Hjälp till att rädda Hörnån.

Hjälp till att rädda Hörnån. Mer än 30 000 000 kr är redan lagt ner i biotopvård och åtgärder! Flottnings rensning och återställande till naturligt ursprung. http://naturstacken.com/2014/03/05/hjalp-till-att-radda-hornan/ Free to join and sharing! https://www.facebook.com/groups/253945969895/ Hörnån är ett av de strömmande vattendragen i Nordmalings kommun, mindre än Öreälven och Lögdeälven. Hörnån rinner i hela sitt lopp i skogslandet.… Continue Reading


Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten träder i kraft den 7 mars.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen. Free to join and sharing! https://www.facebook.com/groups/253945969895/ – Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån,… Continue Reading


500.000 m3 med gifthaltigt bottensediment måste flyttas när Stockholm ska renovera Nya Slussen

Just nu pågår förberedelserna för  bygget av Nya Slussen som ligger i Stockholm. Slussen är belägen mitt mellan Mälaren och Bottenhavet vid Gamla stan. Mälaren är Sveriges största vattentäkt med 2 miljoner användare. Tre förvaltningar – stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret – står bakom ett gemensamt tjänsteutlåtande om Slussenprojektet. Slussen har tjänat ut och måste rivas, konstaterar tjänstemännen. Nya Slussen… Continue Reading