Svårt att följa Gruvtillstånd

Guldgruvor har en livscykel som varar 5-10 år. Svartlidens guldgruvans livscykel börjar lida mot sitt slut, nästa år 2015 stängs Dragon Minings gruva i Svartliden. Gruvan har enligt ledningen varit lyckosam men säger att tillståndet har varit Svårt. Förra sommaren figurerade Dragon Mining i Sveriges största miljöskandal där gruvan hade överskridit de flesta tillåtna gränsvärden under flera års… Continue Reading


Föroreningar och tungmetaller i fisk foder under 2012

Oppdrett.wordpress har glädjen att presentera utsläpps siffror som ingen statlig myndighet har brytt sig om att räkna ut. Den totala mängden av miljögifter i norsk fiskfoder. Resultatet ä uträknat genom ett medianvärde för främmande ämnen och total mängd fiskfoder uppgett ifrån jordbruksverket övervakningsprogram av fiskfoder 2012. https://soundcloud.com/cjsfradio/april-1-2014-april-fools-and Vi har också lagt till två extra rader som… Continue Reading