Östersjöns Giftiga strömming blir till mat åt fiskodlings industrin

Kustfiskarna oroas av att tillgången på strömming blir allt sämre. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5828475   En orsak kan vara att allt fler båtar, de flesta från Finland men också från Västkusten fiskar till havs med finmaskiga trålar som sopar rent. Och fångsterna blir ofta till laxmat i form av fiskmjöl http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5828475&playaudio=4909599 Fiskaren Bosse Sillman lägger till vid kaj… Continue Reading


Gruvor är inte hållbar ekonomi

Mineraler är viktig resurs för Sveriges ekonomi. Statsministern Fredrik Reinfeldt sade i sitt jultal 2013 att gruvorna är Sveriges motsvarighet för Norges Olja. Har Sverige verkligen ingen annan väg för god livsstandard och goda statsfinanser? Finns det inga andra hållbara alternativ för statskassan? Det krävs nya sätt att mäta samhällsekonomisk nytta företag ger, att bara… Continue Reading