DET SOM HÄNDE I HARRISBURG KOMMER ATT HÄNDA IGEN

 KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Ugglan i bloggen

Av Dag Ståhle

Fakta: Kärnkraften i USA

2 bloggen* Inga nya kärnkraftverk har byggts i USA sedan olyckan på Three Mile Island utanför Harrisburg 1979.

Hör om olyckan. (radioinslag på 12 minuter) och Olof Palmes resonemang efter olyckan på Three Mile Island. Året är 1979.
* Det finns reaktorer som ligger i områden med risk för jordbävningar, till exempel San Onofre-verket nära San Luis Obispo i mellersta Kalifornien.
* Politiker i USA har föreslagit att avancerade datorer ska räkna ut hur kärnkraftverken skulle klara värsta tänkbara scenario, som en kombination av skalv och tsunami.
* Ett annat stort problem är kärnavfallet. Det finns i USA 65 000 ton kärnavfall utan slutförvaring.

Det forskas på nya kärnkraftsverk. De kallas för generationen IV. Hur kan vi göra det? Hur kan vi människor anse att vi skall äventyra djur, natur och människor framöver? Det som hände i Harrisburg kommer att hända igen. Sannolikheten för det är 100 %. Den mänskliga faktorn kommer att fela så som den mänskliga faktorn alltid gjort. KK är i texten kärnkraftsverk.

Harrisburg

Harrisburg. Året var 1979.

Allting med kärnkraften är bakvänt. Det kallas för att sätta hästen före vagnen när du inte räknat ut allt vid en process. Bridreaktorer eller fjärdegenerationens kärnkraftverk är det forskning kring. Det är dels det nuvarande avfallet som är intressant dels upparbetningen av uranet, i det nuvarande avfallet, till i huvudsak plutonium. Nu används några procent av uranet vid energiövervinning i KK. 97 % av energin i uranet är kvar i atomavfallet. Plutonium används till att göra kärnvapen. Avfallet är det farligaste människan hittills lyckats producera.

Det finns också fortfarande i huvudsak stora problem med kärnkraften när det kommer till driften. En olycka inte bara kan vara framme. En ny olycka kommer någonstans i världen. Det främsta argumentet för en olycka är den mänskliga faktorn. KK skapades för att ta fram kärnvapen. KK skapades inte som en energikälla. Vi uppfinner KK som är något som vi inte vet hur avfallet från KK skall tas om hand. Avfallet, atomresterna, är det verkligt stora problemet med KK. Idag håller forskare på att forska på att ta fram den IV generationen  KK. Här kommer bridreaktorer in. Med bridreaktorer finns tre stora problem / hot.

blogger 222

Det nuvarande atomavfallet är farligt i 100.000 år. Om bridreaktorer blir aktuellt kommer det att bli farligt i 1000 år. Idag utvinns några procent av uranet. Vid en upparbetning kommer plutonium fram. Plutonium används till kärnvapen. Det är relativt svårt att upparbeta atomavfall.

1. Det avfall som redan finns måste upparbetas. Tidigare har syftet med upparbetningen av avfallet varit att tillverka kärnvapen. Anrika plutonium av avfallet. Hur skall vi kunna lita på att de länder som skall upparbeta atomresterna till att anpassas för att köras i IV generationens KK. Risken är att det också blir nya kärnvapen av en del av plutoniet? Det är visserligen svårt att anrika avfallet. De som kan tekniken har en möjlighet att göra kärnvapen. Det är stor sannolikhet att det är det som kommer till att hända. Det finns med det sagt otroliga risker med att upparbeta det avfall som finns.
2. Bridreaktorer är visserligen säkrare men återigen det finns en mänsklig faktor även här. Om den mänskliga faktorn faller ut har vi en olycka eller ett intrång.
3. Det blir ett avfall även vid bridreaktorer. Detta avfall skall hållas avskilt i minst 1000 år. Tiden 1000 år är en för lång tid för att någon människa skall kunna garantera att avfallet inte kommer i orätta händer. Tiden 1000 år är för lång tid för att någon människa kan garantera att avfallet inte kommer ut i naturen.

Tiden 1000 år är hisnande. Om vi går bakåt i tiden hade vi Järnåldern parallellt med Vikingatiden. Vi tar två händelser som hände för 1000 år sedan. De flesta av er kommer sannolikt att ha hört talas om den ena men inte den andra. Exemplet tas för att beskriva grundproblemen dels med den mänskliga faktorn dels med tidsaspekten.

Exempel I:

blogger 333

Den färd Leif Eriksson gjorde med det skepp han köpt på Island av Bjarne Herjolfsson. Det finns dokumenterat att Skeppet hade 35 man i besättningen. 1492 skulle skulle Christofer Columbus stiga land på Bahamas. Då var han 500 år efter Leif Eriksson och hans mannar. Källorna till resan är dels Grönlänninga sagan dels Erik Rödes saga. Erik Röde var far till Leif Eriksson.

