Framtida fiskodlingar kan vara landbaserade

Hållbart fiske på Ica och Konsum?  Frågan är om man kan finna den här odlade fisken på dessa butiker? är det hållbart om vi renderar att slå ut vilda bestånd av fisk? vad kan butikerna göra för att hjälpa bestånden att klara sig i en framtid. WWFs rekomendationer. Hälften av fisken, skaldjuren och musslorna i affärerna kommer från odlingar och de… Continue Reading


Vackra vandringsleden Björnrundan i Kuusamo lockar 150 000 besökare årligen

Kuusamo i norra Finland, känd för sin vackra natur, rena vattendrag, fria forsar och vackra sjöar, har en mycket populär vandringsled som heter ”Björnrundan”. ”Björnrundan” som lockar 150 000 besökare årligen har vunnit priset i Finland som årets populäraste vanringsled i Kuusamo/Salla. Vandringsleden är totalt 82 km lång och det är runt 5000 som orkar vandra i dagar runt hela… Continue Reading


Bojkotta fiskodlings industrins avkväden

Bojkotta lax industrins odlingar! bevara den vilda fisken i våra vatten! Om inte måste vi ge hela Atlanten samt Östersjöns fiskar mediciner i en framtid. Den odlade fisken får mediciner mot dessa angrepp.  Vi ser hellre ett yrkesfiske med levande älvar och biologisk mångfald, det huggs ned regnskogar för att ge plats för Palmolja produktion som används i… Continue Reading