SAVETHEBALTIC/SALMON

Free to join and sharing! Like us on facebook https://www.facebook.com/groups/253945969895/ Welcome to Save the Baltic salmon! Group has been established in February 2010. Impressive is what happens when we stand United for a single goal! Clean water, vibrant genetic diversity and healthy habitats for Salmon.United in working for a better future . Do you want… Continue Reading


Stor syrebrist i Östersjön

Fisk påverkas av syrebristen på Östersjöns bottnar. Och den är värre än någonsin. Sedan millennieskiftet har de döda bottnarna brett ut sig från i snitt 5 till 15 procent av Egentliga Östersjön som sträcker sig från Ålands hav till de danska sunden. SMHI har mätt syrenivåerna i Östersjön sedan 1960-talet och det har aldrig varit… Continue Reading