Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster

| Nattsländan Chimarra marginata indikerar ett artrikt vattendrag.Foto: J. Näslund/M. Lundgren Sportfiskarna välkomnar regeringens satsning på biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringen beslutade igår om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka biologisk mångfald och livsviktiga ekosystemtjänster till 2020.  De nya etappmålen omfattar bland annat skydd av sötvattenområden och marina områden. Det marina skyddet ska prioriteras… Continue Reading