, de styrande. Att styra är icke ett arbete. Det är bara en sysselsättning, knappt det .., ” August Strindberg ur Samlade skrifter som utkom 1913 efter Strindbergs död.

Dödens gud, Pluto från gamla Romarriket, är så nära att Pluto andas i våra nackar. Nu finns kärnkraften, atomvapen och atomavfallet som dödar i mycket små mängder. Symtomen märks efter en timme. Blödningar från öppningarna och stora diarrér. Döden kort sagt är det vi också skall slutförvara.

Död var också det som hände i och med  härdsmältan i Tjernobyl 1986.Vladislav Petrov var ett av offren. Pojken blev 3 år.

Tjern1

Kärnkraften handlar om det 5:e budet. Det lyder: Du skall inte dräpa.

För beskriva hur dumt allt är med kärnkraft finns följande exempel. Om du doppar din hand i kokande vatten och samtidigt smäller till handen med en hammare så kan Du inte bevisa vad som gjorde mest ont. Var det hammaren eller det kokheta vattnet? Samma logik skall användas i kärnkraftsfrågan.

Dödsguden

Pluto var i den romerska mytologin underjordens härskare. I underjorden tänker sig SKB AB att det farliga radioaktiva avfallet skall ligga. Buffert är Östersjön om något går åt helvete. Vilket det kommer att göra.

Grekiska Hades eller romerska Pluto är dödsrikets härskare. Speciellt Pluto har med kärnkraften att göra. Ett tag fanns planer på att skjuta ut avfallet i rymden. I rymden finns Pluto, ”dvärgplaneten” som egentligen inte alls är en planet enligt de definitioner som människan skapat för att tala om för andra människor vad en planet egentligen är.  Pluto namngavs efter dödsguden Pluto. Pluto, ”dvärgplaneten”, fick sitt namn 1930. Det var en elvaårig skolflicka som gav ”dvärgplaneten” namnet. Venetia Burney Phair hette hon. Venetia Burney Phair ville döpa det vi då trodde var en planeten efter Pluto som i den romerska mytologin gestaltade underjordens härskare.

Orsaken till namnet är följande källa:

http://www.nasa.gov/multimedia/podcasting/transcript_pluto_naming_podcast.html

Naming Pluto

Venetia Burney Phair flickan som gav ”dvärgplaneten” Pluto sitt namn.

”Venetia, can you tell us a little bit about the circumstances that happened in 1930 that brought you to suggest the name of Pluto?

Yes, I don’t quite know why I suggested it. I think it was on March the 14th, 1930 and I was having breakfast with my mother and my grandfather. And my grandfather read out at breakfast the great news and said he wondered what it would be called. And for some reason, I after a short pause, said, “Why not call it Pluto?” I did know, I was fairly familiar with Greek and Roman legends from various children’s books that I had read, and of course I did know about the solar system and the names the other planets have. And so I suppose I just thought that this was a name that hadn’t been used. And there it was. The rest was entirely my grandfather’s work.

And your grandfather (Falconer Madan) was a librarian I understand who had a lot of friends who were astronomers.

That’s exactly right. He was retired He had been Bodleian’s Librarian, which is the head librarian in the Bodleian at Oxford, which is the university library of course.

And he suggested the name to the astronomer Herbert Hall Turner, who then in turn cabled the idea to the American astronomers at the Lowell Observatory. Is that correct?

That is correct, yes. Professor Turner had been Astronomer Royal in the past and was a professor at Oxford. On the day it was suggested—my grandfather dropped a note to him—he was, on that day, attending a meeting in London of the Royal Astronomical Society. They were all thinking about names, but for some reason, none of them thought of Pluto.”

Det är nu i underjorden allt det hemska skall förvaras. Avfallet skall ligga hos Pluto, dödsguden, i 100 000 år om SKB AB få igenom sin ansökan. Ansökan lämnades in februari månad 2011.

