Östersjöns syrebrist

Nya forskningsresultat visar att tillförsel av näringsämnen är den huvudsakliga anledningen till ökad syrebrist i Östersjöns sjöbotten. Näringsämnen kommer från förbränningen av fossila bränslen, utsläpp från reningsverk, från gödningsämnen och intensivare djurhållning skriver  Kemivärlden Biotech. Nästan en tredjedel av havets botten är död pga syrebrist. Hela forskningsrapporten:  ”Deoxygenation of the Baltic Sea during the last century” finns… Continue Reading


Isfiske på Kvarken

Sikfiske i Holmsund Västerbottens län Idag tog jag och min kamrat Patrik en behövlig vila från Bloggandet! Vi besökte långsmal viken i Holmsund! Som enligt rykten skulle vara ett bra ställe för sik.  Isen var nog på sista valsen, kändes obehagligt att gå på ca 10 cm tjocka isen,  som knapra och fräste vid varje… Continue Reading


Siken hotad. Vi söker svar.

Frågan till våra ledande politiker: Var har ni politiker för plan för att rädda siken? Läs artiklarna: Siken på väg att försvinna utanför Härnösand/ Sundsvall Siken på väg att försvinna i Bottenhavet/ Gävle Larm från fiskare i Kalix. Lax och Sik är sjuka / Kalix  Fiskeriutskottet/Europaparlamentet svarar.  Text av Robert Casinge som är Jens Nilssons… Continue Reading