Fiskvandring – arter och drivkrafter

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel sik, lake, asp, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon,  harr, öring, röding och elritsa.

Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Flodpärlmusslan är också starkt hotat till följd av öringens tillbakagång i och med att den lever i fiskens gälar under sitt första levnadsår.

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka detta genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen.

rapport-2013-11-fiskvandring-arter-drivkrafter

Hav och Vattenmyndigheten :

Fiskvandring arter och drivkrafter.

Älvräddarna :  www.alvraddarna.se

http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft/

http://vattenkraften.se/miljoanpassa.html

Sportfiskarna: www.sportfiskarna.se

http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Str%C3%B6mmandevatten/tabid/161/Default.aspx

Naturskyddsföreningen: www.naturskyddsforeningen.se

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav

SLU: http://www.slu.se

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/miljoanalys/fiskbestand/?utm_source=svensk-ew&utm_medium=bildpuff&utm_campaign=startsidesingangar

WWF: www.wwf.se

http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1355265-vtmarker-och-stvatten

BalticSea2020: www.balticsea2020.org

http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/levande-kust

Havsmiljöinstitutet: Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet

http://www.havsmiljoinstitutet.se/om_oss/universiteten/

SMHI:s dammregister: 

SMHI

Nytt nationellt dammregister där du kan ”zooma in” på specifika områden.

Urval av artiklar :

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-lag-behovs-for-att-skydda-aar-och-alvar_8853286.svd

Regeringens plötsliga nödstopp hotar Östersjön.

562634_3177389315369_17521838_nl

Wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskvandring

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katadrom

Gott folk helt gratis att stödja arbetet!

https://www.facebook.com/groups/253945969895/

Sign : Bror Högbom

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.