I början av 1000 talet seglade de första vikingarna till Amerika. Leif Eriksson var den viking som främst sätts i samband med färden. Vikingarna kallade Amerika för Vinland. Leif Erikssons pappa hette Erik Röde. Om det inte hade varit så att Erik Röde fallit av en häst och skadat foten skulle även pappan följt med till Vinland. Då hade det varit Erik Röde som nämnts som den person som upptäckte Amerika / Vinland. Här kommer den mänskliga faktorn in. Pappan ramlade av en häst och fick stanna hemma då han var skadad.

Exempel II:

knud2

Knut den Store.

Knut den store levde mellan 995 – 1035. Knut den store var son till kung Tveskägg av Danmark. År 1016 återtog han den engelska kungakronan som gått förlorad 1014. England förlorades då fadern, kung Tveskägg, dog. År 1018 blev Knut kung av Danmark och 1028 kung av Norge. När han dog hade hans rike utökats till att ingå även Svealand och Skottland.

Nu till argumenten. Vid exempel I var det den mänskliga faktorn som gjorde att sonen blev mer känd än fadern och tillräknas som Vinlands / Amerikas upptäckare. De flesta av oss har hört om Leif Eriksson. Det flesta av oss vet att det var den viking som upptäckte Vinland / Amerika.

leif-eriksson-greenland

Leif Eriksson – sonen till Erik Röde. Erik Röde, pappan till Leif Eriksson, räknas till den viking som upptäckte Grönland. Erik Röde föddes i mitten av 900-talet. Han växte upp på Jären i sydvästra Norge. Efter att han och fadern blivit fredlösa i Norge, efter ett dråp, utvandrade de två till Island. På Island dog Erik Rödes far. Erik gifte sig på Iland med Tjodhild. Erik fick tre söner. Leif, Torwald & Torsten. Erik Röde fick en dotter. Dotterns namn blev Frejdis. På Island slog fadern ihjäl två män och fick ta sig till Grönland. Leif Eriksson, sonen, blev kristen efter en resa till Norge där han sägs träffat kung Olaf Trygvason. Han kom åter till Grönland med en präst. Erik Röde dog lite efter år 1000.

Vid exempel Knut den Store är det sannolikt få av oss som känner till Knut den store eller att han ens var son till Sven Tveskägg av Danmark. Om vi inte är otroligt intresserade av vikingar eller möjligen historia. Knut den Store är en minst lika viktig viking som Leif Eriksson. Det är bara det att få av oss vet det idag.

Frågan blir vad för rätt har vi idag att äventyra generationerna efter oss då vi inte vet allt som hände ens för 1000 år sedan? Ingen av oss kan se in 1000 år i framtiden. Hur skall vi då kunna garantera vad som händer med atomavfallet de följande 1000 år framåt i tid?

Risken är för stor.

blogger 555

Galaxen Vintergatan och vår jord.

Människans placering här på jorden är ett mirakel. Vi är placerade perifert i en stor rymd, kosmos, som vi vet mycket lite om. Det skulle ta oss kring 4 ljusår att ta oss till den första stjärnan. Det skulle ta oss 26 000 ljusår år till Vintergatans centrum. Ett ljusår är den sträcka som ljuset färdas på ett år. Ett ljusår är kring 10 biljoner kilometer. Ljuset har en hastighet kring 300 000 km / s. Exakt 299792,458 km/s. Det är den hastighet vi måste färdas i för att komma till den första stjärnan. Den närmaste stjärnan förutom vår egen sol heter Proxima Centauri. Avståndet är 4,3 ljusår. Det skulle ta en människa som färdades i ljusets hastighet tre och ett halvt år. Lite fortare än de vi kunde tro. Det vill säga 4,3 ljusår.

blogger 111blogger 888

Vår litenhet bör ställas i relation till den skada vi nu gör på vår egen planet. Vintergatan är en gigantisk spiralgalax med spiralarmar. Vintergatan vrider sig kring ett centrum. I centrum finns sannolikt ett stort svart hål. Animerad film som förklarar enkelt vad ett svart hål är. Filmen utgår från Stephen Hawkings teorier om svarta hål.

Normala galaxer har runda centrum. Vintergatan är en sällsynt galax eftersom den vrider sig. Det kallas för stavspiraler. Vintergatan består av hundra miljarder stjärnor. Med solen som är en medelmåttig medlem bland Vintergatans alla solar. I Vintergatans solsystem vimlar det av planeter som vi inte har koll på. Hur många världar som gömmer sig därute har vi inte en aning om. Därför går det inte att skjuta ut avfallet i rymden. Det är omoraliskt mot annat eventuellt liv i rymden.

blogger999

Pluto räknas inte längre som en planet. Annars är bilden riktig så som vi känner till den närmaste rymden.

blogger 12

Proxima Centuri är den stjärna vi idag vet ligger närmast jorden.

