Mr SAVE THE BALTIC/SALMON in european union

HANNU LEHTONEN Professor of Fisheries in Helsinki University  ”Salmon’s advocate” ____________________________________ http://www.vihrealanka.fi/henkil%C3%B6t/lohen-asianajaja Roughly translated quotes from the article: – Hannu Lehtonen has been called ”the leader of the sportfishermen’s gang” – Lehtonen has fearlessly participated in the public debate over fishing politics. After all participating in public debate and discussion is a right, if not… Continue Reading


Dam Nations

Petitioning President Obama Crack Down on Deadbeat Dams http://www.change.org/petitions/president-obama-crack-down-on-deadbeat-dams?share_id=wgBiQIjzJB&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_false http://savethebalticsalmon.se/levande-alv/ Biologisk mångfald. Östersjöns omkringliggande länder har allvarliga problem med att bevara den biologiska mångfallden av våra de runt 255 fiskarter som finns i Östersjön .  52  av dem  lever  i våra sötvattensjöar,  varav 12 är lekvandrande mellan hav och sötvatten,  i strömmande vattendrag . Orsakerna till arternas nedgång kan… Continue Reading