ÖPPET BREV TILL LISE NORDIN – RIKSDAGEN

KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Ugglan i bloggen

Av Dag Ståhle

lise.nordin@riksdagen.se

Öppet Brev till Lise Nordin (MP) – Riksdagen som skrivit en debattartikel i tidningen Göteborgsposten. Vad är problemet Lise Nordin?  Problemet är att Östersjön är ett skört hav som nu också den svenska kärnkraftsindustrin med sitt multinationella företag SKB – Svenskkärnbränslehantering AB vill använda som en buffert för radioaktivitet. Det är problemet!

Lise Nordin sitter för Miljöpartiet

oppet brev

Foto: Klicka för större bild – Det radioaktiva avfallet som dödar i en mängd som ryms i en snusdosa

Film I & II om det svenska slutförvaret

 1. http://www.youtube.com/watch?v=7X_GjIToT9Q%20
 2. http://www.youtube.com/watch?v=FYSUeYJ-nr0

Debattartikel om det svenska slutförvaret:

 1. http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.5667621-hur-ska-vi-gora-med-det-radioaktiva-avfallet-

Din egen debattartikel införd i Göteborgs Posten:

 1. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1690822-karnkraftens-subventioner-sinkar-fornybar-energi

Hej Lise Nordin .., sittande för Miljöpartiet i Riksdagen. Just läst din artikel i GP.

En fråga blir: Hur är den svenska kärnkraftsindustrin subventionerad?
En annan fråga blir: Den kärnavfallsfond som finns skall inte den täcka kostnaderna även för slutförvaret?

Om ditt svar är nej. Vad är den då till för denna fond? Endast ha lojala forskare som säger som SKB  vill att de skall säga och tar fram forskning som går i linje med SKB´s egen linje. Så att SKB kan få igenom sin ansökan om att få slutförvara det radioaktiva avfallet i Svenskt urberg?

2 bloggen

Fight for clean water! Fight for Östersjön!

Att göra som i Tyskland verkar vettigt. I Tyskland satsa de på andra energiformer och teknik för att   dessa skall komma fram. Det är ju också poängen i din egen debattartikel.

Klokt!

SKB – den multinationella aktör som är verksam även i Sverige vill göra ett slutförvar i berget. Ett slutförvar 500 meter ner i berget i Östhammar. Det kommer inte fungera eftersom vatten måste pumpas upp från berget under 100.000 år. SKB har i sina beräkningar med att berget kommer att läcka in vatten. Vattenpumpar måste pumpa bort detta vatten som kommer dels från Östersjön dels är grundvattnet. Det kan ju inte vara ett vettigt slutförvar? Det är en fråga till dig! Om pumparna stannar efter x antal år. Vem kontrollerar att pumparna fungerar tiden ut? Berget skall ju också fyllas igen med lite kross så att ingen kommer ner dit. Vatten kommer ändå läcka ner dit eftersom bergets gelogi/ struktur är sådant att det inte är tätt.

Det finns även andra problem med detta slutförvar. Slutförvaret ligger under Östersjön. Är det verkligen klokt?

Så vad skall vi då göra med detta farliga radioaktiva avfall? Skjuta ut det i rymden går inte! Vi vet inte heller om vi är ensamma i rymden. Det blir omoraliskt. Det hade annars varit en bra lösning. Den lösningen som nu finns är att lägga det i ett urberg i kopparkapslar där det redan är en våt miljö. Berget är inte tätt. Det blir en fullständigt obegriplig lösning på ett idag olösligt problem. Vi fortsätter ändå att producera ännu mera atomavfall. Varför Lise Nordin gör vi det?

KK, kärnkraft, är en biprodukt från tillverkningen av atomvapen. Så ser historien ut för KK. Den genererar arbetstillfällen ja. Avfallet från KK är livsfarligt. Vad skall vi göra med avfallet som dödar i en så liten mängd som ryms i en snusdosa? Se filmen! Avfallet som sprider gammastrålning, den farligaste strålningen, skall kapslas in i barriärer. Kopparkapseln är en av det mera problematiska. Den 5 centimeter tunna, i detta fallet kopparn, kommer sannolikt att rosta sönder under de första 1000 åren. Detta enligt KTH korrosionsforskaren Peter Szakalos, se filmen.

