HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

I Sverige finns i dag cirka 2 000 vattenkraftverk. Flera hundra av dessa, främst mindre vattenkraftverk med mindre än 10 MW installerad effekt, har inte prövats enligt tidigare vattenlagar eller miljöbalken som kom 1999.  HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes… Continue Reading