SKB AB, ett multinationellt företaget med endast en sak i tanken profit, har då lämnat in en ansökan om att få placera avfallet i underjorden 500 – 600 meter ner där grundvattnet i Östhammarskommun går. Det blir i dubbelbemärkelse dödsguden Pluto som kommer att vaka över avfallet om SKB AB får rätt att lägga avfallet där. Vad kommer att hända om det sker? Radioaktivitet kommer att gå ut i grundvattnet när skyddet kring avfallet vittrar sönder. Se den korta filmen om bevis på det. KTH forskaren Peter S förklarar. Peter S är korrosionsforskare, expert på hur metallare faller sönder – slarvigt uttryckt rostar.  Peter S är också  kärnkraftsforskare. Han är en av dem som forskar kring bridreaktorer, en typ av IV generationens kärnkraftsverk. Metoden innebär att plutonium måste framställa från avfallet. Det innebär stora risker. Om alla nationer skall syssla med det. Plutonium är svårt att ta fram ur avfallet och kräver speciell kunskap. Plutonium används vid framställning av kärnvapen.

 1. Är det verkligen rätt plats? (Svaret är givetvis nej)
 2. Är berget i vid reaktorerna i Forsmark rätt övervakare över ett så farligt ämne? (Svaret är givetvis nej)
 3. Skall avfallet upparbetas så att plutonium kommer fram (Svaret är givetvis nej)
Plutoniumanvändning Plutonium kan användas som ingrediens i atomvapen och som ett nyckelmaterial vid den industriella utvecklingen av kärnkraft. Ett kg plutonium kan producera 22 miljoner kilowattimmar värme- energi. Ett kg plutonium i en atombomb motsvarar 20 000 ton kemiska sprängämnen. Pu-239 har en ungefärlig halveringstid på 24110 år och avger alfa- och (svag) gammastrålning.

Så som du vill att andra skall vara mot dig så skall du vara mot andra lyder svaret på samtliga tre av dessa frågor.

Människan uppför sig som en huligan både när det kommer till kärnkraften och mot naturen. Vi har ingen rätt att göra åverkan på Moderjord / Gaiya. Ändå är det det enda vi verkar syssla med.

 1. Vi har ingen rätt att utrota våra medmänniskor med kärnvapen!
 2. Vi har ingen rät att sprida avfall från kärnkraftverk!
 3. Vi har ingen rätt att använda Östersjön som en soptunna för allt möjligt från miljögifter till radioaktivitet!
blogger Ukriana

Det finns 21% syre i luften. Det verkar finnas 0 % vett och etikett i skallen på vissa människor.

Energifrågan är angelägen att ta tag i inför valet. Det finns fortfarande en föreställning om att kärnkraft skulle vara miljövänlig och ekonomiskt hållbar. Det främsta argumentet för att skrota den svenska kärnkraften är kärnavfallsfrågan. Skälet är att den mänskliga faktorn kommer att falla ut ännu en gång någonstans där dödsguden Plutos avfall eller hans kärnklyvning pågår.

Om sannolikhet och vad det är – klassisk definition.

 1. När inte om det går åt helvete vid något av verken
 2. När inte om det går åt helvete vid  någon transport på Östersjön
 3. När inte om det går åt helvete  vid något slutförvar

Det är ingen gissning. Det är så det kommer att bli. Slutförvaret är det farligaste vi lyckats framställa hittills.

Foto fotografi bild färg

Det mest farliga avfallet ligger idag i Oskarshamn i stora vattenfyllda bassänger. Dit transporteras avfallet från de olika reaktorerna / verk som finns i Sverige. Transporten går per båt över stora delar av Östersjön. Centerpartiet har haft funderingar på att lagra utländskt avfall i Sverige. En idé av A. Lööf (C). Centerpartiet hade också en fundering på att bryta uran i Sverige. En idé av M. Olofsson (C).