Solens plats i Vintergatan är inte särskilt märkvärdig. Den är däremot ytterst viktig för oss människor. Vi skulle inte kunna leva utan den. Vi människor befinner oss i utkanten av kosmos med ett avstånd in till centrum av Vintergatan på kring 26 000 ljusår. Vi människor är betraktat från det perspektivet synnerligen obetydliga för övriga kosmos. Med vilken rätt tar vi oss att förstöra förutsättningen för vår jord för nästa generationer människor? Det kan vara en lyckträff att jorden är där den är. Det kan likadant förhålla sig annorlunda. Det kan vimla av liv därute. Med det sagt  följer ett enkelt resonemang och några frågor.

1. Vet någon enda av oss människor syftet med att jorden blev till?
2. Kan någon enda av oss människor säga vad vi gör här på den här planeten?
3. Hur kan vi människor, med kunskap av allt det ovan, göra vår jord så illa som vi gör?
4. Vår brist på kunskap om oss själva eller jorden är enorm. Därför borde vi människor använda energislag som inte gör oss eller jorden illa. Hur kommer det sig att vi inte gör det?

5. Vi skall inte bli religiösa nu. Men det finns två bud som jag finner goda att plocka upp här och nu. Det ena är du skall inte ha andra Gudar än Gud. I det budet ligger den centrala uppmaningen Du skall inte pröva din Gud. Vet vi ens vem eller vad som skapat jorden och människorna? Vad eller vem är vår skapare? Ingen av oss kan med säkerhet säga om det finns en Gud. Med blotta ögat förvånas vi över det vi ser och det faller sig inte orimligt att det kan finnas en högre kraft som vi kallar Gud. Borde vi människor inte vara ödmjuka inför att vi människor har ett liv på en så underbar plats som jorden? Det vare sig det finns en Gud eller inte?
6. Det andra budet jag finner gott att ta upp är Du skall hedra din fader och din moder så skall det gå dig väl. Vilken är vår fader och vår moder förutom vår biologiska mamma och pappa?  Modern är vår jord. Moderjord. Gaiya. Tellus. Jorden. Fadern är den kraft som gjort vår tillvaro på den här gröna planeten möjlig. Hur det än gått till!

Vi bör med andra ord inte ens fundera på att skita ner den här jorden eller äventyra jordens framtid eller kommande generationers tillgång till den här gröna planeten! Därför skall vi inte göra mer atomavfall. Därför skall vi inte använda KK.

Slutligen skall vi ta ett resonemang från Stephen Hawkings.

I Monza Italien uppkom en teori kring guldfiskar i runda akvarier. Teorin utgick från att det var sällsamt grymt att ha guldfiskar i runda skålar. Anledningen skulle vara att guldfisken fick en förvriden bild av världen utanför skålen. Här är det ett exempel om perceptionsbegreppet. Perception är hur vi uppfattar omgivelsen. Tingen, ljuset, rummet och hur vi själva upplever tiden som rör vid inte bara dessa tre. Perception defingeras som uppfattningen av omvärlden med hjälp av sanserna. Sanserna är sinnesintrycken. Lukt, känsel, syn med flera. Hur vet vi människor att den verklighet vi ser är sann?

blogger 16

Kan världen vara helt binärt uppbyggd? Det vill säga med 1:or och 0:or? Vem är då konstruktören? En datamaskin? Gud? Eller varelser som vill få oss och tro att världen ser ut som den gör för att vi inte skall bli rädda? Tanken är både fascinerande, hemsk och sannolikt ganska otrolig för de flesta av oss om det skulle vara sant. Inget finns dock ännu som bevisar det.

Om vi tänker oss att vi är i en rund skål som guldfiskar uppkommer frågan kring om vi tittar på en alternativ värld så som guldfiskar gör? Så är Hawkings exempel. Guldfisken ser världen via en vriden lins. Linsen buktar utåt. Ljuset bryts i vattnet. Kan vi människor se en version av världen? Vi sitter alla i en situation som liknar guldfiskens. Det vill säga i en rund guldfiskskål. Det kallas återigen för en alternativ realitet – för att vi skall kunna diskutera eller förstå Hawkings resonemang överhuvudettaget, se bilden. Läs texten gärna igen.

blogger 191

The Matrix, filmen, utgår från en alternativ realitet. Datorer har lurat människorna att tro att människorna lever i en verklighet. Människorna är lugna i den skenvärlden som datorerna skapat. Datorerna suger ut människornas bioelektriska energi – vad nu det är? Det är en film så visst vi får köpa då att människor har bioelektriskenergi. Är vi alla i en slags Matrix?

blogger 141

Lever vi i en Matrix. Hawkings är inte främmande för den tanken.

