Siken hotad. Vi söker svar.

sik

Frågan till våra ledande politiker:

Var har ni politiker för plan för att rädda siken?

Läs artiklarna:

Siken på väg att försvinna utanför Härnösand/ Sundsvall

Siken på väg att försvinna i Bottenhavet/ Gävle

Larm från fiskare i Kalix. Lax och Sik är sjuka / Kalix 

Fiskeriutskottet/Europaparlamentet svarar. 

Text av Robert Casinge som är Jens Nilssons  assistent i fiskerifrågor

Hej Bror,

Jag heter Robert Casinge och arbetar bland annat för Jens Nilsson (Fiskeriutskottet)  som du har kontaktat angående siken.

Mig veterligen så har vi inte diskuterat siken i Europaparlamentet under den här mandatperioden så jag kan inte säga att det finns en konkret plan. Jag tror däremot att åtgärder som krav på rätt redskap, förbud mot utkast, fiskefria zoner och en allmänt ändrad inställning till bestånden som numera är mycket mer hållbarhetsinriktad, kommer att leda till fördelar även för arter som inte är reglerade på EU nivå.

Jag har ringt bl.a. havsmyndigheten för att förhöra mig om frågan och förvaltningen av sik sker enligt dem på nationell nivå så det ligger på riksdagen och havsmyndigheten att vidta åtgärder snarare än EU.

Havsmyndigheten håller sedan en tid tillbaka på att utvärdera fiskefria områden för att se hur det påverkar just sik då även de ser problemen med vikande bestånd. Det är en åtgärd som liknar den som vi arbetat för i revideringen av den gemensamma fiskeripolitiken. Vår partigrupp har varit drivande för att få fram ett nätverk av fiskefria zoner för att stärka bestånden.

Vår inställning till allt fiske är att det måste ske med långsiktig hållbarhet som det första kriteriet. Tyvärr så räcker det inte alltid med sänkta kvoter eller fiskestopp och det behöver heller inte vara den mest effektiva åtgärden. Utsättning kan vara en åtgärd men det krävs då att man inte sätter ut fisk från fel plats för att inte slå ut lokala bestånd som är risken t.ex. för laxen (då varje älv har separata bestånd). För en fisk som vandrar upp i åar och älvar som siken så kan det komma att behövas att man ser till att undanröja vandringshinder där det är möjligt. Detta är en fråga där vi har velat skärpa kraven t.ex. när vi arbetat med ålförordningen.

Jag önskar att jag kunde ge dig ett mer konkret svar än att hänvisa till indirekta åtgärder men det ligger som sagt inte på EU. Vi är i vilket fall som helst intresserade av att följa utvecklingen av den här frågan så du får gärna återkomma. Jag har redan läst artiklarna du länkat till förutom någon där det krävdes att man registrerade sig men jag antar att det kommer flera.

Ha det gott

Robert

 Följdfrågan

Tack för svar.

 

Jag hoppas även att Fiskeriutskottet, Riksdagen och HaVs myndigheten mfl  börjar utreda vilka skador vattenkraftens turbiner har på våra lekvandrande fiskarter  i Östersjön?

47981_10200101125552625_66557559_n

562634_3177389315369_17521838_n576723_3177395715529_876800207_n

Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa. Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Flodpärlmusslan är också starkt hotat till följd av öringens tillbakagång i och med att den lever i fiskens gälar under sitt första levnadsår.


Vattenmagasin  får genom den onaturliga nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten ett stört ekosystem. Detta beror på att den huvudsakliga produktionen av djur och växter normalt sker vid stranden ned till c:a 6 meters djup.

 De konstanta svängningarna i vattenstånd gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att till exempel de norrländska vattenmagasinen drabbas av näringsbrist. Nedströms dammen kommer den gamla strömfåran att vara ömsom torr och ömsom ha högvatten – en förändring i levnadsmiljön som blir svår att anpassa sig till för samtliga arter.

Med vänliga hälsningar

Bror Högbom

savethebaltic.wordpress.com

( se även mitt förslag till fiskvandringsväg) Prefab/ Fiskvandringsrondell  : http://op.se/lanet/ostersund/1.5988332-antligen-fick-han-bygga-sin-fisktrappa

Hej Bror,

Jag skickar ditt svar vidare till Jens.

Vi har som sagt redan tittat på vattenkraften men i en annan fråga. Det var då ålen som det handlade om. 

Det var egentligen bara ett anpassningsförfarande som inte skulle ändra lagstiftningen i sak men det blev några förbättringar i alla fall. Kanske inget som kommer att revolutionera situationen men vi ändrade så att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för vandringsvägar även om man når målen för bestånden. Förut stod det tvärtom, att man bara behövde vidta åtgärder om man inte nådde målen. Vi väntar på en översyn av direktivet och hoppas att ändringarna även får genomslag i översynen och ger mer långsiktiga effekter i medlemsstaternas ålförvaltningsplaner, men som du skriver, det finns fler arter som måste underlättas för.

Tyvärr så tror vi att utsättning, Catch and realese m.m. är lite som hjärt och lungräddning. Det kan vara bra för att hålla saker igång för tillfället men det behövs mer långsiktiga åtgärder för att de naturliga processerna skall hämta sig.

Det var riktigt kul att läsa artikeln om din fisktrappa och att du fått gehör från vattenfall. Ditt engagemang är både inspirerande och imponerande och en mycket mer direkt åtgärd än vad vi vanligtvis kan göra från Bryssel.

Jag önskar dig lycka till med ditt projekt och låt oss gärna få reda på hur det utvecklar sig.

 

Mvh

Robert Casinge

 

Tack för bra svar.

Vattenkraften kan vara bra om man miljöanpassar den. Då menar jag inte fiskvägar.

Det är turbinerna som måste anpassas för fiskens storlek.

Exempelvis finns det liggande turbiner och stående tubiner. Liggande (kaplanturbin) är skonsammare för fisken, Jag tycker även att all småskalig vattenkraft bör förbjudas.

D v s där kraftverket har en liten turbin.

Vilken fiskart överlever i en liten turbin?

Kaplan tubin: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaplanturbin

Jag har därför ytterligare en fråga.
Hur gör man om man vill lyfta frågan i Europaparlamentet ?
D v s den skada som små turbiner har på våra vattendrag.
Läs även artikeln av Jan-Olof Larsson (S)
Ha en bra dag.
Hälsningar
Bror Högbom
Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.