Avfallet, om SKB får rätt att lägga det 500 meter ner vid kärnkraftverket i Forsmark, kommer att spridas ut i Östersjön och grundvattnet. Om det placeras  i område SKB tänkt. Ansökan har ännu inte gått igenom. Det finns ännu tid att stoppa / avslå ansökan. I området, Forsmarksområdet där det redan ligger 3 reaktorer och där avfallet skall placeras,  kommer grundvattennivån ytterligare att sänkas. 500 meter ner ligger idag det grundvatten i det område SKB tänker sig lägga  atomavfall. Det ligger under Östersjön. Det ligger i närheten av kärnkraftverket Forsmark. Är det verkligen en god och välgenomtänkt placering Lise Nordin?

En fråga:

Är denna plats inte synnerligen olämplig Lise Nordin?

Så Lise Nordin vad skall vi då göra med detta avfall?
Vad är vettigt att göra med det?

1: En satsning på andra energiformer är av godo
2: En bred kunskap hos medborgaren är av godo så att vi kan vända opinionen så att KK kommer bort som energikälla

3: Kunskap & information kring vad som är de kända riskerna är väl ändå det minsta våra medborgare bör få. Vi är alla ändå ansvariga för var detta avfall skall slutförvaras. Är inte en informationskampanj av goda för att sprida det som kommer att hända om SKB får igenom sin ansökan? Det är klart att radioaktivitet kommer läcka ut! Det är klart att berget inte är tätt! Placeringen i sig vid grundvattnet i kommunen Östhammar under ett skört Östersjö förefaller olyckligt.

Sweden - Stockholmw Demonstration i Stockholm Skandinaviens Huvudstad

En längre film kommer nu sändas av Öppna Kanalen i två delar via Presens TV och Åke Askensten. Skall det debatteras kring detta slutförvar så är det ett ypperligt tillfälle.

Vänligen:
Frilansaren & romanförfattaren: Dag Ståhle
Dag Ståhle har tidigare en Bach in Nursing & journalism. Han har tidigare skrivit några romaner.
PS: Glöm inte de många frågorna.

Länkar till olika miljösidor som har med frågan att göra:

 1. http://tcktcktck.org/
 2. http://www.globalclimatecampaign.org/index.php?cmd=Main.ShowCountry&id=48&language=en#country48
 3. http://350.org/

img

Foto: Av brevskribenten Dag Ståhle, infolänk om författaren

Infolänkar kring slutförvaret

 1. http://nonuclear.se/files/karnavfallsnytt20131127.pdf
 2. http://www.mkg.se/kopparkorrosion
 3. http://fukushimaupdate.com/
 4. Artikel om katastrofen i Japan

japan

Bakgrund till SKB´s, den svenska kärnkraftsindustrin, ansökan:

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas nu både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Mark- och miljödomstolen som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och sedan lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar de slutgiltiga tillståndsbesluten.

Filmen om Fukushima:

”Fukushima, Never Again” tells the story of the Fukushima nuclear plant meltdowns in northeast Japan in March of 2011 and exposes the cover-up by TEPCO and the Japanese government. This is the first film that shown in the United States that interviews the mothers of Fukushima, nuclear power experts and trade unionists who are fighting for justice and the protection of the children and the people of Japan and the world. The residents and citizens were forced to buy their own geiger counters and radiation dosimeters in order to test their communities to find out if they were in danger. The government said contaminated soil in children’s school grounds was safe and then when the people found out it was contaminated and removed the topsoil, the government and TEPCO refused to remove it from the school grounds.

Bild öppet brev

Bilden är en länk till en kortfilm om kärnkraftsolyckan i Japan.

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.