En syntetisk värld? En illusionsvärld där våra sinnen luras av ett krökt rum så som en krökt glasvägg? Den skeva glaslinsen för guldfiskar blir den tydligaste bilden av Hawkings tankar.

Om vi så är; är vi då ansvariga för våra handlingar? Vi vet inte ens att vi betraktar livet via en skev lins som lurar sanserna. Vet vi?

Stephen Hawkings har dragit ett liknande resonemang.  Vad blir slutligen konklusionen? Om vi människor inte vet vad vi gör här på jorden. Om vi människor därtill inte förstår att vi ser allt i en slags skev bild så som Hawkings har föreslagit. Om vi människor tror oss veta att det tar kring 26.000 ljusår att komma till Vintergatans svarta hål – det vill säga om vi kan färdas i ljusets hastighet. Hur kan vi då ens få för oss att använda energikällor som vid ett haveri kan orsaka gigantisk skada för oss och planeten? Vår obetydlighet bör få oss att tänka till. Därtill hur kan vi människor få för oss att anrika avfallet för att dels göra kärnvapen dels göra om riskäventyret att köra avfallet i KK igen med de risker med haveri som finns och som redan är realiteter – Harrisburg 1979 med flera andra platser.

dHbM3U9n8r25Swaby-ACtl

Stephen Hawkings 70 år.

Hawkings frågeställning rör ansvaret vi människor har. Ja det är klart att vi har ett ansvar även om bilden av världen skulle vara en slags skenbild som Hawkings anser. Vi är alla ansvariga för våra handlingar utifrån de förutsättningar vi har fått av den Fader som skapat förutsättningarna. Hur denna kraft än ser ut.

space

Frågor kring kärnkraft:

1. Är upparbetning av atomavfall rätt? Här finns en risk om nationer / människor skall hålla på med det. Det eftersom plutonium är svårt att få fram. Plutonium är värdefullt. Plutonium används vid framställning av kärnvapen.

2. KK är en produkt av kärnvapentillverkning på 30-talet. Vad vi håller på med är att sätta hästen före vagnen då vi inte har en aning om hur vi skall ta hand om avfallet. Skall vi då göra ännu mera avfall?

3. Vår vetskap framåt i tiden är mer eller mindre noll. Hur kan då någon människa ta ansvar för det mest farliga människan har framställt under de första 1000 år framåt i tiden?

4. Vilken rätt har vi att förstöra förutsättningen för våra framtida generationer?

5. I skenet av hur lite vi vet om oss själva och vår egen roll borde vi då inte vara mer försiktig och bevara jorden för framtiden?

6. Bridreaktorer ger ett avfall som skall hanteras i 1000 år. Kan vi garantera säkerheten? Motivera ditt svar.

7. Om ditt svar blir nej. Hur kan Du då ta ansvaret för dagens atomavfallet som skall slutlagras i 100.000 år?

8. Bridreaktorer blir mindre och kan flyttas. De skall därför placeras 25 meter ner i jorden. Här finns en risk för människor som kan skada dem i syfte att skada en nation. Är det rätt att ta den risken?

9. Vem är vår egentliga skapare? Skall vi sätta vår skapare på prov? Vilken rätt har vi till det? Motivera dina svar.

10. Vad är poängen med människans tid på jorden? Om du vet svaret och tycker att KK är rätt och du därtill anser att avfallet inte medför några som helst risker (vilket självklart är fel). Är du då beredd att sätta dig över andra människors hälsa och framtida levnad? Om avfallet kommer i orätta händer eller kommer ut i naturen och skadar djur, natur och människa vems är då ansvaret om inte ditt?

Sist en tankegåta som tangerar det du läst?

blogger171

Vem styr världen och människorna? Vad är människornas roll i världen? Vilket ansvar har vi människor i världen?

Men hur vet ni att inte världen
har sina hjärnhinnor också?
Eller att det i något hörn av
rymden inte sitter en stor eller
liten spindel, vars trådar sträcker
sig till allt?
– Diderot, D’Alemberts dröm

img

Dag Ståhle
Medlem i Sveriges Författarförbund

*Pluto var i 76 år en planet. Idag är Pluto en dvärgplanet. Skillnad på en planet och en dvärgplanet finns att läsa här.

Fakta

Åtta runt
solen
Solsystemets åtta planeter:
• Merkurius
• Venus
• Jorden
• Mars
• Jupiter
• Saturnus
• Uranus
• Neptunus.
Som dvärgplaneter räknas Pluto, Charon och Xena.

pluto

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.