Du som fortfarande hävdar att kärnkraften är billigare, säkrare eller bättre än andra energislag har:

 1. Du räknat med slutförvaringskostnaderna 100 000 år framåt i tiden? Det är den tid som det mest farliga avfallet, det gamma-strålande avfallet, skall klinga av. Avfallet måste ligga avskilt från allt vad liv heter.
 2. Har Du räknat med försäkringar för eventuella olyckor?
 3. Har Du räknat med kostnaden för miljön vid uranbrytning?
 4. Har Du räknat med kostnaden för radioaktiva utsläpp eller en olycka vid slutförvar eller transport?

Det har Pluto; DÖDS-guden gjort. Anledningen till olyckor är alltid den mänskliga faktorn. Det vet dödsguden Pluto.

tjern2Miljön är ett av de stora prioriteringsområdena. Energifrågan, skola, vård och sysselsättningen. Det sista speciellt för unga. Det är sannolikt de stora valfrågorna 2014.

Östersjön och frågorna som rör Östersjön skall givetvis in under miljöfrågorna till valet.

Kärnkraften har med Östersjön att göra.Verken ligger kring kusten. Det för att verken tar in kylvatten från bland annat Östersjön. Vattnet pumpas åter uppvärmt tillbaka till Östersjön. Det varma vattnet påverkar djurlivet kring verken. Det är ett väldigt dyrt sätt att värma vatten på? Det är ett väldigt effektivt sätt att förstöra förutsättningarna för liv där verken finns.

Slutförvaret transporteras idag mellan kommunen Oskarshamn och kommunen Östhammar. Anledningen är att slutförvaret ligger i Oskarshamn. I stora vattenbassänger ligger avfallet där för att kylas. Det skall först ligga där i 30 år. Därefter skall det kylas i 100 000 år. I kommunen Östhammar finns Forsmarksreaktorer I, II och III. Avfall forslas till Oskarshamn via båt på Östersjön från Forsmarksområdet. Via kusten förbi Stockholm.

2 bloggen

The fight for clean water!

Med kärnkraften kommer den ökade risken för terrorism och utsläpp. Lägg därtill möjligheten att anrika avfallet till plutonium. Plutonium används till att göra kärnvapen. Nästa generation av kärnkraftsverk bygger på den processen. En variant heter bridreaktorer. I Sverige forskas det på kärnkraft och bridreaktorer. Det finns kärnkraftsforskare dels vid Ångströms, laboratoriet i Uppsala, dels vid Kungliga Tekniska i Stockholm. Det innebär återigen att risken ökar; risken för död. Det om generation IV blir verklighet.

Argument:

1 Hotbilden / risken för att ett av verken / reaktorerna smäller / felar ökar med antalet anläggningar som byggs i världen. Återigen klassisk sannolikhetslära.

2 Strålning dödar. Strålningen varken syns, luktar eller känns. Strålning sprids och läcker under hela processen från brytning av uran till slutförvaring.

3 Brytningen av uran skadar naturen och sprider radioaktivitet. Brytningen sker inte i Sverige. Här ligger en moralisk fråga. Hur kan vi låta andra människors liv och hälsa äventyras för att vi själva skall få uranet de bryter. Det faller åter på den regel som lyder. Du skall vara mot andra så som du själv önskar att andra skall vara mot dig.

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

(Matt. 7:12, Bibel 2000)

4 Kärnkraften medför risker vid upparbetning av avfallet. Plutonium framställs vid upparbetning av det farliga avfallet. Plutonium används vid framställning av kärnvapen. Plutonium används också i IV:de generationens kärnkraftsverk. Det är emot naturlagarna att framställa plutonium. Plutonium förstör natur, djur och människan.

 Kärnkraften strävar inte mot en hållbar utveckling. En hållbar utveckling tar ansvar för medmänniskor, djur och natur.

facebook pic

De andra djuren i Gudens trädgård verkar ha en helt annan inställning till naturen än människan. Vad beror det på att människan är så som hon är? Aldrig nöjd. Tillsynes egoistisk och ibland påfallande avundsjuk på andra djur som människor.

Kärnkraftsfrågan handlar om konsekvenserna när den mänskliga faktorn faller ut. Det värsta exemplet är Tjernobyl. Olyckan gav döda människor, missbildningar, massflykt och ödelagt natur. Naturen är en källa som inte går att reparera. Därför är det omställning till helt andra energiformer som skall till.

