Framtida fiskodlingar kan vara landbaserade

Hållbart fiske på Ica och Konsum?  Frågan är om man kan finna den här odlade fisken på dessa butiker? är det hållbart om vi renderar att slå ut vilda bestånd av fisk? vad kan butikerna göra för att hjälpa bestånden att klara sig i en framtid. WWFs rekomendationer. Hälften av fisken, skaldjuren och musslorna i affärerna kommer från odlingar och de… Continue Reading


Vackra vandringsleden Björnrundan i Kuusamo lockar 150 000 besökare årligen

Kuusamo i norra Finland, känd för sin vackra natur, rena vattendrag, fria forsar och vackra sjöar, har en mycket populär vandringsled som heter ”Björnrundan”. ”Björnrundan” som lockar 150 000 besökare årligen har vunnit priset i Finland som årets populäraste vanringsled i Kuusamo/Salla. Vandringsleden är totalt 82 km lång och det är runt 5000 som orkar vandra i dagar runt hela… Continue Reading


Bojkotta fiskodlings industrins avkväden

Bojkotta lax industrins odlingar! bevara den vilda fisken i våra vatten! Om inte måste vi ge hela Atlanten samt Östersjöns fiskar mediciner i en framtid. Den odlade fisken får mediciner mot dessa angrepp.  Vi ser hellre ett yrkesfiske med levande älvar och biologisk mångfald, det huggs ned regnskogar för att ge plats för Palmolja produktion som används i… Continue Reading


EU-parlamentariker vill göra Öresund till marint reservat

Isabella Lövin från Sverige och Margrete Auken från Danmark menar att ett skydd av området mellan de två grannländerna skulle kunna få stort symbolvärde. Under fredagen deltog de två EU-parlamentarikerna, Lövin från Miljöpartiet och Auken från Socialistisk Folkeparti, i en manifestation i Öresund där även forskare, fiskare och miljöorganisationer fanns med. Protesten gällde den sandsugning som… Continue Reading


Nästan 10.000 ton palmolja som används i fiskfoder 2013

Källa: Nyligen har det varit fokuserat på användningen av palmolja i spannmål inklusive kreatursfoder. Det var NRK.no som tog upp frågan om att Tine och foderföretaget John Deeres återförsäljare har underlåtit att informera jordbrukare och konsumenter om användningen av palmolja i sitt foder. http://soundcloud.com/cjsfradio/april-1-2014-april-fools-and Både Ewos och Skretting har i tidigare artiklar och Kyst.no har… Continue Reading


Parasiter i odlad lax

Nematoder är lindade larver av rundmaskar som kan ses i inälvorna av fisk. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS Hämtat från: Laxen Branschen anser att den har bevis på att fisken är fria från parasiter. Jag skulle hävda att det inte, säger forskaren Tor Atle Mo Veterinary Institute of Finance tidningen. Kan leda till döden Du riskerar skarp… Continue Reading


SALMON HEROES 2013

Water fore life and holy waters This year salmon heroes is appointed! criteria are simple and easy to get to. We have through the years, sought People who do something unique for our water and biodiversity. Brootak sponsors heroes with a nice jacket! This is now a total of 10 heroes we designated through the… Continue Reading


Infrastruktur och Dödens väg!

Intervju med Rune Lans Kiruna Efter en dialog och en förfrågan gällande (gruvorna i Norrbotten) fick jag ok av Rune Lans att ställa lite frågor angående den pågående gruvboomen som råder i Malmfälten! Rune har jobbat som lärare och rektor hela sitt yrkesverksamma liv! och har en del kurser även i fiskarnas biologi. Han har… Continue Reading


Bröding en hybrid mellan fiskarterna röding och bäckröding

Bröding är en ny ädelfisk. Det är en korsning mellan röding och bäcköring som man nu gjort försök med i Liden (Sundsvalls Kommun). Där är tvååriga man satt ut i Indalsälven vid Järkvissle, och man väntar sig en hel del av denna korsning från Sportfiskarnas  sida.   Källa/ notis från Sundsvalls tidning      


Kultur en viktigt tillväxtfaktor.

Kultur kring älvar i norr med fokus på Kalix älv. Att utveckla kulturen är nyckeln till att utveckla hållbara samhällen. Utefter Kalix älvdal och andra älvdalar är kulturen många gånger en undanskymd verksamhet . Kulturen är/har varit ett viktigt verktyg i kampen mot exploatörer av land, vatten och mineraler. De Kulturella Kreativa Näringar(KKN) har idag… Continue Reading


Gruvfacket: Vi kan inte bryta varenda malmbit

Det gröna tänket sprider sig. Nu kräver även Gruvtolvan, fackklubben på LKAB i Kiruna, att gruvbranschen tar större hänsyn till miljön. – Det går inte längre att bryta varenda malmbit, säger klubbordförande Jan Thelin. – Man måste titta på miljökonsekvenserna.Varje nytt projekt borde börja med en bred utvärdering. Som man gjorde vid utbyggnaden av älvarna.… Continue Reading


Underkastelsen en tickande miljöbomb

Vi sitter på en tickande bomb! se filmen som får en att rysa av obehag och olust. Våra barns framtid fylls av obehag och en framtid med sjukdomar. Vi är försökskaniner. Våra reningsverk kan inte ta hand om dessa mediciner och hormoner. Vårt förslag är att byta ut vattnet som renings metod.  


Finlands gruvuppror växer lavinartat

Gruvor som förpestar framtida generationers möjligheter till rena vatten, sprider sig värre än någonsin. Vi på savethebaltic manar folk att vakna. Den stora tragedin i Finland med Talvivaara gruva och den damm som brast,  har väckt den sovande björnen i Finland.   Giftigt slam vatten stannar ej i berörda områden, utan detta vatten kommer att… Continue Reading