Så ska östersjöfisken bli giftfri

Mindre gifter i Östersjöfisken skulle ge bättre lönsamhet till Gävlefiskare och minska transporter som den importerade fisken bidrar till. Hur det ska ske undersöks nu i ett forskningsprojekt. Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med kustfiskare från länen i Norrland startat ett projekt som ska undersöka vilka metoder som kan minska föroreningar i… Continue Reading