Det för att:

 1. Vi lever över naturens tillgångar
 2. Våra ekologiska fotavtryck blir allt större
 3. Jorden klarar inte hur mycket sopor som helst varken på land, i luft eller i hav
 4. Kärnkraft kommer av vetenskapen att göra kärnvapen – kärnkraften medför för stora risker på medmänniskor, djur och natur. Anledningen är att kärnkraften innebär att gamma-strålande radioaktivitet som dödar kommer ut i kretsloppet till medmänniskor, djur och natur.
 5. Uran bryts och förstör naturen och leder till radioaktiv spridning samt död för de människor som bryter uranet. Uran bryts i Kanada för svenska kärnkraftsverk
Tillsammans

Sömnens gud är Hypnos, far till Morfeus. Lösningen av var det radioaktiva avfallet skall ligga måste vi hitta tillsammans. Vad än vi tycker eller står i kärnkraftsfrågan. Det är allas ansvar. Just nu finns tre läger. För, emot – bryr mig inte alls.

Det finns ett enda sätt för oss människor att försöka ställa ordningen tillbaka. Det är att samarbeta, leva i harmoni, med naturen. Leva i harmoni med andra medmänniskor. Vi klarar inget själva och på egen hand. Det kallas för symbios. Allt annat kallas för att parasitera. Det vill säga leva på någon annan

Så levde stenåldersmänniskorna, i harmoni / symbios med naturen. Du skall inte bli stenåldersmänniska. Det behöver du inte bli.  Däremot är det gott att leva i harmoni med naturen, oss själva och våra medmänniskor. Av naturen plockar Du bara ut det du själv behöver utan att förstöra för andra medmänniskor. Du förstör inte naturen så som multinationella företagen gör kring Östersjön. De multinationella företagen förstör naturen för kortsiktiga vinster. Det gäller gruvnäringen som alla annan industri kring Östersjön. I det här fallet gäller det främst den multinationella kärnkraftsindustrin som företräds i Sverige av företaget SKB AB.

Det gäller nu att kunna samarbeta med våra medmänniskor och människor i de här företagen för att finna, i det här fallet, den säkraste, smartaste  och bästa lösningen för det radioaktiva avfallet. Det svenska radioaktiva avfallet som idag ligger i CLAB, Oskarshamn, i vattenfyllda stora bassänger för att klinga av – radioaktiviteten är farligt för allt den kommer åt.

Vi måste helt enkelt hitta den bästa lösningen för slutförvaret. Det är utmaningen. Nu har vi satt oss i ett moment 22.Vi har ett avfall som vi inte vet vad vi skall göra av. Vi producerar mer avfall eftersom vi inte ställt om till andra mjukare och mer harmoniska energikällor. Harmoniska för oss och för vår natur.

Nu när vi har dödsguden Plutos avfall är vi människor helt enkelt tvingade att finna lösningen för att slutförvara det avfallet. Slutförvaret skall sova tryggt i 100 000 år. Det är vi tillsammans som måste hitta var avfallet skall ligga och slumra. Avfallet får inte väckas på 100 000 år.

Avfallet kan liknas vid den björn som sover och som ständigt måste övervakas. Det trygga förvaret kommer att bli svårt att hitta. Hur skall vi kunna garantera en så lång period av törnrosasömn? Var vi nu än vågar att lägga avfallet som är så farligt att det gamma-strålande avfallet dödar i en mängd som ryms i en snusdosa.

Vi är tvingade att ständigt övervaka avfallet i 100 000 år

Inte vacka den bjorn som sover.

Att vakta den björn som sover; inte en helt lätt uppgift när det handlar om Sveriges mest avskydda och farliga avfall. Det radioaktiva avfallet från driften av kärnkraftverken kring bland annat Östersjön.

