Nästan 10.000 ton palmolja som används i fiskfoder 2013

Källa: Nyligen har det varit fokuserat på användningen av palmolja i spannmål inklusive kreatursfoder. Det var NRK.no som tog upp frågan om att Tine och foderföretaget John Deeres återförsäljare har underlåtit att informera jordbrukare och konsumenter om användningen av palmolja i sitt foder. http://soundcloud.com/cjsfradio/april-1-2014-april-fools-and Både Ewos och Skretting har i tidigare artiklar och Kyst.no har… Continue Reading


Parasiter i odlad lax

Nematoder är lindade larver av rundmaskar som kan ses i inälvorna av fisk. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS Hämtat från: Laxen Branschen anser att den har bevis på att fisken är fria från parasiter. Jag skulle hävda att det inte, säger forskaren Tor Atle Mo Veterinary Institute of Finance tidningen. Kan leda till döden Du riskerar skarp… Continue Reading