Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster
| Nattsländan Chimarra marginata indikerar ett artrikt vattendrag.Foto: J. Näslund/M. Lundgren
Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Regeringen beslutade igår om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka biologisk mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster till 2020. 

De nya etappmålen omfattar bland annat skydd av sötvattenområden och marina områden. Det marina skyddet ska prioriteras och öka med minst 570 000 hektar. Våtmarker ska öka med 210 000 hektar och sjöar och vattendrag med 12 000 hektar till 2020. Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och på ett utökat skydd av våra vattenmiljöer.
-Havet, sjöarna och vattendragen är unika miljöer. Samtidigt producerar de värdefulla ekosystemtjänster, till exempel fisk. De är dessutom ovärderliga för friluftslivet, sportfisket och fisketurismnäringen, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

För att säkra dessa värdefulla miljöer och för att se till att vi uppnår såväl uppsatta miljömål som målen i ramdirektivet för vatten krävs också verkningsfulla styrmedel. Sportfiskarna har till regeringen pekat på behoven av en ny vattenlagstiftning i enlighet med Vattenverksamhetsutredningens förslag, en ny fiskevårdslagstiftning med inriktning på miljöhänsyn och resurshushållning samt ökade resurser till vattenvård och kalkning.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.