Att samarbeta är det som gäller vilken sida vi än står i kärnkraftsfrågan. Det andra är att vi inte kan ha bråttom så att det blir fel beslut. Endast den dåraktige hastar är ett kinesiskt uttryck som passar här. Ändå ja det är bråttom att finna andra lösningar för energiförsörjningen. Det beslutet måste börja med valet. Ditt eget val. Ny forskning måste sannolikt till för att kunna hitta nya energimöjligheter. En konstruktiv och öppen diskussion måste till för att hitta den absolut säkraste platsen för Dödsgudens avfall.

Hur var det nu den är texten började? Det är dumt att både stoppa handen i kokhett vatten och samtidigt slå handen med en hammare? Det är det vi människor nu håller på med dels när det kommer till kärnkraftsfrågan dels när det kommer till slutförvaret. Vi leker en katt-och-råtta-lek och det med Dödsguden själv Pluto. Avgrundens gud Pluto.

Katten på råttan – råttan – på – repet.

Repet .., ja det var just det ja .., repet .., som vi inte får slå knut på! Då måste någon hugga repet mitt i tu som Alexander den store gjorde med den Gordiska knutet. Knepet kallas för ”Alexanderhugget”.Vad jag .vet gick det rätt bra för den grabben. Vid 23 års ålder erövrade han världen.

Ja om inte annat så är ett ”Alexanderhugg” en lösning. Hur nu det ”Alexanderhugget” än ser ut i det här fallet.

img

Dag Ståhle

Romanförfattare, frilansare & medlem i Sveriges Författarförbund

* Tänk dig en bok i vilken framtiden står skriven. Det står dig fritt att läsa vad Du vill om den framtida historien. Ingen kunskap undanhålls dig. Men det finns en begränsning. När du slår igen boken har du glömt allt du läst. I vilken mening existerar då kunskapen om framtiden?

Så blir det med avfallet var än vi lägger det på eller i vår egen planet. Vi kan aldrig finna ett sätt att tala om för samtliga framtida generationer / människor i framtiden efter oss var avfallet ligger. Det kommer bland annat en istid om 10.000 år.

 1. Vi kan inte märka avfallet som kommer att stå sig
 2. Vi kommer inte kunna bevaka avfallet under en så lång tid
 3. Vi kan inte heller placera det på jorden eftersom för många hot uppstår med det. Plundring. Avfallet kommer i orätta händer. Sannolikheten för det är stor. Sannolikhetsteorin är matematik som innehåller olika metoder att beskriva och räkna slumpmässiga händelser. Händelser och utfall studeras i sannolikhetskalkyler som beskriver hur troligt ett utfall är.
 4. Avfallet kommer med all garanti ut i miljön vid ett sådant beslut att placera det i eller under jordytan. Vi kan inte ju inte ens garantera vad  som händer i eller på jordytan imorgon. Hur skall vi veta vad som händer om 10, 100, 1000 eller 10 000 eller som i det här fallet 100 000 år?

Vi har ännu inte ens funnit hur vi skall omsluta avfallet på ett till 100 procent säkert sätt  utan att barriärerna, de skyddande höljena, förstörs.

Andra faktorer att ta hänsyn till:

 1. Människan är en krigisk natur
 2. Människan är nyfiken
 3. Människan kommer att vilja dels förstå vad det är som ligger där gömt, slutförvaret, dels vilja utnyttja det för egna egoistiska syften
 4. Människan är påhittig. Vad händer när människan finner vad slutförvaret är?

Det enda vi kan göra är att finna ett sätt att förstöra avfallet. Att använda avfallet igen blir en för stor risk eftersom plutoniumet då kommer fram. Risken att plutonium kommer i orätta händer är stor eftersom människan natur är som den är.

Gud vet vad vi skall göra för att göra detta avfall oattraktivt och ofarligt. Den gyllene regeln är ett sätt att hantera situation och finna ut  vad som skall hända med detta farliga radioaktiva avfall. Den gyllene regeln lyder:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Thank you for the mess

Uttrycket:

Thank you for the mess skall Kjell Magne Bondevik, dåvarande statsministern i Norge sagt efter en gudstjänst i Brasilien.

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.