Debatt: ”Miljön förlorare när Slussen byggs om”

Naturvård och ekosystem marginaliseras i förslaget till slussens ombyggnad. En Naturvårdsfond borde upprättas för att kompensera skadorna, menar Lennart Gladh, WWF.

Ett delat inlägg är mer än tusen odelade.

Läs hela artikel här: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448677

miljaktuellt

Debattartikeln om Mälarens reglering av ansvariga från Projekt Slussen reser många frågor. Som deltagare i den referensgrupp som funnits kan jag konstatera att frågan om naturvård och ekosystem långtifrån varit given. Naturvård och ekosystem har inte samma dignitet i ansökan. Längre ned i texten står att det ”utformningen av den nya regleringen tas särskild hänsyn till värdefulla strandnära naturmiljöer genom att eftersträva årstidsvariationer som gynnar strandnära naturmiljön”. Denna anpassning består mera konkret i att vårvattnet skall behållas till mitten av maj innan det tappas ut.

1. Minska risken för översvämning runt Mälaren
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning, bebyggelse och infrastruktur, sjöfart, jordbruk
2. Minska risken för låga vattennivåer i Mälaren
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning och sjöfart
3. Förhindra saltvatteninträngning
Samhällsintressen: Dricksvattenförsörjning

Naturvård och ekosystem har inte samma dignitet i ansökan. Längre ned i texten står att det ”utformningen av den nya regleringen tas särskild hänsyn till värdefulla strandnära naturmiljöer genom att eftersträva årstidsvariationer som gynnar strandnära naturmiljön”. Denna anpassning består mera konkret i att vårvattnet skall behållas till mitten av maj innan det tappas ut.

Det stora och avgörande med regleringen är dock att högsta högvattennivå skall minska och lägsta lågvattennivå öka. Det vill säga på årsbasis skall fluktationerna/amplituden minska.

Detta är en utveckling som missgynnar Mälarens ekosystem och som lång sikt inte heller förbättrar situationen för de strandnära naturmiljöerna.

Det är exakt vad som skett också vid de tidigare regleringarna och som lett till minskad stress på till exempel vass och näckrosor som gynnas av mer stabila vattenstånd.

Som jämförelse kan nämnas
 att Mälaren för cirka 150 år sedan hade en årsvariation på upp till 1,5 meter. Ingen har förespråkat återgång till en helt naturlig variation men däremot en som långsiktigt inte förstärker den negativa trenden för strandnära ,grunda miljöer.

Runt Mälaren finns flera Natura 2000 områden som är beroende av ett fluktuerande vattenstånd såväl på årsbasis som under längre tid. Jag tror att de flesta naturengagerade människor kan acceptera att samhällsintressen som dricksvatten, sjöfart, jordbruk , infrastruktur anses viktigare än naturvård och biologisk mångfald om det klart och tydligt framgår att denna avvägning gjorts.

Det är dock inte vare sig korrekt eller trovärdigt att försöka göra Mälarens omreglering till en naturvårdsfråga.

För att kompensera framtida negativa konsekvenser har jag föreslagit att en Naturvårdsfond för Mälaren skall skapas i samband med den nya regeleringen. En fond vars medel kan användas för genomföra olika kompensationsåtgärder, ökade skötselskostnader och annat kopplade till Natura 2000 områdena.

Så gjordes av Banverket vid det ingrepp som skedde i Umeälvens delta i samband med ny järnvägslinje och så borde göras av Projekt Slussen för att möta framtida effekter av omregleringen.

Lennart Gladh, Världsnaturfonden

…………………………………………………………………………………………………….

Lyssna även på Steve Futures radioprogram om Nya Slussen: 

http://www.youtube.com/watch?v=eDx80zyNz5s&feature=share

…………………………………………………………………………………………………….L

Läs även Artikel:  Save The Baltic-salmon.

Just nu pågår förberedelserna för  bygget av Nya Slussen som ligger i Stockholm. Slussen är belägen mitt mellan Mälaren och Bottenhavet vid Gamla stan. Mälaren är Sveriges största vattentäkt med 2 miljoner användare.

Tre förvaltningar – stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret – står bakom ett gemensamt tjänsteutlåtande om Slussenprojektet. Slussen har tjänat ut och måste rivas, konstaterar tjänstemännen. Nya Slussen kan komma att stå klar 2018.

Free to join and sharing!
https://www.facebook.com/groups/253945969895/

slussenmodell683

Nu oroas miljöorganisationer, allmänhet, limnologer och forskare över att det här bygget är större under vattenytan än ovanför . Bland annat innebär byggprojektet  att man ska fylla igen två stora gropar strax utanför Slussen som är 30 m djupa med giftig bottenslam och täcka ett ännu giftigare bottenskikt. Enligt limnologen Stellan F Hamrin (V) är det enorma mänder bottensediment som ska flyttas.  Mängden sediment kan jämföras med att man fyller en  långtradare  med sediment som avgår var tionde minut i 4 år.

Allt arbete som lagts ner för att förbättra vattenkvaliteten Mälaren, Stockhoms Skärgård och Östersjön kommer vara som bortkastad.

Förgiftningen av Stockholms skärgård kommer att pågå under åtta år då allt bottenslam kommer sköljas ut i Saltsjön och flyta ut i skärgården och läggas sig  bl a vid Djurgården, Vaxholm och Bogsundslandet.

Nya Slussens vattenföde kan jämföras med vårfloden i Dalälven som kommer att ta denna väg ut från Mälaren.

Slussen-ny-sluss-plan-o-sektion

Save The Baltic Salmon är mycket förvånad över att man i projektet talar så lite om det gifthaltigta sediment som ska flyttas.  Projektägaren har en plikt att tidigt upplysa allmänheten om frågor som berör miljökonsekvensutredningen.  Det är mycket viktig med en öppen dialog med tanke på att vårt gemensamma hav är till för kommande generationer.

Artisten Steve Future har pratat en  del om Slussen i sitt radioprogram Östersjöblues FM 98,5 Radio Haninge  och om den gigantiska förändring av Slussen,  som i grunden är en gammal vattenväg med allt vad det innebär.  Steve Future vill genom sitt radioprogram belysa att miljön har ett mycket högre reklamvärde än vad våra projektörer och politiskt ansvariga inser.

Lyssna där Steve diskuterar med limnologen Stellan F Hamrin (V) om  de miljöproblem Nya Slussen kommer att skapa (youtube klipp 18,27 minuter ).

http://www.youtube.com/watch?v=eDx80zyNz5s&feature=share

GetAttachment

Fler bilder på Nya slussen i 3D :

slussKultur683

imageloader

åå421-625x416slussen2

Läs även :

http://www.dn.se/sthlm/hundratals-har-overklagat-nya-slussen/

http://knutpunktslussen.se/

Sign:

Bror Högbom, ordförande i Save The Baltic-salmon.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.