ÅRSMÖTE: Save The Baltic-salmon

Under sportfiskemässan  i Kista / Stockholm den 21-23 mars

kommer Save The Baltic-salmon ha årsmöte .

Datum för möte : Lördagen den 22 kl 14.00

( reservation för ändringar)

Mer information innehåll och plats för mötet finns att hämta i vår monter ( under sportfiskemässan) som finns strax innanför Entrén.

Den som vill får gäna medverka på årsmötet.

Dock har åskådare  utifrån inte per automatik rätt att rösta på årsmötet dock kan, görs inte normalt, årsmötet (medlemmarna) besluta att alla som deltar på årsmötet har rösträtt.

Sportfiskemässan 2014 monternr (2)

Free to join and sharing!
https://www.facebook.com/groups/253945969895/

1381163_655237984506918_389050739_n

http://www.sportfiskemassan.se/

Årsmöte 2013

( vårt första möte när föreningen bildades).

PROTOKOLL 1

Styrelsemöte

Save the Baltic/Salmon

Datum 20130414

Närvarande

Bror Högbom Henry Svonni Valberedningen

Kenneth Han Karlsson Bo Thomasson Fabian Arleskog

Jasper Pääkkönen Ingela Dahlin

§1 Mötets öppnande

Ordförande Bror Högbom hälsade alla välkommna och öppnade mötet

§2 Val av Sekreterare

Till Sekreterare valdes Henry Svonni

§3 Val av justerare för mötet

Till att Justera dagens protokoll valdes Ingela Dahlin

§4 Godkännande av Dagordning (Bilaga 1)

Den framlagda dagordningen godkänndes

§5 Konstituering

5a Val av Vice Ordförande

Till Vice ordförande för organisationen valdes Jasper Pääkkönen

5b Val av Sekreterare

Till styrelsens sekreterare valdes Henry Svonni

5c Val av Firmatecknare

Till firmatecknare för Organisationen Save the Baltic/Salmon utsåg Bror Högbom och Bo Thomasson att gemensamt eller varför sig teckna firma.

5d Val av AU

Inget Arbetsutskott valdes

§6 Verksamhet

6a Hemsidan

Ordförande Bror Högbom presenterade idéerna för hemsidan som han och en websesigner på Åland håller på att skapa. Bror fick styrelsens godkännande att fortsätta med arbetet.

6b Artdata banken

Bror Högbom berättade att Idén till artdatabanken uppkom när jag läste att endast en av tio personer har kompetens i våra Miljödomstolar. Tanken är att ALLA människor med lätthet ska få den information de behöver vid exempelvis nybygge av ett vattenkraftverk, gruva etc. D v s vilka arter som drabbas. Idag tror ofta Miljödomstolarna att man endast behöver kompensera med lax och öring när man exempelvis utreder bortfallet av lekvandande fiskarter vid exempelvis nya vattenkraftverk, gruvor, eller andra projet som berör vår natur till kommande generationer.

Bror Högbom fick styrelsens godkännande att fortsätta med det arbetet.

6c Baltic visitor Center (Bilaga2)

Bror Högbom berättade att Baltic Visitor Center är ett förslag på en publik anläggning där artdatabanken är bärare för forskning och för allmänhet att beskåda. Förhoppningen är att centret skall ligga på Åland.

6d Film inspelning

Ingela Dahlin föreslog att skapa en film om syftet med Savet the Baltic Salomon, där ordförande Bror Högbom som berättar om syfte och mål med Save the Baltic Salomon. Bror Högbom, Kenneth Hans Karlsson, Ingela Dahlin och hennes son lägger upp innehållet och gör inspelningen.

§7 Ekonomi

Fabian Arleskog började han med att vi syntes och visade oss för dom stora inom sportfiske på mässan och fick mycket bra kontakter sedan vart vi sända till lokalens ände men det kan jag köpa nya som vi är och allt, Totalt blev mässan en stor vinst för Save och efter alla utgifter så kommer föreningen att att ha ett startkapital runt 3000:-

7a Inköp dator

Styrelsen beslutade att köpa in en dator till Ordföranden och Fabian Arleskog fick i uppdrag att ordna med det,

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

§9 Avslutning

Ordförande Bror Högbom tackade styrelsen för ett bra och givande möte och avslutade mötet

_____________ _______________ _________________

Bror Högbom

Henry Svonni

Ingela Dahlin

Ordförande Sekreterare Justerare

Se även kontaktpersoner :

https://savethebalticsalmon.se/kontaktpersoner/

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.